18 de desembre del 2007

La Plataforma 'AVE pel Litoral' defensarà la seva proposta de traçat al Parlament Europeu

La Plataforma 'AVE pel Litoral' segueix els tràmits per tal de defensar el seu projecte de traçat del TGV al Parlament Europeu

Aquesta entitat ha rebut una carta signada pel president de la Comissió de Peticions, Marcin Libicki, on s'informa que tot i que l'expedient que contenia la petició que va fer la Plataforma es va arxivar sense debatre's perquè un eurodiputat va arribar tard, s'ha decidit reemprendre l'estudi de les seves propostes.La Plataforma ha fet arribar a Brussel·les la petició d'estar present en la reunió on s'examini la seva petició. Per aquest motiu, se'ls convidarà "amb la màxima antelació possible" per tal que hi puguin assistir.
de:avui.cat/article/tec_ciencia/16446/la/plataforma/ave/pel/litoral/defensara/la/seva/proposta/tracat/parlament/europeu.html