26 de febrer del 2010

Sabeu què costa una tuneladora?: 25 milions €, l'equivalent a 4.160 milions de Ptas