31 de gener del 2013

La justícia europea redueix en 33,6 milions les ajudes a Espanya per al TAV a la frontera francesa


Trens del TAV Barcelona-Figueres Foto: LLUÍS SERRAT.

El Tribunal General de la Unió Europa avala la decisió de Brussel·les de retallar la subvenció en constatar irregularitats en l'adjudicació dels contractes

L'Estat va justificar la modificació de les adjudicacions a causes imprevistes, que el tribunal europeu rebutja

 

Dijous, 31 de gener del 2013 - El Tribunal General de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dijous la decisió de Brussel·les de reduir en 33,6 milions d'euros les ajudes comunitàries a Espanya per a la construcció del TAV Madrid-frontera francesa després de constatar irregularitats en l'adjudicació dels contractes.

La sentència desestima els recursos presentats per Espanya, que sol·licitava anul·lar les decisions de la Comissió -que daten de setembre del 2010 i febrer del 2011- o reduir l'import de la correcció financera aplicada.

Segons la denúncia de Brussel·les, l'entitat adjudicadora de les obres en qüestió ha fet modificacions dels concursos atorgats i les va atribuir directament sense publicació prèvia a les entitats adjudicatàries del concurs inicial, cosa que d'acord amb les normes de la UE només és possible en circumstàncies imprevistes.

Espanya va al·legar en defensa seva que les modificacions sí responien a aquesta condició d'“imprevisibilitat”, tot i que, a cadascun dels casos, el Tribunal conclou que no s'ha demostrat que es tractés realment de circumstàncies imprevistes.

Així, per exemple, en un dels trams es va modificar el contracte adjudicat per incloure les obres de construcció de dos falsos túnels que permetessin el soterrament de la línia de ferrocarril als voltants de zones urbanitzades dels municipis del Vendrell i Santa Oliva, i així evitar els efectes nocius de la contaminació acústica que generen els tràfics ferroviaris.

Espanya al·lega que el fort creixement i l'avanç de les zones urbanitzades fins a la traça de la via fèrria durant la fase d'execució de les obres van justificar nous mesuraments dels nivells de soroll que van fer recomanable una modificació de la traça de la via fèrria.
Sobre aquesta qüestió, el Tribunal General respon que “una entitat adjudicadora normalment diligent ha de tenir en compte de manera raonable la possible evolució de les condicions socioeconòmiques i demogràfiques de les zones afectades, com a mínim durant la realització de tals infraestructures”.

D'altra banda, es van fer modificacions com a conseqüència del canvi dels Plans Generals d'Ordenació Urbanística (PGOUs) de diferents municipis.

El Tribunal General afirma que Espanya no pot escudar-se que la competència per aprovar el PGOU no pertanyi a l'Estat, sinó que, per contra, a l'entitat adjudicadora li competia, durant la fase de redacció del projecte, obtenir un consens previ sobre les solucions projectades amb els municipis afectats durant aquest període.

En alguns subtrams es van realitzar els projectes constructius com a conseqüència de l'existència de diferències en les condicions geotècniques reals respecte de les previstes en els projectes, a causa de factors diversos, com l'aparició d'una seriosa contaminació dels terrenys o de roca i discontinuïtats no detectades en la fase de projecte.

El Tribunal General destaca que Espanya no presenta arguments específics contra les conclusions de la Comissió relatives a les irregularitats que afecten les fases de projecte, com la falta de realització d'assajos relatius al nivell de contaminació dels sòls o el caràcter inadequat dels estudis sobre la tipologia de cimentacions abans de la realització del projecte.

En definitiva, a cadascun dels casos plantejats, el Tribunal General considera que les circumstàncies al·legades per Espanya no poden considerar-se com “imprevistes” i que, per tant, no procedia atribuir aquests treballs a les entitats adjudicadores del contracte inicial mitjançant un procediment sense convocatòria de licitació prèvia.
Així doncs, i per respectar els principis d'igualtat de tracte i transparència, l'entitat adjudicadora hauria d'haver acudit a un procediment obert a altres empreses”, diu la fallada.

Per tant, el Tribunal General declara que s'ha incomplert la legislació europea en matèria de contractació pública, i que la Comissió estava per tant legitimada a reduir el finançament atorgada pel fons de cohesió.

El Tribunal de la UE sanciona a España por irregularidades en el AVEGermà Bel  Ostres.. la inversio en AVE amb carrec a fons espanyols augmenta en 34 milions d'euros, per les irregularitats en les adjudicacions de contractes
(comentari a facebook, 31 gener 2013)
 
Bruselas (EFE).- El Tribunal General de la UE confirmó hoy las sanciones por un total de 33,6 millones de euros impuestas por la Comisión Europea (CE) a España por irregularidades en los contratos públicos adjudicados para la construcción de nuevas líneas del AVE entre Madrid y la frontera francesa, y en Levante.

En dos sentencias hechas públicas hoy, la Corte de Luxemburgo rechazó los recursos presentados por Madrid contra dos decisiones de la CE, en 2010 y 2011, que aplicaban una reducción de los fondos de cohesión asignados a España por incumplir la normativa europea de contratación pública en varias infraestructuras ferroviarias.
Las irregularidades se cometieron en varios tramos de la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, así como en el subtramo La Gineta-Albacete perteneciente al nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad hacia Levante, indicaron fuentes judiciales.

El caso se remonta a diciembre de 2010, cuando la CE decidió reducir en 2,3 millones de euros la asignación del fondo de cohesión inicialmente acordada a España para financiar la construcción de cuatro fases de proyecto de determinados tramos de las líneas de AVE Madrid-Zaragoza- Barcelona-Frontera francesa y Lérida-Martorell.

En febrero de 2011, la Comisión decidió aplicar otra "corrección financiera" de 31,3 millones sobre las ayudas otorgadas a cinco proyectos de ejecución correspondientes al suministro y montaje de materiales en las mismas líneas, así como en el subtramo La Gineta-Albacete, integrado en el nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante.

En ambos casos, la CE aplicó una "corrección financiera" al entender que en las fases en cuestión se produjeron irregularidades al aplicar la legislación europea de contratación pública, señalaron las mismas fuentes.

Según el Ejecutivo comunitario, la administración española realizó modificaciones de los concursos otorgados y atribuyó los contratos directamente sin publicación previa a las entidades adjudicatarias del concurso inicial.

El Ejecutivo español presentó dos recursos ante el Tribunal General de la UE solicitando la anulación de estas decisiones o la reducción del importe de las sanciones.

Madrid argumentó que había recurrido al procedimient
o de adjudicación sin convocatoria de licitación previa, permitido por la normativa comunitaria en casos de obras públicas adicionales no incluidas en un contrato principal, que por circunstancias imprevistas sean necesarias para completar el proyecto inicial.

El Tribunal General desestimó este argumento al considerar que España no ha podido demostrar que la condición de imprevisibilidad se aplicase a ninguno de los casos, se detalla en la primera de las sentencias de hoy.
Entre otras alegaciones, el Gobierno español achacó las modificaciones sobre los proyectos iniciales al cambio de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOUs) realizados por distintos municipios.

El Tribunal ha recordado que la entidad adjudicadora es responsable de obtener un consenso previo sobre las soluciones proyectadas con los municipios afectados.
España, sin embargo, "no ha demostrado la existencia de concertación alguna" entre el Estado central y los municipios afectados antes de la publicación del anuncio de licitación, dice el Tribunal en la segunda sentencia.

Por ello, el Tribunal General ha desestimado todos los argumentos presentados por España, ha rechazado ambos recursos y le ha condenado a pagar las costas del proceso.

L'ofec planificat. Montoro ens deu, no ens paga i Montoro ens deixa diners que cal tornar amb interessos, per Pilar Rahola


Montoro ens deu, no ens paga i Montoro ens deixa diners que cal tornar amb interessos


Diu el president del TSJC Miguel Ángel Gimeno que una consulta sobre la independència seria viable amb "una interpretació amable" de la Constitució, però que per això es necessita una "empatia entre les parts, que ara com ara no es veu". I, sens dubte, té raó en els dos supòsits: la Constitució té prou flexibilitat per ser interpretada de moltes formes; però l'Estat, que deté les ulleres de llegir, només accepta una lectura única, emanada del pensament únic imperant. És a dir, la legalitat podria permetre que els catalans fóssim consultats en referèndum. El problema, doncs, no és constitucional, sinó que parteix d'aquells que han segrestat la Constitució per justificar un mur de contenció on xoquen drets i nacions. El pitjor és que alguns d'aquests segrestadors, ni tan sols no hi creien fa uns anys. Potser per això no entenen que tot text legal ha de ser el territori on habita el consens, i no l'inhòspit lloc des d'on és expulsat. En qualsevol cas, si la Constitució va ser, en algun moment de la història, un punt de trobada entre nacions i gent diversa per tal d'intentar construir un futur comú, avui és un ariet que utilitza una única nació i una determinada gent per imposar un factor comú que no tothom desitja. I així, essent el garant de la democràcia, acaba segrestant la democràcia.

En la mateixa línia d'inflexibilitat es planteja el capteniment de l'Estat respecte als números de la Generalitat. I dic Estat i no govern perquè no veig que el PSOE tingui una actitud diferent a la del PP a l'hora d'ofegar en números impossibles les finances catalanes. El cercle viciós és perfecte: l'Estat no paga els seus deutes a Catalunya; patim un espoli fiscal insostenible; el sostre de dèficit es contreu sobre el Govern mentre es relaxa per a l'Estat; i la majoria de decisions que la Generalitat pot prendre per intentar recaptar una mica de diner són impugnades per l'Executiu espanyol.

Mentrestant, no es reactiva l'economia, no es culminen les infraestructures més urgents i no es relaxa la pressió sobre la classe mitjana, la qual cosa ofega encara més l'economia catalana. És a dir, no hi ha sortida, fins al punt que l'home que realment mana a Catalunya es diu Montoro, la caixa del qual és buida per pagar els deutes, però sempre famolenca per devorar recaptacions. I la seva inflexibilitat voreja la intolerància. És a Montoro a qui s'ha d'agenollar el Govern per poder pagar les nòmines a fi de mes, la qual cosa converteix el deutor en el punidor de la víctima. Montoro ens deu, Montoro no ens paga, i Montoro ens deixa diners que cal tornar amb interessos, mentre dóna la imatge que som morosos. És un cercle perfecte, la intenció del qual sembla molt planificada. Al cap i a la fi, com menys quadrin els números, més fàcils serà desmuntar l'autonomia el dia que ens posem formidables. Ens ofeguen perquè així creuen que ens dominen.

Directo: Terremoto político por la publicación de la contabilidad del PPAlberto Barbieri - Seguimiento al minuto de las reacciones a las acusaciones de sobresueldos en el partido de Gobiern:

http://endirecto.lavanguardia.com/politica/20130131/54363293416/reacciones-sobresueldos-pp.html

Otros titulares:

ICV pide elecciones porque no basta con que Rajoy dimita

El PSOE ve "gravísimo" lo publicado sobre la contabilidad del PP 

 __________

 

El PP niega "tajantemente" pagos y contabilidades ocultos en el partido

 Luis B. García - La secretaria general del PP anuncia que presentarán acciones judiciales para depurar responsabilidades por las informaciones publicadas por 'El País' y garantiza que la contabilidad de la formación "es clara, transparente y sometida al Tribual de Cuentas" 

Madrid. (Redacción).- La cúpula del PP habría cobrado sobresueldos desde 1990 hasta 2008, según publica el diario El País en su edición de papel en "los papeles secretos de Bárcenas".

Estos documentos forman parte de la contabilidad que manejaron los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y en ellos se citan como fuentes de ingresos donaciones de empresarios, y como gastos, aparte de las partidas destinadas al funcionamiento ordinario del partido, entregas a miembros de la cúpula del partido en esos años sin especificar el concepto. Todos los cuadernos están escritos a mano, supuestamente por Lapuerta y Bárcenas.
Los documentos, a los que ha tenido acceso El País, son registros de entradas de dinero registran una mecánica de pagos a los secretarios generales del partido, a los que, en algunos casos, se refiere a través de iniciales, desde 1990 hasta 2009 -con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996-. En estos documentos figurarían, de forma explícita, el entonces vicesecretario general del partido y actual presidente del Gobierno y de los populares, Mariano Rajoy; los vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja; y, entre otros, los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal.

Rajoy habría recibido 25.200 euros anuales durante 11 años 
Según los supuestos manuscritos de Lapuerta y Bárcenas a los que ha tenido acceso el diario, Rajoy se habría beneficiado de la contabilidad B de su partido, recibiendo 25.200 euros anuales durante 11 años.

Estas informaciones llaman la antención tras las declaraciones del presidente del Gobierno durante la intermunicipal del PP celebrada en Almería, en la que Rajoy afirmó que “no me temblará la mano si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afectan a nuestro partido”.
El presidente del Gobierno defiendió en el encuentro la "honestidad" de la mayoría de los políticos y llamó a la clase dirigente a "ser más ejemplares en nuestras conductas". Durante la intermunicipal popular, Rajoy puso a los ex secretarios generales del PP, Acebes y Arenas, y a la actual, Cospedal, como garantes de la "honradez" en la contabilidad del partido.
Diversos dirigentes del PP, sin embargo, niegan en la misma información haber recibido esos pagos.

 

Susan George:"¡Pero si son los banqueros a los que deberían criticar!Con la crisis, la población española ha redoblado sus críticas contra los sueldos y privilegios de los políticos. ¿Eso es desviar la atención de lo importante?

¡Pero si son los banqueros a los que deberían criticar! La actual crisis es la continuación de lo que ocurrió en 2007 y 2008 por culpa de los banqueros y, en España, de la burbuja inmobiliaria, que al final también era culpa de los bancos por dar préstamos imprudentes y alimentar esta burbuja. Sin embargo, cuando estalla la burbuja, fue el Estado el que asumió. la deuda privada. La deuda publica de España era muy moderada cuando estalla la crisis. Sin déficit y con el 50% de deuda publica, cuando se permitía tener hasta el 60%. ¡Estabais perfectos, mejor que Alemania! Pero el Estado cargó con la deuda de los bancos. Y ha gastado muchísimo dinero para capitalizar y salvar los mismos bancos que habían causado el problema. Por eso la deuda publica aumentó muy rápidamente. Es una respuesta muy larga a la pregunta, pero no es el coche oficial de los políticos lo importante, sino que el Estado gobierna para los mercados financieros y no para el pueblo. Se ha castigado a los inocentes y los culpables han sido recompensados.
Quién ha dado esta respuesta: Susan George, americana afincada en París."

Entrevista a Susan George


Los españoles son como ratas de laboratorio: a ver cuánto castigo toleran sin rebelarse


Decir de Susan George que es una activista y pensadora es empequeñecer la figura de esta combativa estadounidense de 78 años afincada en Paris. Ejerce como presidenta de honor de ATTAC, la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y la Ayuda a la Ciudadanía. Y su ensayo "El Informe Lugano", en el que imagina un terrorífico escenario ecológico, económico, laboral y social hacia el que abocaba el capitalismo del Siglo XXI constituye una Biblia para los movimientos sociales y el anticapitalismo.
El día 15, George inauguró en Valencia el IV Master en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universidad de Valencia. Aquí comienza con una alerta: La democracia está en peligro ante el ataque de la clase de Davos: una clase transnacional desvinculada de la suerte del resto de la sociedad y compuesta por las altas finanzas, las empresas transnacionales y algunos gobiernos que consideran que la democracia es demasiado lenta.
 - Usted denuncia el “austericidio” de Europa.
– Cree entonces que el pueblo ya no es soberano…
– Pero apenas reaccionamos…
– ¿Considera que la extrema derecha saldrá reforzada?
– Con la crisis, la población española ha redoblado sus críticas contra los sueldos y privilegios de los políticos. ¿Eso es desviar la atención de lo importante?
– ¿Y, ante ello, qué pueden hacer los ciudadanos españoles?

Unirse. Unirse los estudiantes, los parados, los jubilados, los trabajadores, los sindicalistas, los agricultores… Todo el mundo ha de unirse contra esta realidad. Porque la clase de Davos, que es la que gobierna por ellos, está muy unida. (leer todas las respuestas de estas preguntas en:) Artículo reproducido por Juan Hernández Jover en la blo http://somac.galeon.com/

( Este libro es gemelo al de Naomí Klein "La doctrina del schock".  Denuncian el mismo expolio mundial, la misma manipulación con otras palabras.  Mientras no dejemos atrás esta grave crisis económica éstos son dos libros de referencia¡No es por casualidad que no los citan en los medios de comunicación!  Cuca de Llum )

28 de gener del 2013

Islandia gana a Reino Unido y Holanda la batalla por la quiebra de su banca

¿Quién tiene que pagar los platos rotos del crash de la banca? Islandia, al contrario que países como España o Irlanda, decidió que los contribuyentes no debían costear los desmanes de un sector que había crecido de forma desproporcionada. O al menos, que no debían compensar a los británicos y holandeses que perdieron sus ahorros en bancos islandeses. Los ciudadanos dijeron no en dos ocasiones a través de sendos referendos. Ahora, cinco años después del hundimiento de su sistema bancario, un tribunal de Luxemburgo acaba de dar la razón a Reikiavik en su forma de abordar la quiebra del Icesave.


 El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) considera que el país no violó la ley cuando se negó a devolver a 300.000 ahorradores extranjeros el dinero depositado en unas entidades que ofrecían unos intereses que entonces parecían irrechazables. “Es una victoria para la democracia. Se envía el mensaje de que los bancos no pueden recoger los beneficios y mandar la factura a los contribuyentes cuando las cosas van mal”, resume el economista islandés Magnus Skúlasson.

El tribunal, en el que también están representados Noruega y Liechtenstein, aporta un matiz muy interesante: Islandia no está obligada a pagar, ya que “el fondo de garantía de depósitos fue incapaz de hacer frente a sus obligaciones en el caso de una crisis sistémica”. Se abre la puerta así a que en otras situaciones límite los Estados no devuelvan el dinero de sus ahorradores extranjeros.

Un portavoz comunitario se apresuró ayer a contestar que Bruselas se aferra a que las obligaciones de los fondos de garantía de depósitos se mantienen “vigentes también si hay una crisis sistémica”. Pese a todo, la Comisión Europea asegura que necesita tiempo para estudiar el fallo. “La sentencia es también buena para Holanda y Reino Unido. Si hubieran ganado, eso supondría que el Estado nación es responsable de todos los depósitos bancarios, algo que ningún país quiere”, añade Jon Danielsson, de la London School of Economics.

Tras la bancarrota, los Gobiernos de Londres y Ámsterdam usaron sus arcas para compensar a los clientes del banco islandés. Poco después iniciaron el proceso legal que ayer llegó a su fin, ya que la sentencia —que Reikiavik considera “una satisfacción considerable”— no admite recurso.

Lo paradójico del caso es que, pese al apoyo de los tribunales, Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que le reclaman. Reikiavik ya ha reembolsado unos 3.300 millones de euros, cerca de la mitad del total desembolsado en Icesave, la marca con la que operaba fuera de la isla el banco Landsbanki, una de las tres entidades financieras que quebraron en 2008 y llevaron al país entero a la bancarrota. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver.

Por una parte, Londres se queda lejos de su objetivo de lograr la devolución de todo el dinero invertido –que supondría que cada islandés pagara unos 12.500 euros- con sus correspondientes intereses. Pero por otra, el Gobierno ya ha anunciado que continuará pagando el mínimo garantizado. Así que, pese a la sentencia, los contribuyentes, de una forma u otra, acabarán pagando una parte de los excesos cometidos por sus banqueros.
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/28/actualidad/1359389838_926993.html

¿Qué respuesta se ha de dar a la corrupción política?Dos ejemplos de falta de transparencia: la inoperancia del Tribunal de Cuentas y la opacidad de los partidos al no publicar su contabilidad; y dos formas de evitarlo: el ejemplo alemán de auditorías externas e interventores independientes.


 28.01.2013
El caso sobre las supuestas retribuciones en metálico del ex tesorero del PP Luís Bárcenas a cargos del partido ha vuelto a sacar a la luz, aún con más intensidad si cabe, la deficiente gestión y control sobre las finanzas de los partidos en España y el malestar de los ciudadanos ante una corrupción que parecer no tener fin ni un color político determinado.

Hay que recordar que los propios informes del Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la existencia de malas prácticas por parte de los partidos políticos españoles, así como la opacidad de una buena parte de sus finanzas.

Ante la preocupante situación que genera la corrupción política, una primera cuestión a destacar es que este país es especialista en crear muchas leyes para después no activar los medios para hacer cumplirlas. En ese sentido, se podría hablar más bien de que se legisla de cara a la galería, y el ejemplo más espectacular es quizás el de la ley de dependencia.

La cuestión de fondo es que si las leyes fueran acompañadas de unas memorias reales, que de hecho es obligado que sea así, y de los medios necesarios para desarrollarlas, el fenómeno de la corrupción se podría paliar en gran medida.

Siendo así la situación la que es, cabe preguntarse qué respuesta se puede dar a la corrupción política que, día sí y día también, va saliendo a la luz en España. Antes de intentar dar una respuesta a esa pregunta, veamos dos ejemplos de falta de transparencia por parte de los partidos políticos.


Un Tribunal de Cuentas que cuenta tarde y mal

Una primera cuestión la tenemos en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al que el Consejo de Europa ha calificado de incapaz para realizar una supervisión efectiva y que puede tardar hasta seis años en divulgar los informes sobre la contabilidad de los partidos políticos.

Hay que destacar, por ejemplo, que los datos más recientes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PP se remontan a 2006 y 2007, cuando Bárcenas era gerente (pasó a ser tesorero en 2009).

Como publicaba el pasado 20 de enero el diario El País, un portavoz del Tribunal de Cuentas asegura que a finales de 2013 se pondrán al día con las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que da una idea del atraso que llevan. Y así y todo hay expertos que dudan de esa afirmación.

Por este motivo, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ha destacado por qué "los riesgos de corrupción son particularmente altos" en España.

Tampoco parece que en este caso el PP, aunque la está haciendo, esté muy por la labor de realizar una correcta auditoria interna, por lo que el Tribunal considera que "no es posible evaluar el grado de cumplimiento y adecuación del sistema de control interno".


Opaca transparencia

Y lo que vale para el PP vale para el resto de los partidos. Eso es lo que puede deducirse de la información que a su vez publicaba el pasado 22 enero el diario La Vanguardia, en la que venía a confirmar que los partidos eluden la ley que les obliga a publicar la contabilidad anual en sus propias webs.

Así, aunque la ley les obliga a ser transparentes ,y a que todas sus cuentas anuales estén actualizadas y a disposición de los ciudadanos de una forma fácil y gratuita, los diferentes partidos optan por la opacidad.

En estas cuentas han de constar los ingresos, los gastos, los créditos concedidos con el nombre del banco correspondiente y las condonaciones de deudas por parte de entidades financieras. Sin embargo, en las webs de los partidos con poder institucional no hay ni rastro de esas cuentas.

Ante este escenario, la única fuente de información válida y veraz sobre la contabilidad de los partidos es el Tribunal de Cuentas, y ya hemos visto como funciona.


Auditorías externas

Los dos ejemplos anteriores justifican, pues, la necesidad urgente de encontrar una respuesta que pueda dar a los ciudadanos las garantías mínimas de una cierta transparencia por parte de los partidos políticos en lo referente a sus cuentas, y de que se ejercerá un control que evite en la medida de lo posible la corrupción política.

Que la ley española de partidos políticos esté vacía de contenido y permita que los partidos se autorregulen es una grave anomalía más de España en el contexto europeo.

En ese sentido, el sistema de auditorías externas que funciona en Alemania es un buen ejemplo de cómo dar los pasos correctos en esa dirección de control. Allí la ley obliga a los partidos a celebrar congresos bianuales, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre los militantes, a que los candidatos electos sean elegidos en primarias, y a someterse a auditorías externas.

Claro que también existe corrupción política en Alemania, pero los mecanismos legales previstos evitan cualquier espiral degenerativa y contagiosa, como en el caso de España.

Interventores independientes

Por otra parte, una buena fórmula para contrarrestar la perversión y degeneración de la política radica, entre otras cosas, en crear la figura del interventor que pueda actuar ante cualquier incidencia con visos de corrupción en el seno de los partidos.

Y no hablamos de interventores nombrados por los propios partidos, sino del cuerpo de interventores, independientes y ajenos totalmente al grupo político sobre el que tienen que intervenir, como los que deberían actuar también en los ayuntamientos para impedir la corrupción local.

Sin embargo, tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, como el PSOE se han opuesto a este tipo de interventores, en nombre de una supuesta autonomía local.

El ruido del AVE a su paso por el Vallès Oriental supera el límite legal. El ayuntamiento de La Roca desvela que los sonómetros llegan a marcar 97 decibelios

 

 El AVE pasa a 50 metros de la Urbanización Can Colet en La Roca del Vallès.Foto j.pujolar-acn. La Vanguardia.

El ayuntamiento de La Roca desvela que los sonómetros llegan a marcar 97 decibelios 

28/01/2013 - La Roca del Vallès. (Agencias).- El paso del Tren de Alta Velocidad por La Roca del Vallés (Vallès Oriental) genera picos de ruido que superan los decibelios permitidos por la ley, según los sonómetros que el ayuntamiento hizo instalar en la urbanización de Can Colet. El alcalde de La Roca, Rafael Ros (CiU), ha explicado que los trenes de alta velocidad que pasan por el pueblo llegan a marcar 97 grados de decibelios, cuando la normativa sólo permite un máximo de 85 decibelios.

Los 16 trenes de Alta Velocidad que circulan cada día por La Roca del Vallès llegan a marcar en algún momento de su paso un pico de 97 decibelios. El alcalde advierte que el umbral legal máximo está en los 85 decibelios y que por tanto "la queja de los vecinos está justificada". Es un ruido "estrepitoso y puntual", avisa. En la misma línea, añade que los vecinos también deben soportar el ruido de los trenes de mercancías, "con menos impacto pero más prolongado".

Los vecinos de la urbanización, muy próxima a las vías, se quejan desde el período de pruebas que el paso de los convoyes genera molestias a pesar de la existencia de unas pantallas de protección acústica que instaló Adif. Rafael Ros lamentó que Adif haya iniciado la licitación del proyecto con las medidas correctoras sin que el Ayuntamiento dispusiera del documento. El alcalde avisa de que ello significa que el consistorio ya no tiene tiempo para hacer alegaciones.

"Esperamos que el proyecto recoja las propuestas acordadas y que no tengamos que llegar al contencioso", subrayó. Ros espera poder tener el proyecto esta misma semana. Según ha explicado el alcalde, el proyecto de Adif supondrá una inversión de unos 4,5 millones de euros en actuaciones ambientales en el recorrido del AVE por La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès y Montornès del Vallès. El Ayuntamiento de La Roca pidió medidas tales como tratar el espacio entre las vías y las casas con verde público o arreglar los caminos que han quedado alterados.

( En Francia pudimos percatarnos que su AVE ( o sea TGV en siglas) está construido en una gran zanja en el terreno, hundida unos 4 metros, precisamente para evitar molestar a los ciudadanos con el ruido.  El ruido es tan fuerte que estoy persuadida de que las pantallas vegetales NO servirán para nada  ni en La Roca ni en cualquier sitio, y que solamente una acumulación de motas de tierra puede amortiguar el ruido, poner mucha materia para que absorva el impacto sonoro. A mi entender esas molestias deberían haberse previsto desde el proyecto inicial,  aunque encareciera un poco el proyectoCuca de Llum)

22 de gener del 2013

Dossier directe!cat “Espanyolitzar La Caixa”Economia doble fletxa Dimarts, 22 de gener de 2013

Avui s’ha confirmat que amb la nova regulació sobre les caixes Catalunya i el País Basc perdran bona part del control sobre aquestes entitats. Ens volen robar “La Caixa”


Recopilem en aquest dossier directe!cat “Espanyolitzar La Caixa” tot un seguit d’articles publicats pel nostre mitjà on hem anat explicant el procés premeditat per aconseguir espanyolitzar o millor dit robar el patrimoni d’una entitat clau en el nostre país, per part de les autoritats espanyoles, sabedores que controlar La Caixa és dificultar les pretensions independentistes del catalans. El procés, amb el vist i plau i la complicitat de l’actual direcció de l’entitat catalana és una veritable traïció al país, no sabem si encara hi som a temps, però seria desitjable que les forces polítiques catalanes prenguessin mesures en defensa d’un patrimoni de tots els catalans.
 
Tenir el poder de La Caixa,  és disposar de l’eina, o no,  per a la independència
 
En aquest dossier recopilem informació sobre el poder de La Caixa, financer, industrial i social, de com és nomena el consell d’administració i com s’elegeixen els 160 membres de l’assemblea general;  eina clau per convertir La Caixa en un instrument o no del procés cap a l’estat propi.
 
La Caixa, qüestió d’emergència, o actua La Generalitat o Espanya se la quedarà
 
Aquesta la veritable realitat segons expliquem en aquest dossier i com han afirmat alguns experts com Francesc Cabana, que va assegurar que  aconseguir la independència sense La Caixa serà molt més complicat. Per això insistim en la necessitat de convertir l’embat d’Espanya vers l’espanyolització de La Caixa en una causa d’interès i urgència nacional.
 
Cal una direcció de La Caixa al servei de Catalunya i no al servei d’Espanya
 
L’actual President de l’entitat fins al moment ha demostrat un absolut servei a Espanya, casos com l’engany de les preferents o les actituds de servei a Espanya i el poc suport al Govern de Catalunya posen en perill el procés cap a l’estat propi, cal segurament un canvi en la direcció de l’entitat perquè aquesta sigui fidel al nostre país.

La Caixa haurà de crear un fons de reserva i elaborar un pla de diversificació d'inversionsEl Banc d'Espanya determinarà el nivell de desinversions que hauran de dur a terme les antigues caixes d'estalvis que tinguin més d'un 50% del banc al que van donar origen


El govern espanyol ha donat aquest dilluns el tret de sortida perquè aquest any pugui entrar en vigor una nova llei de caixes, que obligarà previsiblement a totes aquestes entitats a convertir-se en fundacions bancàries abans de finals de 2014, amb l'excepció de Caixa Pollença i Ontinyent.

Segons han explicat fonts del Ministeri d'Economia, aquest dilluns s'ha elevat a consulta pública la nova regulació, consensuada amb Brussel·les dins de les condicions per les quals Espanya va demanar el rescat financer.Posteriorment, el text es plasmarà en un projecte de llei que s'ha de remetre a les Corts per a la seva tramitació parlamentària, amb l'objectiu que entri en vigor a finals de 2013 o principis de 2014.

Des de llavors i durant un termini màxim d'un any, el que allargaria el procés almenys fins a finals de 2014, les entitats hauran d'adaptar-se al nou marc regulador que només permetrà que sobrevisquin com caixes Pollença i Ontinyent.

En el mateix període, la resta de caixes que van traslladar el seu negoci a un banc, tal és el cas de La Caixa, Unicaja, Ibercaja i la fusió de BBK, Kutxa i Caja Vital, hauran de convertir en fundacions bancàries. Això es justifica perquè ja no podrà existir el concepte de caixa amb negoci transferit a un banc per a aquelles entitats amb un volum d'actius superior a 10.000 milions.

Les noves fundacions bancàries estaran dirigides per un patronat que tindrà un màxim de 20 membres, que no podran seure en el consell de l'entitat financera participada. A més, com més gran sigui la participació d'una fundació en un banc, majors seran els requisits a què haurà de fer front.

D'aquesta manera, les fundacions bancàries que controlin més d'un 30% d'una entitat, hauran de subscriure un protocol de gestió que serà aprovat pel Banc d'Espanya amb criteris sobre empreses participades, consellers i possibles conflictes d'interès, i hauran de presentar un pla financer.

En el cas que la participació de la fundació bancària superi el 50%, com és el cas de la Caixa, hauran de preparar un pla financer, crear un fons de reserva i, a més, elaborar un pla de diversificació d'inversions i de gestió de riscos "que ha d'incloure el compromís perquè la inversió en actius emesos per una mateixa contrapart no superi els percentatges màxims sobre el patrimoni total que determini el Banc d'Espanya".

D'altra banda, en el cas de les caixes que hi ha en sentit estricte, Pollença i Ontinyent, quedaran abocades a dedicar-se exclusivament al negoci minorista, tenir presència en una única comunitat o com a molt en deu províncies limítrofes.

A més, les seves assemblees generals no podran tenir més de 150 membres, dels quals entre un 50 i un 60% seran representants dels impositors, amb la meitat d'ells grans impositors, i la resta, d'entitats fundadors i destinataris de l'obra social .

Els seus consells d'administració estaran formats per entre 13 i 17 membres, dels quals la majoria han de ser independents, és a dir, no podran formar part de l'assemblea de la caixa, encara que aquesta pot agrupar per triar consellers.

La condició és que compleixin criteris d'honorabilitat i comptin amb experiència en el sector per "evitar errors del passat", segons han destacat les fonts del Ministeri d'Economia. 

La misma notícia contada por El País:

El Gobierno deja sin topes los sueldos de los directivos de las cajas


El anteproyecto de ley del sector limita a las cajas con mayoría en bancos el fondo de reserva

La norma obliga a las antiguas cajas a elaborar planes de contingencia y control del riesgo

Las comunidades tendrán la última palabra sobre la incompatibilidad de los imputados

 

Madrid 21 ENE 2013 

El anteproyecto de ley para la reforma de las cajas de ahorros que está ultimando el Gobierno no prevé la imposición de restricciones salariales a los miembros del consejo de administración de las entidades, según el borrador de la norma, que limita el control sobre las reumneraciones de los directivos a que consigan el visto bueno de la asamblea. Eso sí, las cajas deberán remitir a la CNMV cada año un informe sobre gobierno corporativo al uso del que actualmente publican las empresas cotizadas especificando las cantidades percibidas por los miembros de sus órganos de dirección, dietas y aportaciones a planes de pensiones. En caso de que las entidades reciban ayudas públicas, los sueldos estarán sometidos a la regulación previa que los limita a 600.000 euros anuales.

Además, con vistas a impedir que personas sin conocimientos accedan a los cargos de responsabilidad, tal y como ha ocurrido en algunas de las entidades que han acabado siendo nacionalizadas o intervenidas por su mala situación financiera, se impone que la mayoría de los miembros de los consejos de administración de los bancos tengan cualificación financiera.

En el apartado que ha suscitado más roces con la Comisión Europea, la norma impone a las entidades que controlen el 50% o más del banco en el que han traspasado su negocio financiero o tengan una participación de control sobre el mismo la obligación de contar con un fondo de reserva. Este peaje que deberán consginar las entidades servirá para hacer frente a un eventual deterioro de las cuentas de su participada y era una de las medidas estrella impuestas por Bruselas a España a cambio del rescate financiero.

Será el Banco de España, que cederá parte de sus competencias al Ministerio de Economía en aquellas entidades que operen en más de una comunidad autónoma, el responsable de fijar la cantidad de este fondo de reserva en función de la ratio de capital sobre los activos ponderados por riesgo de los bancos.

Según el texto, el Ejecutivo también forzará a estas entidades, que salvo Ontinyent y Caixa de Pollensa deberán convertirse en fundaciones, la elaboración de planes de contingecia y diversificación del riesgo para garantizar "la gestión sana y prudente" de su participada, con lo que se trata de evitar prácticas del pasado como fue la concentración de créditos en el sector inmobiliario. Por otra parte, el documento impide a las fundaciones aumentar su posición de control más allá del porcentaje que tengan a la entrada en vigor de la ley.

El patronato será el máximo órgano de gobierno y representación de las fundaciones bancarias. En él estarán representadas las entidades fundadoras o de larga tradición en la caja y personas o sociedades que hayan aportado de manera significativa recursos a la fundación bancaria. En ningún caso las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público podrán tener una presencia superior al 25%.

La nueva norma establece por ley la incompatibilidad de estar al frente de la fundación y del consejo de administración del banco, pero da vía libre a los directivos para sentarse en el consejo de otras compañías. En el caso de directivos imputados, será el Banco de España el que decida si pueden estar en el consejo de la entidad bancaria. En el caso del patronato que dirige la fundación, sin embargo, serán las comunidades quienes tengan la última palabra sobre los directivos con causas pendientes ante la justicia.

Con esta ley, el Gobierno da otro paso en el cumplimiento de las exigencias impuestas por Bruselas a cambio de la ayuda de 40.000 millones para sanear el sector financiero español. Ahora bien, habrá que esperar unos años para su completa entrada en vigor. Teniendo en cuenta que todavía no ha iniciado su tramitación parlamentaria, las entidades habrán cumplido con sus requisitos entre mediados de 2014 y finales del próximo año.
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/21/actualidad/1358771226_046666.html

 

( Yo no entiendo de economía, pero no acabo de ver el agua clara en la remodelación de las cajas. Menos todavía en poner tantas limitaciones a La Caixa, a cuento de darle la culpa al rescate bancario. Me suena a "colar" limitaciones que en un momento histórico revuelto que en momento de paz no se hubieran logrado, - es decir, el uso de la "doctrina del schock" que denuncia Naomí Klein en la portada de esta blog-.

Si los impulsores de las limitaciones a las cajas son los banqueros alemanes o los españoles, o ambos, no lo sabemos.  Respecto a las cajas alemanas  hay que hacer notar que es un sector muy fuerte, hay unas 400 nada menos, y también que su gobierno ha conseguido que NO sean supervisadas por el organismo europeo que acaban de aprobar.  Muy bonito recortar derechos a los demás y salvaguardar los propios.  Cuca de Llum.)