1 de juny del 2017

"Auca d'una resposta del senyor Gaudí" Josep Carner

A Carlota Campins

1 Tothom n'ha sentides dir
d'aquest gran senyor Gaudí

2 que cada hora -¿no s'hi val!-
fa una cosa genial.

3 i no deixa viure en pau
l'home savi ni el babau.

4 Ell alçava amb ferro vell
l'alta gàbia d'En Güell.

5 Arma un temple a Sant Martí
que mai més no tindrà fi.

6 Ningú diu de can Calvet
que no fa calor ni fred.

7 En un Parc posa En Gaudí
l'Orient a l'estil d'ací.

8 La gran Seu dels mallorquins,
l'esbotzà de part de dins.

9 Amb la casa d'En Batlló
burxa el neci espectador,

10 I amb la casa d'En Milà
es pot dir que el va aixafar.

11 Ara ha fet una maqueta
d'una església "maqueta".

12 És el temple i cada altar
tot de fil d'empalomar.

13 Però l'èxit d'En Gaudí
ve d'allò del violí.

14 Per cinc cèntims ho sabreu
(de les auques és el preu).

15 Dona O Comes i Abril
va guarnir un saló d'estil.

16 L'estil era... no ho sé pas.
Un Lluís que no ve al cas.

17 Ella té un oncle segon
que ha rodat per tot el món.

18 Un matí que era al Midi,
se li ocorre de venir.

19 Mes s'atura: -A la neboda
dec encar present de boda.

20 Què li duc, què no li duc...,
convindrà que hi tingui lluc.-

21 Vol quelcom de faramalla,
i de sobte deia: -Calla!

22 De petita l'he sentit
fent escales dia i nit,

23 que eren, ai, per "desiguales",
la terror de les escales.

24 Un piano li daré;
tant se val que quedi bé.-

25 I ja posa un telegrama:
-Cua Erard per una dama.-

26 Ell arriba (per Cerbère)
i el piano ja l'espera.

27 Envers la senyora Comes
el duu un "pessetero" amb gomes,

28 i mant camàlic que sua
puja el piano de cua.

29 Per sorprendre-la era un dia
que la senyora tenia,

30 alleujant la consciència,
"cine" de beneficència.

31 Porten, amb emoció,
el gran fòtil al saló.

32 La neboda va arribar:
-Oncle! -Noia! (Allò que es fa.)

33 En mirar el present novell
dona O no cap en pell.

34 Però fa un veí subtil:
- ¡El piano no és d'estil!

35 -¿Com ho fem? ¡I el vull lluir!
Ja veurà, crido En Gaudí.-

36 Ell, molt fi, ve de seguida.
-¿Què volia, si es servida?

37 -Ja coneix -diu ella humil-
que el saló tot és d'estil.

38 Sense fer cap dany a l'art,
¿on posem aquest Erard?-

39 En Gaudí mira el saló
amb aquella atenció.

40 Ressegueix tots els indrets
i mesura les parets.

41 D'un brocat alça les gires
i separa cinc cadires.

42 I aleshores, somrient,
va movent el cap d'argent.

43 La senyora esperançada,
va a saber-li l'empescada.

44 -¡Tanmateix, senyor Gaudí!
Digui, digui, ja pot dir.-

45 Don Antoni, amb la mà dreta,
es rascava la barbeta.

46 -¿És vostè -diu molt atent-
qui es dedica a l'instrument?-

47 La senyora que li explica:
-Oh, veurà. Toco una mica.-

48 I va dir el senyor Gaudí:
-Miri, toqui el violí.

Josep Carner: "Auca d'una resposta del senyor Gaudí"

Publicat per primer cop a la Cuca de Llum el 12.02.2010