28 de febrer del 2013

El darrer Angelus de Benet XVI

< < <

Benet XVI es despedeix dels cardenals què ja estàn a Roma, vídeo


Avui 28 febrer 2013 a les 20h. es fa efectiva la seva renuncia. Benet XVI serà a Castellgandolfo fins què acabin les obres  d'adaptació al convent de monges de clausura del Vaticà, d'aquí uns dos mesos.

Al vídeo no es veu, però ha volgut despedir·se un per un dels seus cardenals.  Benet XVI, moltes moltes gràcies pel teu coratge, per l'exemple de vida cristiana, per tot el què ens has escrit, tan ben dit, i per la rotunda rectitud d'intenció amb que vas aceptar i ara renuncies al càrreg.

Catalunya 1714, disposicions amb els detalls de la llibertat perduda
Algunes de les disposicions dictades per Espanya, després de la invasió de l'11 de setembre de 1714:

Abolició de les Corts de Catalunya.

Abolició de tots els organismes de govern de la nació catalana.

Extinció del Consell de Cent i de tot el règim municipal de Catalunya.

Extinció de la Generalitat de Catalunya.

Extinció de la Universitat de Barcelona, que és traslladada a Cervera. Clausura de les Universitats catalanes de Lleida, Vic, Girona i Tarragona.
 
Confiscació dels béns de tots els catalans que es distingiren en la defensa de les nostres llibertats, fins i tot dels que havien mort a la lluita.
 
Establiment a Catalunya de l'encara no coneguda càrrega dels allotjaments.
Obligació de tots els pobles de Catalunya de destinar un tros de llurs camps per a plantar-hi farratges per als cavalls de les tropes espanyoles.

Prohibició als professors de la ciutat de Barcelona d'ensenyar retòrica i gramàtica.

Empresonament dels vint-i-cinc principals dirigents de la defensa de Barcelona, els quals foren engrillonats i tancats per a tota la vida a llunyans castells, com Valladolid, La Corunya, Sant Sebastià, malgrat haver estat promès a l'acta de capitulació de Barcelona el respecte al vençut.
 
Imposició a Catalunya de la contribució del paper segellat.
 

Imposició, com a oficial, de la llengua castellana en lloc de la catalana.

Despatxar, sense cap excepció, tots els empleats de la ciutat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
 
Prohibició als habitants de Barcelona d'anar pel carrer en grups de més de dos després del toc de retreta.
 
Creació de l'ominós "donativo" pel qual s'exigia als catalans un repartiment de més d'un milió de lliures catalanes. A qui no volia pagar, li enviaven un escamot de soldats a casa seva amb l'ordre de mantenir-lo a la força, fins que hagués pagat l'impost.

Exili, per ordre del capità general, de molts canonges, religiosos, nobles, jutges, advocats, escrivans i individus d'altres estaments que es distingien per l'amor al país.

Ajusticiament a Barcelona el dia 27 de març de 1715 com a vulgars criminals, de l'il·lustre general català en Josep Moragas i els seus companys Francesc Solanic, Jaume Roca i Pau Macip, per haver defensat Barcelona.
 
Execució al garrot, el 5 d'abril de 1715, d'en Francesc Casllar i Tord, un dels més valents oficials del Regiment del Roser, que es va cobrir de glòria durant el setge.
 
Empresonament durant el febrer i l'abril de 1715, de 3.876 persones. Moltes foren desterrades i les altres tancades a Montjuïc, Lleida, Tortosa i Tarragona.
 
Ajusticiament a la forca, a Girona, dels valents guerrillers catalans, Noi d'Avinyonet, Joan Oliver i Francesc Montfort.
Execució a Vic, de Bach de Roda. Els coronels Brichfens i Aniell pogueren escapar de la persecució dels soldats espanyols.

Modificació del règim municipal de Catalunya per a ficar-hi els corregidors, batlles i regidors de nomenament reial.

Ordre de que qui no fos català pogués ocupar càrrecs públics.

Ordre de que els regidors de la ciutat portessin banda i que les venerades gramalles dels nostres consellers fossin vestides pels porters de l'Ajuntament. Supressió de la Junta de Sanitat de Barcelona.
 
Prohibició del Sometent a tota Catalunya.
 
Supressió dels càrrecs d'arxiver de la ciutat, mostassals, guaita de Montjuïc i cònsols de Barcelona a Nàpols, Sardenya i Palerm.
 
Prohibició de que els catalans poguessin tindre cap mena d'armes.

Recollida i destrucció dels "Anals de Catalunya", escrits per Feliu de la Penya, i de tots els escrits publicats durant la guerra
 
Enderrocament de tots els castells de Catalunya que s’havien alineat amb els Àustries durant la Guerra de Successió, la conservació dels quals no convenia a l'absolutisme reial. Són incalculables les joies arquitectòniques que van desaparèixer.

Abolició, el primer d'octubre de 1718, de tota la moneda catalana. Supressió del Dret de Catalunya a encunyar la seva pròpia moneda, disposant-se que fos rebaixada a una tercera part del seu valor la moneda dita "ardits de Catalunya".
 
Prohibició de l'ús de l'espasa als catalans que tenien dret a portar-ne.
 
Ordre que cap català pogués tenir a casa seva més que un ganivet de llescar pa, i encara lligat la taula amb una cadena.
 
Ordre dictada pel propi Felip V que fos desguarnida la sala del Consell de Cent, de Barcelona.

Disposició manant que fossin trets del Palau de la Generalitat els quadres de Sant Jordi i els escuts de les creus i les barres catalanes. Al seu lloc s'hi posaren retrats de Felip V i escuts, torres, lleons i flors de lis.

Ordre disposant que cada dia a les dues de la tarda, per a recordar als barcelonins l'hora de llur rendició, la campana de la Catedral toqui "Oració del rei".

Ordre disposant que fos baixada del rellotge de la Seu de Barcelona i feta trossos la campana "Honorata" pel "delicte" d'haver tocat a sometent durant el setge.

Construcció d'un fort al carrer de Tallers i un altre a Santa Mònica.

Construcció de la Ciutadella de Barcelona. Per fes aquesta obra es van haver d'enderrocar més d'un miler d'edificis, sense cap compensació, i es va obligar els seus propietaris a fer l'enderroc i a portar les pedres a la Ciutadella que es començava a fer.

Obligació als barcelonins de treballar a la construcció de la Ciutadella. Perquè es vegi de quina manera els pagaven, només direm que un carro estava obligat a fer deu viatges diaris, i si no els feia tots, perdia els 21 quartos que se li donaven de jornal.

Cremació per mà del botxí a la sala de Sant Jordi de la Generalitat, dels documents originals de gran nombre de títols i distincions que s'havien concedit a poblacions i
particulars de Catalunya i a la seva Generalitat.

27 de febrer del 2013

El matrimonio homosexual, homoparentalidad y adopción: lo que a menudo se olvida explicar, por Gilles Bernheim gran rabino de Francia

Gilles Bernheim. Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption: ce que l’on oublie souvent de dire. Una traducción al inglés del ensayo puede encontrarse en: First Things.
(Resumen de Aceprensa):

En el debate sobre la legalización del matrimonio gay se escuchan palabras abstractas como la igualdad, la apertura de mente o el progreso. Pero apenas se presta atención a los derechos y las necesidades concretas de los hijos. Gilles Bernheim, gran rabino de Francia, repasa en un largo ensayo (1) los principales argumentos invocados por los partidarios de abrir el matrimonio a las parejas homosexuales en ese país. Su estudio fue elogiosamente citado por Benedicto XVI en su discurso a la Curia Romana el 21-12-2012. Resumimos los argumentos que hacen referencia a la negación de la diferencia sexual entre los esposos.


El matrimonio: institución, no sentimiento

El proyecto gubernamental de “matrimonio para todos” pretende consagrar en la ley el derecho a casarse de todos los que se aman. Pero Bernheim recuerda diversas situaciones en las que del hecho de que dos personas se amen no se desprende que tengan un derecho a casarse, ya sean hetero u homosexuales. Por ejemplo, una mujer no puede casarse con dos hombres aunque asegure amar a los dos y ambos quieran ser maridos suyos.

El “matrimonio para todos” es un eslogan vacío, ya que si se legalizara el matrimonio homosexual la ley seguiría prohibiendo casarse a algunas personas. La lógica jurídica es sencilla: si prohibir el matrimonio homosexual es discriminatorio, rechazar el matrimonio entre cualquiera que invoque el amor (por ejemplo, los partidarios de la poligamia o de los matrimonios de grupo) será igualmente considerado discriminatorio.

“Amar a un niño es una cosa; y amar a un niño con un amor que proporcione la estructura familiar necesaria, otra”

Por otra parte, los deseos individuales no bastan para cambiar de arriba a abajo una institución social. “El matrimonio –escribe Bernheim– no es solo el reconocimiento de una relación amorosa. Es la institución que articula la unión de un hombre y una mujer como parte de una sucesión de generaciones. Supone la fundación de una familia; es decir, de una célula social que origina una serie de relaciones paternofiliales entre sus miembros”.

Es esta institución social la que rechazan algunos por obsoleta y rígida. Pero entonces, se pregunta Bernheim, ¿por qué quienes se decantan por las uniones sin papeles se apuntan ahora con entusiasmo a reivindicar el matrimonio homosexual?


Situarse en la cadena generacional

El amor tampoco es suficiente para invocar el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar. Bernheim no cuestiona que los homosexuales puedan dar amor como los heterosexuales. Pero recuerda que “amar a un niño es una cosa; y amar a un niño con un amor que proporcione la estructura necesaria, otra”. “El rol de los padres va más allá que el amor que sienten por sus hijos. Reducir el vínculo entre padres e hijos a sus aspectos afectivos y educativos es pasar por alto el hecho de que este vínculo tiene un factor psicológico de vital importancia para la identidad de los niños”.

“Todo el afecto del mundo no basta para generar las estructuras psicológicas básicas que el niño necesita para que llegue a saber de dónde viene. Dado que el niño establece su propia identidad solamente a través del proceso de diferenciación, se presupone que conoce a aquellos a quienes se parece. Por eso necesita saber que es fruto del amor entre un hombre, su padre, y de una mujer, su madre, gracias a la diferencia sexual que existe entre ellos”.

Los niños que esperan a ser adoptados necesitan más que otros el amor materno y el amor paterno (...) “Identificar a los padres de un hijo no es solo indicar quién criará al niño, con quién establecerá relaciones afectivas, o quién le servirá como adulto de referencia. Más importante aún: supone situarle en una cadena generacional. Esta cadena garantiza a cada individuo un lugar en el mundo donde vive, puesto que sabe de dónde viene”.

Para Bernheim, la idea de la “homoparentalidad” es una ficción inventada precisamente “para paliar la imposibilidad de los homosexuales de ser padres”: puesto que de forma natural dos personas del mismo sexo no pueden engendrar, se recurre al derecho para que este asigne un niño a dos “padres” del mismo sexo.

Al igual que el matrimonio, la paternidad se basa en la distinción antropológica entre hombre y mujer. En cambio, “los activistas gays reivindican el derecho a un nuevo estatus parental en el que la paternidad queda reducida a ciertas funciones como la educación”. Y añade: “El término ‘padres’ no es neutral; incluye la diferencia sexual. Aceptar el de ‘homoparentalidad’ es arrancar a la palabra ‘padres’ su significado corporal, biológico y carnal”.


Hijos deseados, derechos olvidados

Frente a quienes alegan que los homosexuales están discriminados porque no pueden adoptar, Bernheim recuerda que el deseo de tener hijos no crea un derecho a tenerlos. Esto es válido tanto para los heterosexuales como para los homosexuales.

Está claro que los homosexuales pueden sufrir como consecuencia de su esterilidad, sufrimiento que comparten con las parejas heterosexuales estériles. “Pero nadie tiene derecho a que alivien su sufrimiento a costa del de los demás; sobre todo, cuando la desventaja recae sobre los débiles e inocentes”. Aquí Bernheim denuncia con firmeza que “los partidarios de la adopción por parejas homosexuales pasan por alto en este debate que el niño es una persona, un sujeto”. De hecho, hablar de un “derecho al hijo” instrumentaliza al niño; este siempre es sujeto, no objeto, de derechos.

Contra esto se puede argumentar que hay cientos de niños esperando a ser adoptados, y que siempre será mejor que los adopte una pareja de homosexuales a que permanezcan en un orfanato. Pero Bernheim replica que son precisamente “los niños que esperan a ser adoptados los que necesitan más que otros un padre y una madre”, ya que “sufren el doble trauma del abandono y de la falta de identidad familiar” que confiere la relación con un progenitor masculino y otro femenino.

Es frecuente que los niños que esperan la adopción puedan sentir rechazo hacia alguno de los sexos. Por eso es importante que tengan la oportunidad de relacionarse con un progenitor del mismo sexo y del contrario. Además, obligar a esos niños a adaptarse a la situación afectiva de una pareja del mismo sexo, ¿no supondría para ellos un nuevo obstáculo frente a la gran mayoría de niños que tienen padre y madre?

Bernheim plantea una pregunta que puede servir para dilucidar el principio básico del interés del menor: “¿Se adopta al niño por sí mismo o para satisfacer la necesidad de una pareja? ¿Quiere la pareja remediar las dificultades de ese niño o busca aliviar su dolor de no tener hijos?”.

En el debate sobre el matrimonio gay no podemos permitir que los niños salgan perdiendo. “Las nuevas formas de ‘homoparentalidad’ han abierto la puerta a un despliegue escalofriante de posibles combinaciones”. Ya son una realidad en varios países los pleitos sobre el reconocimiento legal de los hijos de parejas lesbianas y de gays, donde los niños en disputa pueden acabar teniendo hasta cuatro padres legales.

Bernheim cierra esta parte del artículo con una sugerencia interesante que ayuda a definir el marco de este debate. Las encuestas que tratan de tomar el pulso a lo que piensa la calle sobre la legalización del matrimonio homosexual deberían abandonar la perspectiva de los activistas homosexuales, que se consideran discriminados, y empezar a plantear las preguntas desde el punto de vista de los adoptados.


21 de febrer del 2013

En Francia presentan a Hollande 700.000 firmas contra la redefinición del matrimonioEn vista de la reciente aprobación del proyecto de ley que para aprobar el mal llamado “matrimonio” homosexual y la adopción de niños por parte de estas parejas, el movimiento Marcha para todos, presentó cerca de 700 mil firmas en defensa del auténtico matrimonio formado por un hombre y una mujer, y en contra de redefinir el matrimonio para que incluya parejas del mismo sexo.

`La controvertida ley promovida por el Presidente de Francia, el socialista François Hollande, fue aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Nacional con 329 votos a favor, 229 en contra y diez abstenciones, superando los 280 votos necesarios para ser permitida.

Antes que esta ley sea discutida y rectificada en el Senado el próximo 2 de abril, Marcha para todos presentó el 15 de febrero al Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) las peticiones en contra del “matrimonio” homosexual, así lo informó el diario francés Le Figaro.

Si esta asamblea consultiva considera admisibles las peticiones, entonces deberá emitir su opinión en el lapso de un año, tomando en cuenta que esta opinión es sólo consultiva y no puede suspender ni afectar el proceso legislativo de la norma.

Como se recuerda, además de la crítica de los obispos, este proyecto de ley fue rechazado por más de 1 millón de personas que salieron a las calles de París el 13 de enero en la denominada "Marcha para Todos" en defensa del auténtico matrimonio entre un hombre y una mujer.

Un total de 34 instituciones, entre asociaciones de familia, católicas, protestantes, musulmanas, jurídicas, infantiles, e incluso algunas organizaciones de homosexuales participaron de la marcha que superó todas las expectativas.

Los franceses que viven en otros países del mundo también alzaron su voz en contra, marchando en ciudades como Nouméa, Reunión, Fort de France, Libreville, Tokio, Moscú, Jerusalén, Varsovia, Roma, Barcelona, Londres, Madrid y Quebec.

La petición en contra de esta ley puede aún ser firmada en: http://www.lamanifpourtous.fr/-Soutenir-les-petitions- 

(noticia de: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=27787) 

Deloitte no avaló las cuentas de Bankia porque no se las entregaron firmadas

Celma ha dicho que también alertó de sus dudas sobre la viabilidad de Bankia, de la que además le faltaba documentación "muy relevante"

Economía | 21/02/2013 - La Vanguardia

Madrid. (EFE).- El socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, ha subrayado hoy en la Audiencia Nacional que no avaló las cuentas de Bankia aprobadas por el equipo de Rodrigo Rato porque los entonces consejeros no se las presentaron firmadas, tal y como exige la ley.

Así lo ha afirmado Celma durante su declaración como testigo, en la que ha subrayado que la auditora alertó a los miembros de los Comités de Auditoría del grupo, a la dirección y al supervisor de la situación de la entidad y sus problemas de viabilidad futura, han indicado fuentes jurídicas.


Fuentes cercanas a Rodrigo Rato han asegurado a Efe que las cuentas, que arrojaban unos beneficios de 309 millones de euros, se rubricaron en la reunión del Consejo de Administración del 28 de marzo y que el auditor lo supo un día antes.


Durante más de cinco horas de interrogatorio, Celma ha insistido en que los exconsejeros no le entregaron las cuentas firmadas hasta el 25 de mayo cuando, bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, se reformularon y pasaron a reflejar unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

Fue ese día cuando Deloitte ya se encontró en situación legal de emitir su opinión. No obstante, aunque hubiese contado con las cuentas rubricadas, Deloitte habría incluido en su informe una salvedad para Bankia por limitación al alcance, es decir, que no podía opinar por falta de información, y un párrafo sobre sus dudas acerca de la viabilidad, ha señalado Celma.


Ese mismo párrafo hubiera dedicado a BFA, en cuyo caso las salvedades habrían sido dos, referidas a los créditos fiscales contabilizados y el valor de la participación de la matriz en Bankia.


Según su relato, los miembros de las Comisiones de Auditoría de BFA y Bankia ya sabían desde octubre estas cuestiones porque así se lo había advertido Deloitte que, no obstante, no fue invitado a participar ni en las cuatro reuniones del de la primera ni en las siete celebradas por la de la segunda hasta marzo.


En relación con la matriz, el auditor ha subrayado que informó en enero a Rato y al entonces consejero delegado Francisco Verdú, entre otros que, dada la relevancia de los temas pendientes de resolver, había dudas sobre su viabilidad futura, y que si no se resolvían, incluiría salvedades en el informe.


Unas dudas que, además, se incrementaron con la reforma financiera aprobada por el Gobierno en febrero por lo que, ha recalcado, se les explicó al Comité de Auditoría de BFA el 26 de marzo que, debido a la importancia de esos temas pendientes, Deloitte no iba a entregar un borrador.


Sobre Bankia, Celma ha dicho que también alertó de sus dudas sobre la viabilidad de Bankia, de la que además le faltaba documentación "muy relevante" que llevaba reclamando desde diciembre.


De hecho, ha explicado que semanalmente comunicó a los consejeros la falta de esos documentos y que, cada tres o cuatro, se lo indicó al presidente de la Comisión de Auditoría, Alberto Ibáñez, al que en febrero le anticipó que si no corregía esta deficiencia, ello conllevaría la citada salvedad.


Así fue como se creó un grupo de trabajo en el que se encontraba Deloitte para intentar buscar soluciones a la situación y optaron por dos alternativas, la primera de ellas la de plantearse una fusión con otras entidades, extremo al que se refirió ayer el presidente en España de Lazard, Jaime Castellanos.


Tras descartar esta vía, se centraron en la de conseguir una inyección de capital que resolviera esas dudas y que ese equipo de trabajo cifró en 7.000 millones de euros.


En este sentido, Celma ha indicado que el 18 de abril, Rato le telefoneó para informarle de que estaba a punto de conseguir esa cantidad, y que si así era posible conseguir un informe sin salvedades.


La respuesta fue que si se concretaba la llegada de capital adicional y Deloitte recibía la documentación pendiente, trabajarían "día y noche" para entregar un informe de auditoría favorable, cosa que no llegó a suceder, pero sí dos borradores que ha denominado "papeles de trabajo".


La versión de Celma contrasta con lo dicho hasta ahora por varios de los exconsejeros, entre ellos Ibáñez y otra miembro de la comisión de auditoría de Bankia, Araceli Mora.


Ibáñez afirmó en su declaración como imputado, a la que ha tenido acceso Efe, que durante el mes de abril, "una vez formuladas las cuentas", tuvo varias conversaciones telefónicas con Celma para preguntarle si había "algún problema o dificultad", pero la "respuesta siempre fue que no veía ningún motivo de preocupación".


También apuntó a que Mora recibió ese mes dos mails de respuesta de Celma, al que había preguntado sobre este retraso, y que no le manifestó "ningún tipo de circunstancia que le impidiese entregar el informe".


Mora añadió que, tras varios intentos frustrados de hablar con Celma, el 3 de mayo finalmente le respondió al teléfono y, tras inquirir por el informe, contestó: "Tu sabrás, estáis en negociaciones", conversación que Celma ha negado.


Por último, preguntado por el fiscal Alejandro Luzón por este desfase entre ambos balances y si auditó los reformulados para que Goirigolzarri no asumiera la responsabilidad de las pérdidas, Celma ha contestado que las últimas eran la "imagen fiel" de la entidad a 31 de diciembre de 2011.Noticias relacionadas que propone La Vanguardia:Noticias relacionadas publicadas en la Cuca de Llum:

>> Encontrarán más info de Bankia en el tag: 
economia CAT/ ESP - les Caixes reconvertides en Bancs (36)    


>> en particular  la noticia de La Vanguardia es la continuación del artículo: 
A la espera del auditor de Bankia

18 de febrer del 2013

Contadores de luz electrónicos, mucha contaminación electromagnética.
Sabréis que Endesa (e Iberdrola y otras en otras zonas de España) están renovando los contadores de la luz analógicos de toda la vida (los de la ruedecita que hay que dar la lectura todos los meses) por unos más modernos digitales, concretamente electrónicos, que les permitirán controlar mediante telegestión la lectura y el consumo eléctrico reales, con el consiguiente ahorro salarial de trabajadores que hasta ahora iban casa por casa a tomar las lecturas y de los teleoperadores que nos atienden si la facilitamos por teléfono.
Para hacer la lectura a distancia (telegestión), dichos contadores recibirán y emitirán datos por ondas (Iberdrola) o por la red eléctrica (Endesa). En EEUU esos contadores hace dos años justos (enero de 2011) empezaron a funcionar, y todo ello desembocó en un desastre de salud pública, ya que allí donde emitían se registró un aumento alarmante de casos de cáncer, depresión, hiperactividad, brotes psicóticos... todo ello a causa de la elevada contaminación electromágnética de los nuevos contadores.

Se ha calculado que cada uno de esos contadores tienen una potencia equivalente a 40 routers Wi-Fi, y ya se sabe que el Wi-Fi acarrea problemas, así que imaginaos. En su momento, la OMS ya clasificó las ondas del Wi-Fi y móviles como posible cancerígeno, en el mismo nivel de toxicidad del pesticida DDT, ya prohibido en casi todo el mundo. Es lo que tienen los "avances" tecnológicos, que se generaliza su uso e implantación sin ni siquiera comprobar si son o no inocuos para la salud.

En España, como comentaba, ya se están instalando, aplicando así la directiva europea y la ley estatal que así lo ordenan. Y con ello, se multiplicarán las antenas receptoras que recogerán los datos de tu contador para mandarlos a la central de datos. Ahora bien, su implantación puede detenerse en cada municipio mediante ordenanza municipal, pero para ello primero hay que conocer el problema, difundirlo y tomar medidas en cada casa, comunidad de vecinos, asociación y federación de asociaciones de vecinos hasta llegar a los ayuntamientos respectivos.

¿Qué puedes hacer si se presenta un técnico para instalarlo? Negarte en rotundo y pedirle que primero Endesa / Iberdrola te presenten los informes que demuestren que los nuevos contadores son inocuos para la salud; y si llegan a facilitártelos, les dices que quieres contrastarlo con otros o con otras fuentes. Sin embargo, de poco servirá que no te lo instalen a ti si se lo instalan al resto de vecinos de la comunidad o al edificio de al lado o enfrente, la contaminación seguirá ahí. De ahí que sea tan importante informar a tu vecindario a lo largo y ancho de tu calle. Ni que decir tiene que los más afectados serán los niños y adolescentes (por estar su organismo en desarrollo) y los ancianos (por estar su organismo en deterioro). Para los que ya lo tengan instalado en sus casas, ya os daremos información de cómo protegerse mínimamente de la contaminación que producen. Podéis escribir a la direccion de abajo.
Os adjunto en archivo documentación que respalda y amplía todas estas informaciones. En una de ellas veréis que también se aborda el asunto de la privacidad de datos y de la supuesta manipulación de la lectura de datos con la consiguiente estafa en la factura, todo ello con los nuevos contadores de la luz. Se ha demostrado que dicho contador va "más rápido", lo que encarecerá la factura mensual.

En breve, gente próxima a mí y sensibilizada con este asunto de los contadores y la contaminación electromagnética vamos a dar charlas informativas gratuitas por el Bages (Cataluña), y probablemente creemos una plataforma para defender y difundir mejor este mensaje (asociadas a otras ya existentes autonómicas y estatales), y solicitar si cabe los servicios de un abogado medioambientalista que pueda guiarnos mejor en este proceso. Posiblemente de ahora en adelante te llegue más información desde el usuario "Salut Activa" (lluitapelsteusdrets2013@gmail), dirección que administramos nosotros. Por otra parte, estamos traduciendo información que nos llega principalmente de EEUU y de Canadá que denuncia los efectos de dichos contadores.

Te animo a que leas detenidamente la documentación que te adjunto, a que sopeses la importancia que tiene y a que te animes activamente a ser un punto más de luz en este túnel. Te pido, por favor, que hagas difusión de este contenido (en copia oculta, como yo he hecho, para evitar el SPAM). Ignorarlo y silenciarlo es poner en peligro tu salud y la de la gente que te importa.

Si vives fuera de España, todo esto también es válido y aplicable, puesto que se están instalando por toda Europa, así que infórmate de la situación en tu país de residencia.

Muchas gracias por tu atención y tu tiempo.
Un abrazo,
Èric (Salut Activa)

( Publicamos esto tal y como lo hemos recibido.  Estamos alarmados por la falta de avisos de las autoridades sanitarias, qué dejan hacer a las grandes compañías. En su dia, las autoridades NO avisaron del peligro de los móviles, que efectivamente, provocan cáncer de cerebro.  Hay más casos de avisos sobre las ondas electromagnéticas qué ahora no voy a comentar. Pero este aviso es muy a tener en cuenta. Cuca de Llum.)  

El escándalo de los dossiers: Gabinete de crisis policial por la trama de espionajeLa Policía organiza una reunión de alto nivel para coordinar la búsqueda de los centenares de informes elaborados | Los agentes no quieren que los dossiers lleguen a manos inapropiadas | El director de Método 3 declara por sorpresa ante la policíaLa Vanguardia | 17/02/2013 - Enrique Figueredo Barcelona/ Santiago Tarín Barcelona/Iñaki Ellakuría Barcelona 

La existencia de centenares de informes con material sensible sobre políticos, empresarios, jueces y personajes del mundo del corazón, que algunas personas vinculadas a la agencia de detectives Método 3 u otras firmas del sector tienen en su poder, ha generado una alarma sin parangón en las fuerzas de seguridad, los partidos políticos y entre aquellos que están conociendo, sorprendidos, que fueron objeto de investigación. La Policía Nacional se ha lanzado a la caza de los dossiers incontrolados y mañana en Madrid se celebrará una reunión al más alto nivel policial.

Este gabinete policial de urgencia busca definir la estrategia ante la trama de espionaje y el peligro de que algunos de esos dossiers con información sensible lleguen a manos inapropiadas. A la reunión asistirán el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario principal Eugenio Pino, y el jefe superior de policía de Catalunya, el comisario principal Agustín Castro.

El caso de Alicia Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez Martín, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, grabadas secretamente durante un almuerzo que mantuvieron en el restaurante barcelonés La Camarga, en julio de 2010, fue el detonante de todo el escándalo que ha derivado en investigación policial.

El interés que el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en la localización de los informes incontrolados atribuidos a Método 3 es extremo. Fuentes de alto nivel vinculadas a la seguridad del Estado afirman que se han abierto todos los canales de investigación para lograr la neutralización de los dossiers.

La incorporación de los servicios de información al equipo especial de investigadores creado por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya va en esa dirección. Existe la constatación de que diversas personas han entrado en contacto informalmente con la policía para aportar datos.

Un ex empleado de Método 3 hizo una aportación de archivos de vídeo y audio esta misma semana, entre ellos presuntamente se encuentra la grabación del encuentro entre Sánchez Camacho y Maria Victoria Álvarez.

Los contactos informales de personas de la órbita policial con personas que pudieran aportar información sobre la localización de los informes atribuidos a Método 3 -el director de esta firma aduce que son falsos o que han sido adulterados- no se han ceñido al antiguo empleado de la agencia que entregó los audios y los vídeos esta semana.

Fuentes cercanas al caso explican que son varios los detectives, algunos ex empleados de Método 3 y otros no, que se han acercado a los investigadores. Ese trabajo de inteligencia es el que la Dirección General de la Policía quiere que dé sus frutos para que sean recuperados los informes incontrolados.

Si fuera necesario, explican otras fuentes, podría llegarse a la posibilidad de pactar algún tipo de entrega anónima del material con quien pudiera tenerlo a su alcance. Recuperar ese material se ha vuelto una prioridad absoluta.

La policía trabaja con la hipótesis de que esta grabación de Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez fue elaborada presuntamente por Método 3, agencia que habría contratado el exsecretario de organización del PSC, José Zaragoza, actualmente diputado en el Congreso.

Sin embargo, tanto Zaragoza como el responsable de la agencia de detectives niegan que estuvieran detrás de la grabación en la que la exnovia de Pujol Ferrusola explica a Sánchez-Camacho como este la maltrataba y sus visitas periódicas a Andorra para bajar bolsas repletas de billetes de 200 y 500 euros.

Ambas partes señalan que el código de cliente en la supuesta factura entre Método 3 y Zaragoza no corresponde con el utilizado por el PSC en otros contratos con empresas de esta agencia de detectives.

Esta grabación sólo es una pequeña muestra de una actividad de espionaje, fomentada y financiada por miembros de partidos y empresarios, que presuntamente se desarrolló en el restaurante La Camarga y otros locales de la ciudad durante varios años.

Algunos de los dossiers que circulan estos días por la ciudad, y que la policía trata de localizar, están compuestos de grabaciones de vídeo, audio, reportaje fotográficos, así como informes sobre el patrimonio y los negocios de algunos dirigentes políticos y sus familiares. Uno de esos documentos, que podría estar ya en manos de la policía, es un amplio análisis sobre las finanzas del expresidente de la Generalitat, José Montilla, y su mujer Anna Hernández.

Quienes han tenido acceso a este dossier, que se desconoce que agencia de detectives lo elaboró, aseguran que también hace hincapié en el patrimonio inmobiliario del expresidente de la Generalitat y actual senador socialista, así como algunas de sus supuestas gestiones cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. Este podría no ser la única investigación que se realizó sobre Montilla.

En este dossier se plasma un recorrido vital del que fuera alcalde, ministro y presidente de la Generalitat. Recogería una enumeración de los procedimientos judiciales en los que ha participado, así como información sobre su patrimonio e inversiones.

Un dossier de parecidas características se elaboró sobre el exconseller en cap y antiguo líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira. Fuentes del caso confirman la existencia asimismo de varios informes sobre el patrimonio y presuntos negocios del conseller d'Empresa, Felip Puig, y sus hermanos Jordi y Oriol. Este informe habría estado elaborado en el 2008. El propio conseller Puig afirmó ayer que ya conocía parcialmente de su existencia.

En la lista de informes que se elaboró presuntamente a la vista de los archivos de Método 3, destruidos según declaró Marco en la policía el pasado viernes, aparecen nombres de famosos como Tita Cervera, Espartaco Santoni, empresarios como Gerardo Díaz Ferrán y muchos políticos: la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, el exalcalde de Lleida, Àngel Ros, el comisario Europeo Joaquín Almunia, el presidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la expresidenta del Parlament de las Islas Baleares, María Antònia Munar

A medida que se conocen nuevos datos y avanzan las pesquisas policiales, se ve cada vez con mayor claridad cómo políticos e instituciones alimentaron el funcionamiento de ciertas agencias de investigación privada -la policía se centra principalmente en Método 3- para conocer las debilidades de sus miembros o de terceras personas.

A pesar de que en principio el caso del espionaje afectó únicamente al PPC, debido a que Sánchez-Camacho fue la persona grabada, ahora, al conocerse la larga nómina de personas sometidas a investigación, el escándalo salpica también al PSC, que está en el punto de mira pues se sospecha que pudo realizar el encargo, y también la coalición CiU, varios de cuyos dirigentes han sido indagados.


El director de Método 3 declara por sorpresa ante la policía
Golpe de efecto en el caso del espionaje político. El director de Método 3, Francisco Marco, compareció el viernes por la noche voluntariamente y acompañado por su abogado ante los investigadores policiales del caso. Durante dos horas declaró ante miembros del grupo de delitos tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía, recién ubicado en las dependencias de La Verneda. Esa unidad policial es una de las vinculadas a la investigación de la trama de espionaje, aunque forme parte del equipo especial de agentes creado a tal efecto.

Marco contó a los agentes que se presentaba en comisaría ante las noticias que habían aparecido en los medios de comunicación sobre la grabación de una comida entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, y aseguró no tener conocimiento ni haber autorizado la grabación efectuada en el restaurante La Camarga, local que dijo conocer y al que acudía con cierta asiduidad. Dijo, además, que en la factura que ha trascendido sobre ese presunto trabajo el código de cliente no se corresponde con el del PSC.

Francisco Marco fue preguntado por los agentes sobre quién, en su opinión, podría estar filtrando los informes, y respondió que había tenido problemas con dos exempleados durante la disolución de su empresa. El detective afirmó que, en cualquier caso, los expedientes que están trascendiendo a la luz pública están o falsificados o adulterados. Según dio a entender en su declaración, estaría siendo víctima de algún tipo de chantaje por algún antiguo trabajador de su firma.

El director de Método 3 ha permanecido estos días al margen de cualquier especulación sobre la autoría de los informes, y se limitó a decir brevemente a este diario que jamás había hecho escuchas ilegales a nadie. Sin embargo, ante la policía tuvo ocasión de ser más explícito y aprovechó las dos horas de declaración ante los agentes. Así, explicó a los policías que ha destruido los archivos de la agencia y admitió que se negó a pagar una cláusula de confidencialidad de 50.000 euros que, presuntamente, le habrían reclamado algunos antiguos colaboradores.

La agencia de detectives Método 3 ha sido una de las más famosas y polémicas de España en su campo, pero ha sufrido la crisis y llevó a cabo un ERO que causó el despido de prácticamente todo su personal. Un trámite que no fue pacífico debido a las diferencias que hubo entre Marco y varios de los empleados. El viernes de la semana pasada, el director de Método 3 entregó el último libro de registro de clientes y pidió uno nuevo para ejercer la actividad de detective bajo otra denominación. El anterior se perdió en una inundación ocurrida en el año 2012.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/politica/20130217/54365474100/gabinete-de-crisis-policial-por-la-trama-de-espionaje.html#ixzz2LCZnmYtI

14 de febrer del 2013

La destrucció del petit comerç, per Víctor Alexandrediumenge, 10 febrer 2013
        Carrer Santiago Rusiñol de Sant Cugat
                Carrer Santiago Rusiñol 
                     de Sant Cugat
Ara fa unes setmanes, en un dels magnífics reportatges de Joan Ramon Armadàs i Artur Ribera al Diari de Sant Cugat, podíem veure en quina situació es troba el petit comerç a Sant Cugat i com l'afecta la caiguda del consum a causa de l'asfíxia econòmica que està patint Catalunya. El preu dels lloguers a la zona centre, tot i que ha baixat entre un 20% i un 30%, continua essent molt elevat i gairebé prohibitiu per a bona part d'aquells establiments que no són una franquícia o una gran firma. "Treballem per pagar el lloguer i poca cosa més", diuen. Això fa que n'hi hagi uns quants que, incapaços de resistir, decideixin plegar o que s'ho estiguin plantejant, cosa que caldria evitar, perquè implica una despersonalització dels nostres carrers principals i, per extensió, de la imatge de la ciutat.

El cert, però, és que el comerç local veu amb preocupació el liberalisme salvatge que propugna el Partit Popular i que amenaça de convertir l'eix estació-Monestir en una mena de riu en què només hi haurà vida per als peixos més grossos, que són, a més, els únics que es poden permetre la llibertat d'horaris que tant es deleix per imposar el govern espanyol. Àngels Tolosa, de la llibreria Alexandria, ho expressa així: "Obrir un establiment set dies a la setmana té un cost molt elevat que difícilment pot assumir el petit comerç i, per contra, afavoreix les grans superfícies, que no participen en la vida social i cultural de la ciutat".

Per sort, Catalunya té les seves pròpies lleis en aquesta matèria, destinades a protegir el petit comerç, però ja sabem que la invasió de competències catalanes és un dels eixos centrals del projecte ultranacionalista i homogeneïtzador del PP i la guerra continuarà. Tot plegat són diferents etapes d'un mateix pla. Hi ha el projecte espanyolitzador del ministre Wert a les escoles catalanes, hi ha la imposició de la delegada Llanos de Luna de penjar la bandera espanyola a les escoles i a les biblioteques i hi ha la dèria del PP d'espanyolitzar els nostres carrers i comerços a fi que esdevinguin una prolongació dels carrers i dels comerços de Madrid. Ho van dir fa tres-cents anys en els mai no derogats Decrets de Nova Planta i segueixen amb la mateixa cantarella obsedits a subordinar-nos a "las leyes, usos y costumbres de Castilla". Es tracta, en definitiva, d'aconseguir la uniformització absoluta esborrant tot element diferencial, per petit que sigui. No fos cas que algú s'adonés que la nació catalana és una cosa i la nació espanyola una altra.

En el cas de l'atac frontal al petit comerç -que és inherent al teixit social de Catalunya-, el pla a seguir té tres fases. La primera, que és l'actual, consisteix a satanitzar el sector acusant-lo d'obstaculitzar el progrés i de ser el culpable de l'increment de l'atur, ja que, segons tenen la barra de dir, "els petits comerciants estan destruint moltíssima ocupació". La segona fase, d'acord amb els principis de la dreta més ferotge, pretén deshumanitzar el mercat i convertir-lo en una selva on els més febles sucumbeixin entre els ullals dels grans grups depredadors. I la tercera i última té per objectiu afavorir els poderosos, és a dir, aquells que comparteixen els interessos del PP. Si ens hi fixem, però, veurem que l'ofensiva contra el petit comerç té el mateix rerefons ideològic que l'ofensiva contra la cultura. La cultura i el petit comerç cohesionen, creen sentit de pertinença i fan que la gent tingui idees pròpies que l'allunyen del ramat. Just allò que el PP més tem i més odia.

Diari de Sant Cugat , 1/2/2013

12 de febrer del 2013

Catalunya: Estat propi, Estat ric, per Víctor Alexandre

El Cercle Català de Negocis (CCN) és una entitat valuosíssima per al procés d’alliberament nacional que està vivint Catalunya. La tasca que ha dut a terme aquests darrers anys, explicant arreu del país el suïcidi que suposa la nostra subordinació a Espanya, és impagable. Ho és per l’esforç que suposa tanta dedicació, ho és pel talent i per la vàlua professional de la gent que hi ha al darrere i ho és, sobretot, per l’exquisida habilitat amb què ha sabut arribar a diferents sectors socials tot fent-los prendre consciència de la situació d’atzucac en què ens trobem.

Magnífica, per altra banda, la seva recent intervenció neutralitzant l’ofensiva espanyolista que Foment del Treball, amb el Partit Popular al darrere, havia perpetrat per al 14 de febrer contra el procés sobiranista del govern de Catalunya. Fins i tot moltes associacions vinculades a Foment n’han declinat l’assistència. Gràcies al Cercle Català de Negocis, a més, la patronal PIMEC no ha caigut en el parany i ha manifestat que està a favor del dret a decidir; cosa molt important tenint en compte que, com diu el CCN, la PIMEC representa el 99% de les empreses catalanes. La propera vegada que Foment del Treball vulgui reunir-se per atacar els drets nacionals de Catalunya ho haurà de fer directament a la seu de la FAES.


Però més enllà d’això, recomano vivament la lectura del llibre Catalunya: Estat propi, Estat ric, de Joan Canadell i Albert Macià, membres del CCN, perquè constitueix una classe magistral extraordinàriament entenedora sobre l’augment de benestar social que experimentaria Catalunya com a Estat sobirà i sobre l’estatus que tindria entre els estats més pròspers del món. El quart en renda per càpita de la Unió Europea. Vegem-ne alguns fragments:


• “No costa gens imaginar que en una Catalunya Estat, sense el dèficit fiscal que patim per part de l’Estat espanyol, no hauria calgut fer cap retallada, i encara gaudiríem d’un important coixí per dinamitzar l’economia amb ajudes als ciutadans més necessitats i als sectors capaços de generar llocs de treball.”


• “No hi ha dubte que [els Fons de Cohesió de la UE] han significat una aportació de capital important, però fixeu-vos que el dèficit fiscal aportat per Catalunya a la resta de l’Estat és un 90% superior a tot el que ha aportat Europa en aquests anys. Els catalans, però, som poc més de 7 milions, i a la UE arribem gairebé als 500 milions.”


• “Mai a Catalunya no hi havia hagut una crisi de model econòmic com la que tenim ara. Això és així perquè no depèn de nosaltres, però també perquè l’Estat ha engegat una estratègia per enfonsar Catalunya, de la mateixa manera que en segles anteriors ho va fer amb l’ús de les armes.”

• “En concret, s’incrementarien les pensions un 10%, que al cap de l’any correspondria aproximadament a una paga més.”


• “El model econòmic centralista, que a més potencia les grans empreses de l’Ibex 35, el va iniciar el PP i el va continuar el PSOE. Tots dos partits i els seus ‘braços’ a Catalunya són corresponsables del nostre empobriment premeditat.”


• “Molts empresaris del CCN lliuren conjuntament amb la nòmina actual la nòmina catalana, i milers de catalans ja han entrat al web per calcular-la. Us convidem a entrar-hi i calcular la vostra nòmina catalana. Procureu no enfadar-vos!”


• “Cal explicar a la gent que ara és el moment de decidir on volem viure, en una regió pobra d’Espanya o en un Estat ric d’Europa.


 
Petita síntesi de continguts i conceptes:


• “El 40% dels impostos que paguem no es queden a Catalunya.”


• “L’excedent de la Seguretat Social espanyola està caient en picat: ha assolit 4.200 M€ amb 37,5 M de persones, mentre que Catalunya genera un excedent de 2.300 M€ amb tan sols 7,1 M de catalans.


• “El dèficit fiscal al qual està sotmesa Catalunya l’obliga a endeutar-se per mantenir els serveis als seus ciutadans.”
 

• “L’aeroport del Prat té una demanda directa anual no atesa de més de 700.000 passatgers intercontinentals.”

• “Només el 24% de les companyies aèries que operen vols intercontinentals amb Espanya ho fan des d’aeroports catalans.”


“Del 2000 al 2008 el nivell de vida dels catalans es va reduir un 7,5% en relació amb la mitjana espanyola.”
 

• “Espanya és líder en índex de misèria, que inclou dèficit públic i taxa d’atur.”

• “Catalunya està perdent riquesa, competitivitat i solvència financera.”


“Amb l’Estat propi podríem incrementar pensions i alhora abaixar cotitzacions d’empreses i de treballadors.”
 

“Podríem reduir ‘l'IRPF i les quotes a la Seguretat Social i així incrementaríem els salaris nets entre un 9% i un 23%.”
 

“Segons el Conveni de Viena del 1978, Catalunya Estat seria automàticament membre de la Unió Europea.”
 

• “El salari mínim interprofessional a la Catalunya Estat milloraria un 28%.”

• “Els estats europeus que s’han independitzat recentment han crescut més del doble que la mitjana de la Unió Europea.”

 
• “Catalunya ja no pot esperar més. L’Estat espanyol ens està arrossegant a la decadència econòmica, política i social.”


Catalunya: Estat propi, Estat ric és un llibre que respon preguntes, que esvaeix dubtes, que aclareix idees i que amb només 183 pàgines fa que el lector prengui consciència de la magnitud de la situació, de la insostenible asfíxia que patim, de la mort nacional a què ens aboca la nostra pertinença a Espanya i de la necessitat vital, urgent i inexcusable de constituir-nos en un Estat independent.