27 de febrer del 2014

Una trentena de jutges catalans defensen la viabilitat de la consulta amb la Constitució actual v.3, amb el text del "Manifest de jutges pel dret de decidir"

 El jutge de l'Audiència de Barcelona, Santi Vidal. Foto d'El Singular Digital.

Magistrats catalans d’audiències provincials i jutges de primera instància reivindiquen el dret a decidir de Catalunya


Albert Ribas - 13.02.2014
Una trentena de jutges i magistrats catalans han signat un manifest a favor del dret a decidir de Catalunya on hi defensen que és possible celebrar la consulta dins l’actual marc constitucional si es fa una interpretació segons la legislació internacional i des d’una “perspectiva dinàmica i viva, no sacramental”.

El manifest, que recorda que els catalans han decidit almenys en tres ocasions recents la seva relació amb l’Estat, la més recent l’any 2006 amb l’Estatut, s’enviarà als partits polítics, al Govern i al Parlament. Tot i que la majoria dels 34 signants formen part de diverses associacions de jutges, és la primera vegada que alts funcionaris de l’Estat signen un manifest que defensa la legalitat del dret a decidir. 


Entre els magistrats signants s’hi troben Santi Vidal, Josep Niubó, Joan Francesc Uría, Juli Solaz, Carmen Sánchez-Albornoz i Montserrat Comas d’Argemir, tots ells de l’Audiència de Barcelona. Pel que fa a jutges d’instrucció de Barcelona, destaquen Josep Maria Miquel Porres, Míriam de Rosa Palacio o Josep Maria Pijuan, jutge del cas Palau recentment jubilat.


Segons l’escrit, el punt clau del debat sobiranista passa per la indiscutible condició de nació de Catalunya i, per tant, la seva “plena sobirania per decidir el seu futur”. Els signants defensen que el principi democràtic impregna l’ordenament jurídic internacional i de la Unió Europea, un fet que els porta a afirmar que la negació del dret a decidir “només es pot entendre i sostenir per un criteri estrictament ideològic i polític de negar la realitat nacional de Catalunya”. 
http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2014/02/una_trentena_de_jutges_catalans_defensen_la_viabilitat_de_la_consulta_dins_la_constitucio_98750.php


TEXTE  DEL  MANIFEST:

En el manifest, es recorda que els catalans han decidit almenys en tres ocasions recents la relació amb l'estat espanyol. L'última fou en l'estatut del 2006, però la sentència del Tribunal Constitucional va portar a la situació actual.
Llegiu tot seguit el manifest, íntegre:


«Manifest de jutges pel dret de decidir

Els sotasignats –jutges i magistrats que exercim a Catalunya–, en la nostra condició de juristes i servidors públics, pensem que podem brindar a la societat civil catalana la nostra perspectiva respecte a la legitimitat i/o legalitat de l'anomenat dret de decidir i, en el seu cas, de les seves possibles manifestacions.

Ara mateix es produeix, a Catalunya però també a la resta de l'estat, un ampli i intens debat sobre l'anomenat dret de decidir. I des de determinats posicions o plantejaments s'ha transmès la idea que el reconeixement o exercici d'aquest dret de decidir queda absolutament al marge del nostre ordenament constitucional i, fins i tot, del marc jurídic internacional i que, per tant, no gaudeix de cap legitimitat.

La qüestió clau d'aquest debat, al nostre entendre, passa per acceptar o no la realitat nacional de Catalunya i, per tant, la seva plena sobirania per a decidir el seu futur.

Cal partir d'un fet que –pensem– no admet discussió: Catalunya és una nació. Aquesta realitat ve determinada per una història, una cultura, una llengua pròpia, i –per sobre de tot– una reiterada i perseverant voluntat de ser reconeguda com a societat nacional diferenciada, compatible amb el seu caràcter plenament integrador, ben palès en la història més recent.

Aquest fet –la realitat nacional de Catalunya– rau en la base de la Constitució de 1978 i en els Estatuts d'Autonomia del 1979 i 2006. Si el reconeixement no fou, en el seu moment, més explícit, va ser per raons prou conegudes, bàsicament el model de transició a un règim democràtic i el perill d'involució o amenaça autoritària, confirmat l'any 1981.

Aquesta indiscutible realitat nacional de Catalunya comporta, indefectiblement, el reconeixement del seu dret de decidir: l'anomenat 'principi democràtic' impregna tot l'ordenament jurídic internacional i comunitari, i una de les seves manifestacions més elementals és el dret dels pobles i nacions de decidir el seu futur.

Per tant, la negació del dret de decidir només es pot entendre i sostenir per un criteri estrictament ideològic i polític de negar la realitat nacional de Catalunya.

Certament, es pot entendre que Catalunya ja ha exercit aquest dret en diverses ocasions: en referendar la Constitució i els successius Estatuts de 1979 i 2006. Però la seva darrera decisió, l'Estatut de 2006, ha estat –en aspectes essencials d'identitat nacional i autogovern– manifestament desvirtuada per la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010.

Aquest rebuig ha generat l'actual situació política: segons és públic i notori per les successives manifestacions (2010, 2012 i 2013), les enquestes públiques i reiterats pronunciaments de les organitzacions socials, sindicals i polítiques, posen de manifest que gran part de la societat catalana –vist el rebuig a la seva darrera decisió (l'Estatut de 2006)– vol tornar a decidir la seva articulació amb l'Estat espanyol, i fer-ho contemplant totes les opcions, inclosa la independència.

En contra del que s'afirma des de determinats sectors i com a juristes, considerem que aquest dret de decidir es pot exercir en l'actual marc constitucional, des d'una perspectiva dinàmica i viva, no sacramental, de la Constitució, com escau a un estat social i democràtic de dret, que –tal com es defineix al seu article primer– propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justicia, la igualtat i el pluralisme polític. I en tot cas, tota Constitució, com a eina essencial de convivència democràtica, ha de permetre un procés continu de discussió i evolució, i la consegüent acceptació de qualsevol projecte legítim de modificació de l'ordre constitucional.

Com també es proclama a l'article 9.2 de la Constitució, correspon als poders públics promoure les condicions perquè aquests drets de llibertat i d'igualtat de l'individu i dels col·lectius en què s'integra siguin reals i efectius, així com remoure els obstacles que els impedeixin i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, cultural i social. Aquest dret fonamental de tots els ciutadans de participar en assumptes públics es consagra en el seu article 23 i, més concretament, en l'article 92 es preveu la possibilitat de consulta per mitjà de referèndum respecte de les decisions polítiques d'especial transcendència.

Finalment, cal recordar que –segons es disposa al seu article 10.2– els preceptes de la Constitució relatius als drets fonamentals i a les llibertats s'han d'interpretar segons la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals ratificats per l'Estat espanyol, que es fonamenten en el 'principi democràtic', en la consideració que la voluntat del poble és la base de l'autoritat del poder públic (article 21 de la Declaració Universal) i en el dret dels pobles a la seva lliure determinació (Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals). Dret d'autodeterminació que, segons els criteris més recents (i en relació amb el cas del Canadà), no es limita només als pobles governats o sotmesos per potències estrangeres, sinó que s'estén a aquells pobles que, tot i estar integrats en un estat democràtic, pateixen una limitació del seu dret a l'autogovern.

En definitiva, considerem que en el marc constitucional actual, interpretat a la llum de la normativa internacional i dels principis i drets fonamentals que la inspiren, és viable el legítim exercici del dret a la consulta que reclama de forma majoritària la societat catalana.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2014»

viernes, 21/02/2014 - la información - Madrid

JpD critica que el CGPJ tramite la denuncia contra los jueces del 'derecho a decidir'

 

Jueces para la Democracia (JpD) ha reprochado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que diera traslado al promotor de la Acción Disciplinaria de este órgano de la denuncia presentada por Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del 'derecho a decidir' de Cataluña, al considerar que la adhesión a este documento es una simple muestra del ejercicio de la libertad de expresión. 

 

21.02.2014 (EUROPA PRESS)
Jueces para la Democracia (JpD) ha reprochado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que diera traslado al promotor de la Acción Disciplinaria de este órgano de la denuncia presentada por Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del 'derecho a decidir' de Cataluña, al considerar que la adhesión a este documento es una simple muestra del ejercicio de la libertad de expresión.

Mediante un comunicado, la asociación progresista de jueces afirma que las opiniones expresadas en el citado manifiesto deben ser discutidas a través del debate jurídico correspondiente "sin que resulte admisible cualquier tipo de intimidación institucional", como puede suponer la incoación de las diligencias disciplinarias por el órgano de gobierno de los jueces. (...leerlo todo en: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/jpd-critica-que-el-cgpj-tramite-la-denuncia-contra-los-jueces-del-derecho-a-decidir_yzbcPURGAWot1S7p3f9bM6/
 

26 de febrer del 2014

El fin del trabajo, por Santiago Niño Becerra (un artículo que rompe moldes y hay que leer)

(Son malas notícias, pero es mejor saberlas. Cuca de LLum) Estoy perpleja después de leer este articulo.


Santiago Niño Becerra -  Miércoles, 26 de Febrero -  
artículo copiado de la blog > http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/el_fin_del_trabajo - Publicado en  La Cuca de Llum con autorización expresa de los titulares del copyright -


Le he copiado el título a Jeremy Rifkin, ya.

Del desempleo del factor trabajo se continúa hablando, pero poco, y casi siempre desde una posición voluntarista: ‘se está en el buen camino’. La solución está en ‘las reformas’, pero lo cierto es que el empleo, en términos medios, cada vez es más temporal, más a tiempo parcial y está peor pagado. Y también es cierto que cada vez se habla menos de desempleo estructural: es lógico: ¿qué porcentaje determina la estructura?

Hay que recurrir a sitios no gubernamentales y a ámbitos no oficiales para oír de otros argumentos. Ya hemos hablado del tema: el primero en abordar el problemón pensando en el gran público: Jeremy Rifkin y ‘El fin del trabajo’, Ed Paidós, 1996: absolutamente imprescindible. Más recientemente: 
>http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf  (Atención a la lista de trabajos automatizables que figura al final junto a las probabilidades de que lo sean), 

Pienso que hay aspectos del problema que son tan terribles que muchos de los investigadores que los abordan los evitan. En el fondo la cosa es muy simple: cada vez se precisan menos unidades de factor trabajo para generar una unidad de PIB. Con las unidades de PIB no hay demasiados problemas en que se asuma que ‘una unidad de PIB’ sea, por ejemplo, un dólar; el problema se halla en decidir qué es ‘una unidad de factor trabajo’.

Una unidad de factor trabajo no es una persona, ni una jornada de trabajo, una unidad de factor trabajo es algo mucho menor. Por ejemplo y para resumir, y admitiendo que puede ser menor, una unidad de factor trabajo es hoy una hora efectivamente trabajada.

Es decir, para generar un dólar de PIB cada vez son precisas menos fracciones de hora efectivamente trabajadas. ¿Por qué?, pues porque a) los avances tecnológicos permiten sustituir trabajo por capital, y b) porque tales avances tecnológicos posibilitan las mejoras organizativas que redundan en una menor demanda de trabajo. Esto está siendo así desde principios de la década de 1980, y así va a seguir, cada vez más, a no ser que se produzca un cataclismo no previsible que haga retroceder a la humanidad al siglo X.

Los avances tecnológicos no son malos, al revés: hoy posibilitan millones de cosas imposibles hace una década, el problema es que, en una atmósfera de recursos escasos, 1) la evolución demográfica no ha ido pareja a la de tales avances ahorradores de factor trabajo, y 2) la capacidad de asunción mental de tales avances por parte de la población siempre ha ido por detrás de la evolución de la tecnología.

Ya: la teoría de que unos empleos desaparecen y otros aparecen, es decir, que nuevos empleos sustituyen a los que se van. El tema está dónde se crean esos nuevos empleos y de qué tipo son. A la  vez, esos nuevos empleos se crearán si y sólo si existe demanda, interior o exterior, de los bienes y servicios que produzcan las empresas que puedan contratar a ese factor trabajo desplazado.

Es decir, lo habitual cuando una fábrica cierra o reduce personal es que, si existe renta disponible o capacidad de endeudamiento en esa zona o en otras, los trabajadores eliminados se ocupen en el sector servicios (pienso sobre todo en USA) o en el sector industrial en tareas a tiempo parcial o en empleos temporales, o emigren. Pero siempre con una remuneración menor de la que tenían y, en numerosas ocasiones, subempleados.

Dos datos demoledores en contra de la visión de que unos empleos sustituyen a otros: 1) en USA, el país de las oportunidades, la tendencia de los salarios reales desde 1980 es decreciente, y 2) hoy, en USA, el desempleo de larga duración supera el 45% de la población desocupada.

Hay quienes apuntan al reparto del tiempo de trabajo y del salario como solución al desempleo estructural presente y futuro. El problema es que con el reparto del tiempo de trabajo la productividad decrece, lo que va en contra de la tendencia: mejoras de productividad para reducir los consumos de recursos (lo de ‘bajar costes’ es una consecuencia), unos recursos que, salvo el trabajo, son escasos.

Por otra parte, reducciones de salario llevarían al empobrecimiento de amplias capas ya subremuneradas, y como el acceso al crédito sería imposible, por mucho que bajasen los precios debido al aumento de productividad, el nivel de consumo sería inferior al de producción, en el país y en todos los países, por lo que se volvería al punto de partida.

Insisto: los avances tecnológicos son buenos, positivos, y consustanciales con la naturaleza humana de buscar siempre el más, el problema es que la velocidad con que hoy se producen y sus impactos superan con mucho y en todos los aspectos, la capacidad de absorción por parte de la población. En el siglo XVII toda la ciencia del planeta cabía en un libro de 200 Págs. Hoy …

Venden la idea (quienes venden esas ideas) de que con reformas, ajustes y redefiniciones es posible que aumente la demanda de trabajo y volver a la situación existente en el 2006. Pienso que no es cierto. La demanda de horas de trabajo tiende a menos porque cada vez más operaciones para las que hoy se precisa trabajo serán llevadas a cabo por tecnología, y que haya demanda de perfiles megaespacíficos y megacualificados es anecdótico. Y como consecuencia de ello la remuneración de ese factor cuya demanda tiende a menos también tiende a menos porque la oferta de trabajo, en principio, no es imaginable que decrezca.

Cuando a partir de mediados del siglo XIX empezó a ser evidente que no existía en Europa demanda de trabajo para la oferta de trabajo existente (incluso considerando las guerras como una forma de trabajo), la población emigró: 50 millones de europeos se fueron a América, fundamentalmente a USA, entre 1860 y 1913. Pero atención: pudieron irse por dos motivos: 1) en USA casi todo estaba por hacer, y 2) entonces y en USA, para generar PIB eran precisas muchas horas de trabajo: si, mágicamente, una mañana de Febrero de 1880 hubieran aparecido sobre los campos de USA diez millones de tractores, hubiese sido necesaria mucha menos emigración de la que entonces allí fue.

¿Solución al aceleradamente creciente desempleo estructural que está llegando?. Pienso que no existe. A larguísimo plazo puede pensarse en un control demográfico, pero el problema no se presenta para el año 2500, sino para mañana. Qué ironía, ¿verdad?. Algo intrínsecamente bueno, como la tecnología y las mejoras organizativas que conlleva, se convierte en algo perverso para la inmensa mayoría debido a como es la naturaleza humana.

¿El 45%? Rifkin estimó que en algún momento del siglo XXI llegaría al 90%. Pienso que es acertado, y pienso que debería ir pensándose en ello y olvidándose de soflamas políticas que nada resuelven.

Y no, Sr. Presidente del Gobierno de España, rebajando las cotizaciones sociales no se crea demanda de trabajo.

(Un mero ejemplo: hacía tiempo que se hablaba del tema: ya ha llegado: http://www.bloomberg.com/news/2014-02-25/rolls-royce-drone-ships-challenge-375-billion-industry-freight.html . Tripulación cero, control automático, productividad creciente, eficiencia, … No; no es malo, simplemente, es).


Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.

 http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/el_fin_del_trabajo

 (Texto del Prof. Niño Becerra.  Subrayados de Cuca de Llum)

Sala i Martín reitera que “Europa no permetrà inestabilitat a partir d’una Catalunya independent, perquè als seus bancs i multinacionals no els interessa”


sala i martin
                  El professor d'Economia, Xavier Sala i Martín, als estudis de RAC1
L’economista reitera que “Europa no permetrà inestabilitat a partir d’una Catalunya independent, perquè als seus bancs i multinacionals no els interessa”


25/02/2014 - Consulta - Mar Sabé
L’economista Xavier Sala-i-Martín ha etzibat avui al Ministre d’Exteriors, José Manuel García-Margallo: “Passi a jeure que nosaltres seguirem a la nostra”, contestant així a les declaracions que el ministre va fer ahir afirmant que “la independència de Catalunya pot provocar inestabilitat a tota la Unió Europea”.
Sala-i-Martin ha explicat a Rac1 des de Mèxic que “Europa no permetrà que hi hagi inestabilitat perquè no li interessa”, perquè si Catalunya s’independitza i marxa de l’euro i dels tractats europeus, el govern espanyol no podrà fer front a tot el deute que té i es tornaria insolvent, i després d’això vindria la insolvència dels bancs espanyols, “i a Europa es tornarien bojos”.
“Ni cas. La fallida de Grècia, per exemple, no ha provocat totes aquelles hecatombes que es van preveure”, ha explicat l’economista, que ha continuat: "Per tant, la independència de Catalunya tampoc”. “El que passarà és res: Catalunya seguirà dins d’Europa, dins de l’euro i amb  llibertat de moviment de persones i mercaderies; i la raó per la qual no passarà res, és perquè interessa a aquells que manen, els grans negocis i els grans bancs”, ha explicat. 

24 de febrer del 2014

Suport de Letònia a la consulta

Expresidenta de Letònia, Vaira Vike-Freiberga. Imatge d'El Singular Digital."Si els catalans se senten que el govern central no representa els seus interessos s'ha de permetre un referèndum", afirma l'expresidenta letona
 
Lluís Goñalons - 24/02/2014 -

L'expresidenta de Letònia, Vaira Vike-Freiberga, s'ha expressat a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya. En una entrevista a New Europe l'exlíder letona defensa que la Unió Europea (UE) està formada per "Estats-nació" que són construccions artificials de la història, i que com a tal, poden ser reordenats.

"Si en algun moment [els catalans] senten que el govern central no representa els seus interessos i que tenen una identitat que volen defensar, d'acord amb el principi de la lliure determinació , s'ha de permetre a un referèndum perquè el referèndum és una expressió de la gent elecció i l'opinió de la gent", ha argumentat l'expresidenta letona.

Vike-Freiberga apel·la a la seva pròpia història per justificar el dret de "la lliure determinació dels pobles". Explica que Letònia, havia estat des del segle XVIII sota el règim tsarista. Van trencar amb el règim perquè creien en aquest dret. "Així ho van fer també els estonians, lituans i hongaresos, tots volíem el nostre propi país", ha sentenciat. 

21 de febrer del 2014

Sala i Martín: "Europa ha sufrido dos tsunamis que le han robado los empleos industriales de la clase media"
¿Recuperación? Desde Davos, la montaña mágica desde la que cada año la elite económica global radiografía al mundo, responde Xavier Sala i Martín (Cabrera de Mar, 1963), profesor de Economía en la universidad de Columbia. «Con la retirada de estímulos de la Reserva Federal estadounidense podría repetirse la crisis de la deuda de los ochenta con distintos países, España a la cabeza», sentencia. El problema de nuestro país, recuerda, es pagar las facturas contraídas con un modelo productivo «agotado», una asignatura pendiente también para toda Europa. «La UE ha sufrido dos tsunamis que le han robado los puestos de trabajo de la clase media, los empleos industriales. El primer terremoto ha sido la incorporación de 4.000 millones de asiáticos al mercado laboral; el segundo, la innovación tecnologica». ¿Recuperación?

–¿Cree que la economía global se encamina hacia la recuperación económica, con la mejora de EE.UU. y Europa?
–La media de crecimiento global sí va a subir pero de la misma forma en que si metes la cabeza en el microondas y los pies en la nevera la temperatura media del cuerpo es la correcta a pesar de que mueras. Se amplían las diferencias entre países: ya no hay ricos y emergentes sino grandes brechas dentro de cada grupo. EE.UU. y Reino Unido crecen mientras Francia y Holanda recaen; China continúa pujante frente a otras economías que languidecen como Brasil y Rusia. En suma, no sé si esta situación será positiva o negativa pero va a continuar.

–¿Y España?
–España junto a la periferia europea tiene crecimientos cercanos a cero, por lo que de momento está estancada aunque haya mejorado.

–¿Cómo puede influir la retirada de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal?
–Para los emergentes, desde que el presidente de la Fed, Ben Bernanke, anunció el llamado «tapering» ha habido una separación de países. Algunos han dejado de crecer como Brasil y Rusia y otros lo han superado como China. En cuanto a la moneda única, de entrada el euro se va a depreciar y el dólar se va a fortalecer. Además, mientras la Fed retira estímulos, el Banco Central Europeo parece ir por el camino opuesto, el de la alegría monetaria. Al final podría ser una historia parecida a la crisis de la deuda de los años ochenta, cuando EE.UU. subió sus tipos de interés después de que los mercados emergentes se hubiesen endeudado mucho, hundiendo a estos últimos. Ahora cambiarían los países afectados, perjudicando a economías endeudadas como la española que tiene un apalancamiento público de casi el 100% de su Producto Interior Bruto. España es muy vulnerable a una pequeña subida de tipos de interés que va a acabar sucediendo. Por tanto, la retirada de estímulos es un arma de doble filo para la economía española: por un lado le favorece para exportar pero por otro le puede perjudicar por la deuda que ha contraído. 

–¿Hay riesgos de deflación (cuando el índice general de precios es negativo) o de una inflación demasiado reducida?
–La deflación tiene dos peligros: uno es el del consumo, que la gente no compre y porque espere precios más bajos en breve, reduciendo los salarios. No creo que esto vaya a ocurrir. Donde sí que puede haber peligro es en las deudas: la deflación perjudica a los endeudados y beneficia a los acreedores. Una factura de cien euros puede ser muy grande si tu salario es de un euro y puede ser insignificante si es de cien euros. En la medida en que los salarios bajen, haya deflación y mi sueldo cada vez esté más lejos de cien euros, es un problema. Pero creo que el BCE tiene demasiado miedo a la deflación, aunque este temor beneficie a España. En la medida en que el presidente del organismo, Mario Draghi, tenga miedo a la deflación, y ese fue uno de los argumentos que citó en noviembre para bajar los tipos de interés, va a imprimir más dinero, va a depreciar el valor del euro y esto beneficiará a las exportaciones españolas que es lo único que puede sacar al país de la crisis. 

–¿Qué medidas tiene pendientes Europa para poder igualar la recuperación de EE.UU.?
Europa tiene un problema estructural grave que solo se puede arreglar con un cambio en el sistema educativo. Lo cierto es que la UE ha sufrido dos tsunamis que le han robado los puestos de trabajo de la clase media, los empleos industriales. El primer terremoto ha venido por los 4.000 millones de asiaticos que han entrado en el mercado laboral, con menores costes de producción; el segundo tsunami es el tecnológico. La primera revolución industrial del siglo XIX y XX benefició a los trabajadores: se pagaba más en las ciudades que en el campo y la población emigró. Esa es la historia de España. Ahora la tecnología y la competencia asiática han provocado que esos empleos hayan desaparecido. Europa debe conseguir que sus trabajadores hagan lo que no pueden hacer los ordenadores. ¿El qué? Ser creativo, puestos dirigidos a ello. Para afrontar este reciclaje hay que cambiar por completo los sistemas educativos. Mientras en EE.UU. tienen un sistema más flexible, Europa está más anquilosada por su Estado del Bienestar. Y las naciones que no se adapten verán cómo se incrementa la desigualdad. Así, España acaba de aprobar una reforma educativa que ha desaprovechado la oportunidad de plantear todo este cambio. 

–¿Qué hay de algunos emergentes que ahora vemos se están desacelerando?
–En general, los emergentes han cometido un gran error al pensar que podían imitar a China. Las primeras reformas que hicieron fueron dirigidas a eliminar desajustes macroeconomicos: déficits, deudas... y lo hicieron de manera correcta. Pero todos ha tenido el fallo de imitar a China en intervenir sectores empresariales. Y se equivocan. Los ejemplos más dramáticos son Argentina y Venezuela, pero también lo son India o Rusia. El hecho de que no haya libre competencia es lo que impide el crecimiento. Lo vemos en Argentina y Venezuela, donde el problema es el Estado, su Gobierno, y lo veremos también con Rusia o Brasil. 

–China también crece a menor ritmo...
–El Partido Comunista anunció que el país tiene un problema de crecimiento en exceso dependiente de las exportaciones, y van a intentar estimular el consumo. Será difícil hacerlo, ya que los chinos no tienen Seguridad Social ni seguro médico y por eso son grandes ahorradores. Y el Gobierno chino, al percatarse de que si dejan de exportar van a dejar de crecer a los niveles que estaban registrando por unos años, ha dado marcha atrás y no está implementando este cambio de modelo. Cuanto más lo posterguen, peor será para ellos
http://www.abc.es/economia/20140128/abci-sala-martin-entrevista-xavier-201401271732.html (( La insistencia de Sala i Martín en hablar de la absoluta necesidad de reorientar la educación en España para salir de esta crisis económica, consigue que lo entienda un poco mejor.  Me ha hecho pensar en esta otra entrevista, de enero 2014, hace sólo un mes, en que por primera vez oí esta idea: nuevo estilo de  enseñanza para salir de la crisis en España y Europa; os dejo el link.Cuca de LLum ))

 

Xavier Sala i Martín i Germà Bel debaten sobre el model econòmic que ha de tenir Catalunya en el segon debat 'I ara què?'

La deuda pública de España crece al mayor ritmo de la historia

Gráfico de El País. Nótese que sólo llega hasta el 2010.

El endeudamiento público superó los 882.000 millones al cierre de 2012

El aumento en el primer año de Rajoy es el mayor registrado nunca

El pasivo toca su máximo desde 1910

 

Miguel Jiménez / Amanda Mars - Madrid - 17 FEB 2013  -

El Gobierno y el Banco de España ya tienen las cifras en su poder. Y son escalofriantes. La deuda pública española batió récords en 2012. En el primer año del Gobierno de Mariano Rajoy, el volumen de pasivo —medida según los criterios europeos— se disparó hasta los 882.300 millones de euros, según fuentes oficiales. Eso supone que aumentó en un solo ejercicio en 146.000 millones. 400 millones de deuda más cada día. Nunca en la historia económica de España la deuda de las Administraciones Públicas había aumentado tanto en un solo año. El incremento de 2012 deja pequeño incluso al de 2009, el año más negro de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero para la deuda pública. En cinco años, la deuda ha aumentado en 500.000 millones y se convierte con ello en uno de los grandes lastres para la recuperación de la economía española.

El incremento de la deuda pública en 2012 es el equivalente a más de 14 puntos del producto interior bruto (PIB). El Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha publicado la cifra de PIB del pasado año, pero usando estimaciones públicas y privadas, esos 882.300 millones de deuda equivalen a entre el 83,5% y el 84% del PIB. El Gobierno había pronosticado una ratio del 79,8% en los Presupuestos Generales para 2012, que presentó el pasado julio, pero, al elaborar los de 2013, revisó la cifra al alza y llegó a temer un 85%. En términos relativos, se trata del nivel de endeudamiento más alto en más de un siglo, concretamente desde el año 1910, cuando la deuda española se situaba en el 88% del PIB, según la serie histórica publicada por el FMI. En aquel momento, España se reponía de la crisis de 1898, en que los gastos derivados de la guerra con Estados Unidos y la pérdida de las colonias llevaron la deuda por encima del 100% del PIB. “El problema de este nivel de deuda es que te somete a la tiranía de las expectativas del mercado: no solo aumenta el pago de los intereses, que se comen mucha más parte de sus presupuestos, sino que además te vuelve un país mucho más vulnerable a la evolución de los tipos de interés. Y el mercado puede pasar de considerarte solvente a insolvente de un mes para otro solo debido solo a un cambio de expectativas”, advierte desde Londres Antonio García Pascual, economista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital, cuyo servicio de analistas pronostica un peso de la deuda en el PIB cercano al 95% en 2015.

El rescate bancario y el pago a proveedores elevan el endeudamiento

Varios factores explican el incremento récord de la deuda del pasado año. La mayor parte se debe al déficit público. Pese a los recortes y las subidas de impuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz de reducir significativamente el desfase en las cuentas públicas. Aunque las comunidades y ayuntamientos sí lo han reducido algo más, el déficit sigue siendo la principal causa del incremento de la deuda. Pero a eso se suman, sobre todo, otros tres factores. De un lado, el rescate de España para recapitalizar la banca. El Gobierno pidió en 2012 casi 40.000 millones a sus socios europeos para inyectar en BFA-Bankia, CatalunyaBanc, NCG Banco y Banco de Valencia y para inyectar dinero en el banco malo, lo que ha provocado que diciembre de 2012 sea el mes de la historia de España en que más creció la deuda. En segundo lugar, está el plan de pago a proveedores, que ha provocado que deuda que antes no computaba (facturas sin pagar) pase a contabilizarse como deuda pública. En tercer lugar, la deuda también crece por la parte asignada a España de los préstamos para los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda.

Gráfico de El País 

Aunque el gran protagonista del incremento de la deuda es el Estado central, el Banco de España no publicará las cifras con el desglose por Administraciones hasta el próximo 15 de marzo. Los pasivos en circulación del Estado superan ya el billón de euros y probablemente el 100% del PIB al cierre del año, pero hay más de 100.000 millones de deuda de unas administraciones en manos de otras (por el fondo de reserva de la Seguridad Social, el de pago a proveedores y el de rescate autonómico, principalmente). Esa circunstancia y otros ajustes rebajan la deuda medida según el protocolo de Déficit Excesivo a los citados 882.300 millones. En esa cifra no figuran los cerca de 60.000 millones de euros de deuda que tienen las empresas públicas.

Un contexto preocupante

No es la foto fija de este volumen de esa deuda lo más alarmante, sino el contexto que la sustenta —una economía con seis millones de parados que sufre su segunda recesión en cuatro años— y su ascenso meteórico: antes de la crisis, en 2008, estaba por debajo de la mitad (36,3%) y el Gobierno prevé que alcance el 90% en 2013. Para Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), “el principal problema es el pago de los intereses, porque es la partida de gasto más improductiva posible y se da en un país que ha tenido que recortar en otras áreas y necesita recuperar el crecimiento”.

Los pasivos brutos superan el billón de euros y rondan el 100% del PIB

España nunca había dedicado tanto dinero a pagar exclusivamente los intereses de su deuda: 38.660 millones de euros es lo que recogen para este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un 33% más que lo presupuestado para el año pasado. Estos gastos financieros superan por primera vez en la historia lo que el Gobierno destina al capítulo de gastos de personal. “Cuando el PIB crece, ese nivel de deuda es digerible, pero en recesión es preocupante: si no creces, no podrás pagar tus deudas”, apunta Ontiveros, quien defiende que España debió haber solicitado el programa de compra de bonos preparado por el Banco Central Europeo (BCE) para reducir los intereses que la deuda española paga en los mercados, un mecanismo para el que antes el Gobierno debía pedir el rescate a sus socios europeos. “El corolario de todo esto es que España necesita urgentemente medidas dirigidas para reducir este gasto”, dice.

El interés medio que paga la deuda del Estado es del 4,1% con una madurez media de 6,1 años, pero este nivel de rentabilidad que exigen los inversores puede crecer por el deterioro económico, pese a la tregua que los mercados han dado a España, los intereses repuntaron por las tensiones políticas en España e Italia.

José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, alerta de que España falla en todas las variables que sirven para estabilizar la deuda: su economía no crece, paga un alto tipo de interés y tiene déficit primario (el previo al pago de los intereses de la deuda). Si no reconduce su situación, esta “es una dinámica que acaba llevando al incumplimiento de pagos”, reflexiona.
El
l caso español es uno de los más llamativos de la Unión Europea, explican los analistas, ya que el país ibérico pasó de ser uno de los Estados con menos deuda del continente europeo a uno de los más endeudados en apenas cinco años. En 2007, la relación deuda/PIB era del 36%, mientras que a finales de 2013 se elevó a casi al 94%.

Entre las causas del exponencial crecimiento del endeudamiento que afronta el Estado español, los analistas destacan el costo de la restructuración bancaria -que España afrontó tras la crisis desatada en EE.UU. y que hizo temblar todo el sistema financiero internacional-, el crecimiento del gasto social para compensar la pérdida masiva de empleos, y la recesión, que provocó una caída del PIB que ha incidido en un aumento del endeudamiento al disminuir el tamaño de la economía.

La deuda española aumentó a un ritmo de 210 millones de euros al día en 2013. La economía de este país se instala de este modo en el mayor nivel de endeudamiento en un siglo, cuando a principios del siglo XX llegó a alcanzar el 123% del PIB, según datos actualizados del FMI.

De acuerdo con el último informe del servicio de estudios económicos BBVA Research, para volver a tener una deuda sostenible que alcance cifras inferiores al 60% del PIB, "se requiere no solo comenzar a registrar superávits primarios en las cuentas públicas, sino que es necesario que el crecimiento nominal de la economía sea superior al tipo de interés implícito de la deuda pública".

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/120193-espana-deuda-record-historia-crisis
cierre del ejercicio presupuestario del 2013 muestra cómo el pasivo alcanzó un total de 961.555 millones de euros (1,3 billones dólares), lo que representa el 93,7% con relación al Producto Interior Bruto (PIB), informan medios locales.
El caso español es uno de los más llamativos de la Unión Europea, explican los analistas, ya que el país ibérico pasó de ser uno de los Estados con menos deuda del continente europeo a uno de los más endeudados en apenas cinco años. En 2007, la relación deuda/PIB era del 36%, mientras que a finales de 2013 se elevó a casi al 94%.

Entre las causas del exponencial crecimiento del endeudamiento que afronta el Estado español, los analistas destacan el costo de la restructuración bancaria -que España afrontó tras la crisis desatada en EE.UU. y que hizo temblar todo el sistema financiero internacional-, el crecimiento del gasto social para compensar la pérdida masiva de empleos, y la recesión, que provocó una caída del PIB que ha incidido en un aumento del endeudamiento al disminuir el tamaño de la economía.

La deuda española aumentó a un ritmo de 210 millones de euros al día en 2013. La economía de este país se instala de este modo en el mayor nivel de endeudamiento en un siglo, cuando a principios del siglo XX llegó a alcanzar el 123% del PIB, según datos actualizados del FMI.

De acuerdo con el último informe del servicio de estudios económicos BBVA Research, para volver a tener una deuda sostenible que alcance cifras inferiores al 60% del PIB, "se requiere no solo comenzar a registrar superávits primarios en las cuentas públicas, sino que es necesario que el crecimiento nominal de la economía sea superior al tipo de interés implícito de la deuda pública".

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/120193-espana-deuda-record-historia-crisis
El cierre del ejercicio presupuestario del 2013 muestra cómo el pasivo alcanzó un total de 961.555 millones de euros (1,3 billones dólares), lo que representa el 93,7% con relación al Producto Interior Bruto (PIB), informan medios locales.
El caso español es uno de los más llamativos de la Unión Europea, explican los analistas, ya que el país ibérico pasó de ser uno de los Estados con menos deuda del continente europeo a uno de los más endeudados en apenas cinco años. En 2007, la relación deuda/PIB era del 36%, mientras que a finales de 2013 se elevó a casi al 94%.

Entre las causas del exponencial crecimiento del endeudamiento que afronta el Estado español, los analistas destacan el costo de la restructuración bancaria -que España afrontó tras la crisis desatada en EE.UU. y que hizo temblar todo el sistema financiero internacional-, el crecimiento del gasto social para compensar la pérdida masiva de empleos, y la recesión, que provocó una caída del PIB que ha incidido en un aumento del endeudamiento al disminuir el tamaño de la economía.

La deuda española aumentó a un ritmo de 210 millones de euros al día en 2013. La economía de este país se instala de este modo en el mayor nivel de endeudamiento en un siglo, cuando a principios del siglo XX llegó a alcanzar el 123% del PIB, según datos actualizados del FMI.

De acuerdo con el último informe del servicio de estudios económicos BBVA Research, para volver a tener una deuda sostenible que alcance cifras inferiores al 60% del PIB, "se requiere no solo comenzar a registrar superávits primarios en las cuentas públicas, sino que es necesario que el crecimiento nominal de la economía sea superior al tipo de interés implícito de la deuda pública".

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/120193-espana-deuda-record-historia-crisis

14 de febrer del 2014

Entrevista al secretari general del CCN, Joan Canadell: “Quan Catalunya marxi, Espanya es dissoldrà”

El secretari general del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell, foto de http://www.oriols.cat/bloc/


ENGLISH version available here
ORIOL JORDAN. Joan Canadell és un dels fundadors del Cercle Català de Negocis, un lobby econòmic que porta cinc anys abocant esforços en la visualització i la construcció de la Catalunya Estat des del punt de vista econòmic i empresarial. Actualment n’és el Secretari General. Citats en un reconegut cafè de Barcelona, la contundència dels seus arguments desperta la reacció espontània d’un ciutadà “indignat” que sosté un exemplar de El Mundo com si acabés de baixar del Mont Sinaí i ens volgués il·lustrar.

El lema del Cercle Català de Negocis és “Empresaris per l’Estat propi”. Sou empresaris per l’Estat propi o per la independència?
Quan vam començar, vam captar que la paraula independència podia comportar un cert rebuig. La gent l’associava a conflictes i guerres, era una paraula de trencament. Així que vam adoptar el terme Estat propi perquè tenia connotacions més positives. Ara utilitzem tant una paraula com l’altra, però per nosaltres ambdues tenen el mateix significat.

Per tant recomanareu el Sí + Sí.
Sense cap dubte.

Quin pla B preveieu si no ens deixen fer la consulta?
Les eleccions europees. Si hi anem amb una candidatura conjunta els quatre partits favorables al dret a decidir i alguns independents de l’òrbita socialista com ara Maragall, això donaria molta força en un moment en què el nivell de vot es sobredimensionaria respecte les previsions.

Tindria una lectura plebiscitària?
En primer lloc, Europa no podria mirar cap a una altra banda. I, més important encara, tindríem a la recambra un resultat molt clar i favorable a la independència o com a mínim per l’autodeterminació. Els partits favorables al dret a decidir poden proclamar la independència basant-se en els resultats de les eleccions europees a través d’una DUI.

I en cas de celebrar-se unes plebiscitàries?
L’opció de les plebiscitàries no ens agrada. Les plebiscitàries són menys clares; el federalisme podria actuar com a tallafocs i distorsionar el procés. Un hipotètic resultat de 40% independència, 40% federalisme i 20% statu quo, tampoc ens permetria fer una DUI. I nosaltres volem guanyar.

Sobre l’exitós vídeo de los García, el conductor divulgava tota una sèrie de dades, en castellà. A qui preteníeu arribar?
Des que vam començar, pensem que el primer que cal fer és convèncer els nostres. Sense aquests convençuts, difícilment podem avançar. Arribats aquí, el vídeo s’adreça a un ampli sector de gent que habitualment s’informa a través de mitjans espanyols, i que majoritàriament és castellanoparlant d’àmbit metropolità.

Quina vocació té el Cercle Català de Negocis, divulgativa o empresarial?
Des que vam néixer, ens vam auto definir com a lobby de pressió per empentar el procés, i teníem clar que ho havíem de fer a través de dos fronts: l’empresarial i econòmic –el nostre-, i el social. Sense una majoria social que hi doni cobertura, no hi ha procés.

El Cercle d’economia encara està parlant del pacte fiscal…
Ells han intentat frenar el procés fins que el poble se’ls ha tirat a sobre. Nosaltres, en canvi,  som l’accelerador del procés, anem en línia amb la societat, i una passa per endavant d’aquestes institucions, perquè portem l’avantatge de cinc anys treballant-hi.

Teniu relació amb les patronals, en rebeu algun feedback?
El CCN és soci de PIMEC, per tant, des de dins intentem fer la nostra feina, amb CECOT tenim molt bona relació amb el president i el secretari general, i tenim socis del CCN a CECOT i a FEMCAT. Amb el Cercle de Economia n’hem tingut alguna, i ja amb Foment cap, perquè tampoc hem acabat de veure massa la manera.

Els grans empresaris són els més contraris al procés?
La distinció que nosaltres fem no és tant entre gran i petit, sinó entre empresaris que viuen de l’Estat (del BOE), i els que no. Els primers, que acostumen a ser els grans, són els que estan en contra del procés. Hi ha connivència entre aquestes empreses, el que coneixem com les empreses del palco del Bernabéu, que realimenten els polítics de l’Estat a través de grans sous als consells d’administració.

I les grans empreses catalanes?
Són prudents. En trobarem alguna, només faltaria, que s’hagi declarat en contra, com són Lara i Freixenet. En el cas de Grífols, que coneixem, si el nou Estat ajuda el teixit empresarial, Grífols hi estarà a favor. Petromiralles havia fet una campanya dient que era una petroliera independent, i això li ha costat la detenció dels seus dos dirigents, cosa que probablement els durà a un concurs de creditors. Qui s’escenifica davant l’Estat espanyol pot pagar-ho car, i per això hi ha molta prudència.

Lara ha dit que traslladarà Planeta fora de Catalunya si som independents. Hi ha una certa voluntat d’espantar la població, i ens volen donar la sensació que si aquests no salten el mur, això no funcionarà. Perquè ens ho hem de creure?
El principal argument d’Espanya és la por. Mentre ens en facin, podran anar alentint el procés. L’altre, és el dels vincles històrics. Avui ja no hi hauria d’haver problema en aquest sentit. D’altra banda saben molt bé que la manera de frenar-nos són les accions repressives, com Azaña quan deia que s’ha de bombardejar Barcelona cada 50 anys

Com a contribuents nets que som a Europa, si sortim de l’espoli fiscal espanyol, passarem a ser “espoliats” pels estats més pobres d’Europa?
No, no, això ho tenim molt ben estudiat. Àustria aporta 1.000M d’€ anuals en solidaritat europea, nosaltres podríem assumir una xifra de 2.000M que, comparats amb els 16.000M reconeguts amb Espanya, no és res. La contribució a Europa l’hem de fer perquè ens creiem Europa.

I el deute de l’Estat espanyol?
Podríem assumir un 11 o 12% del deute, que és la xifra que Espanya ha invertit a Catalunya durant aquests anys. Normalment aquestes coses però, es mesuren amb promitjos; si s’agafa el PIB o la població, Europa ens pressionaria cap al 16% (població), i Madrid cap al 19 o el 20% (PIB). Ja es veurà.

Com a ciutadà, com veus el procés?
L’autoestima col·lectiva ha pujat molt després de la Diada de 2012. La línia és ascendent. No coneixem ningú que un cop ha pujat al carro en baixi, però sí que alguns tenen molta pressa. El procés serà més ràpid o més lent però és irreversible, sense cap mena de dubte.

Què passarà amb Espanya?
Fa dos anys, nosaltres ja dèiem que quan Catalunya marxi, Espanya es dissoldrà. Ja hem pogut veure algun moviment a les Illes, alguna cosa al País Valencià, i fins i tot quelcom a l’Aragó o a Andalusia. Quan s’obri el meló, no dic que acabin disset Estats, però podríem arribar a veure’n perfectament sis. I podríem tenir diverses fornades d’independència, Catalunya, Euskadi en dos anys, València i les Illes en cinc… Espanya no té uns ciments sòlids per aguantar-se, i el millor que pot passar és que es desintegri en diverses unitats lògiques econòmiques, no polítiques, per trobar un encaix competitiu a Europa i el món.

On serem l’1 de gener de 2015?
No serem independents, crec, però haurem demostrat al món la irreversibilitat del procés. Ens ho creiem, però no tots els catalans encara ho veiem irreversible, i per la majoria del món, encara menys. Haurem fet passos suficients per demostrar-ho i molt probablement s’hauran començat les negociacions oficioses a través de mediadors internacionals entre Europa Catalunya i Espanya, que haurà de començar a entrar en la via del pacte. Quan això es produeixi, nosaltres ja ens sentirem independents i ens vindrà la paciència; les presses no són mai bones per les negociacions.
 
Posted in ,
 Article written by http://www.oriols.cat/bloc/entrevista-al-secretari-general-del-ccn-joan-canadell-quan-catalunya-marxi-espanya-es-dissoldra/

 

13 de febrer del 2014

L'editorial de 'The New York Times' demana un "debat seriós" sobre la independència


                                  Portada d'avui del 'The New York Times'


"Cal plantejar-se si trencar un gran Estat en dos Estats menys és millor per a tots dos", reflexiona el rotatiu estadunidenc

Lluís Goñalons. 13.02.2014
L'editorial del diari nord-americà 'The New York Times' ha demanat avui un "debat seriós" sobre la independència de Catalunya. Així com a Escòcia i al Quebec. Proposa que els països implicats en un procés d'independència "es plantegin si trencar un gran Estat en dos Estats menys és millor per a tots dos".

"Qualsevol debat seriós sobre la secessió -ja sigui a Escòcia, Catalunya o el Quebec- s'hauria de centrar no només en els càlculs econòmics. També cal plantejar-se, tal com el primer ministre britànic David Cameron va instar, si trencar un gran Estat en dos Estats menys és millor per a tots dos", demana el rotatiu estatunidenc agafant-se a les paraules de Cameron.

Reconeix que el flanc econòmic pot ser molt llaminer per als països que volen independentitzar-se, però demana que es miri més enllà. Quan queden 7 mesos per al referèndum escocès, el rotatiu recorda al Regne Unit i Escòcia que els Estats Units, quan es van separar de la Gran Bretanya van advertir en la seva Declaració d'Independència que "els governs establerts d'antic no s'han de canviar per causes lleus i transitòries."Article més antic del New York Times del mateix tema: 

A Time for More NationsLa Damm descarta marxar en cas d'independència

Enric Crous és el director general del Grup DAMM. Foto d'El Singular Digital.

_________
Per sentir l'entrevista , clicar: (El matí de Catalunya Ràdio 13/02/2014)

"La reforma laboral ha propiciat abusos, però també ha salvat empreses", Enric Crous del grup Damm

El director general del grup Damm, Enric Crous, confia que aquest any arribarà als 1.000 milions d'euros de facturació. En declracions a "El Matí de Catalunya Ràdio", Crous ha ... 

http://www.catradio.cat/seccio/4262/Entrevista-del-dia/programa/1566/El-mati-de-Catalunya-Radio

_________

El director general de l'entitat, Enric Crous, replica el president de la CEOE, Joan Rosell: "Els empresaris no ens hem de pronunciar sobre la independència"


Lluís Goñalons
El director general del Grup Damm, Enric Crous, ha considerat que els empresaris han de ser "respectuosos" amb el procés que dugui a terme a Catalunya, i consegüentment "adaptar-se" als canvis que aquest pugui carregar. Al fil de les seves afirmacions ha admès que no es planteja una deslocalització de la seu empresarial en cas que Catalunya esdevingui un Estat. D'aquesta manera s'ha desmarcat de les amenaces d'empresaris com el president del grup Planeta, José Manuel Lara.
"Als empresaris no ens toca posicionar-nos sobre la independència, hem de fer que les empreses vagin bé", ha asseverat avui el president del Grup Damm, Enric Crous, en una entrevista a '"El Matí de Catalunya ràdio'" . Amb aquestes paraules ha replicat el president de la CEOE, Joan Rosell, qui recentment ha amenaçat que la secessió suposaria una "destrossa de les relacions humanes".
L'empresari ha aprofitat per desmentir un altre dels arguments que s'utilitzen per atacar el procés català. Ha assegurat que no li consta cap drama familiar vinculat al presumpte conflicte que carregaria la independència, més enllà de les discrepàncies lògiques i habituals que comporta un procés com el que afronta Catalunya.
Avui, el Grup Damm compta amb més de 3.000 treballadors. El complex empresarial té un 45% del negoci a Catalunya; un 45% a l’Estat espanyol, i un 10%, a l'estranger. "Tenim una gran vocació de presència internacional", ha sentenciat.