1 de març del 2024

El català fou la primera llengua romànica a Europa emprada per a escriure tractats científics I filosòfics, Ramon Llull en va ser el pioner

 El català fou la primera llengua romànica que va ser emprada a Europa per a escriure tractats científics i filosòfics. La qual cosa demostra un ús estens, ben definit i molt reculat en el temps.

Ramon Llull (1232-1316) va ser el primer europeu a escriure obres científiques, filosòfiques i de gramàtica en una llengua no llatina. L’any 1283 escriu en català “Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna son fill”, considerada la primera novel•la europea en mostrar la vida quotidiana amb realisme.

Amb el suport d’una burgesia comercial amb inquietuds i uns prínceps que valoren els coneixements científics i culturals, en català apareixen aviat tractats sobre totes les disciplines del coneixement que des de Catalunya arriben arreu d’Europa: medicina, veterinària, filosofia, gastronomia, lingüística, urbanisme, política, etc. “Regiment de preservació de pestilència” (1348) de Jaume d’Agramunt és el primer tractat europeu sobre l’epidèmia; “El Regiment de la cosa pública” (1383) de Francesc Eiximenis obra molt influent on s’explica el regiment polític de casa nostra (pactisme) de monarquia parlamentària, pioner al continent; “Llibre de Sent Sovi” (1324) primer receptari de cuina; "Regiment sanitatis” (1305) d’Arnau de Vilanova és la primera obra sobre dietes específicament saludable; “Llibre del consolat de mar” (1320), prenen “Les Ordinacions de Ribera” de Barcelona (1258), compendi de lleis que regí durant segles el comerç a la Mediterrània que ha servit com a base per a la legislació marítima actual; etc.
 
Sembla impossible que algú pugui ser tant carnús de qüestionar-se la importància de reconèixer la llengua catalana com a un patrimoni europeu de valor fonamental.
 
 
 
_

27 de febrer del 2024

Carmen Calvo ha estat proposada pel Consejo de Estado. Observacions al respecte d'un diputat a les Cortes

 


>> https://youtu.be/W33cITYPhP4?si=65QwfrT7oCiSjz8G

Mani de pagesos a Bruxelles perquè els volen i els han arruinat. Mètode molt pertinent.
 
 
Captures d'un vídeo (1min) penjat a Facebook per Marc Vidal:
 
JA DIUEN ELS PAGESOS QUE EL QUE ELLS VOLEN ÉS GUANYAR-SE LA VIDA, NO VOLEN SUBVENCIONS.
 
JA S'HA DEMOSTRAT QUE LA COMISSIÓ EU DONA SUBVENCIONS PER TENIR-TE CALLAT, DEPENDENT I PER TANT, MANIPULABLE.
 
_