16 d’agost del 2010

Catalunya deu gairebé 691 milions d'euros a l'Estat

Economia 09/08/2010


L'administració central, però, també hauria d'ingressar 463,4 milions d'euros al territori pel recaptament de l'IRPF i dels impostos especials

Catalunya haurà d'ingressar 690,7 milions d'euros a l'Estat després de la liquidació definitiva del sistema de finançament autonòmic corresponent a 2008. En aquesta liquidació s'estableix la diferència entre el rendiment definitiu dels diferents recursos i les entregues a compte efectuades.

L'Estat també hauria d'ingressar 463,4 milions d'euros al territori pel recaptament de l'IRPF i dels impostos especials Segons el Ministeri d'Economia i Hisenda el total de les comunitats autònomes de règim comú, totes menys el País Basc i Navarra, deuen a l'Estat 5.502 milions d'euros.

L'únic territori, segons aquestes xifres, que no haurà d'ingressar a l'Estat és Madrid, a qui l'executiu espanyol deu més de 15 milions d'euros, tot i que pel recaptament de l'IVA existeix un deute de 641,1 milions amb el govern espanyol.

El deute més important dels diferents territoris amb l'Estat com a resultat de la liquidació de l'exercici 1008 és Andalusia que deu 1.475,9 milions d'euros. Per darrera d'Andalusia, Catalunya haurà d'ingressar 690,7 milions d'euros, la Comunitat Valenciana, 635,6 milions i Galícia amb 573,7 milions. Les comunitats menys endeutades són La Rioja que deu 46,3 milions d'euros, Cantàbria amb 125 i Múrcia amb 160 milions.

Per una altra banda, l'Estat deu a les comunitats autònomes el recaptament de l'IRPF, que són 2460,4 milions d'euros per a tots els territoris i en concepte d'impostos especials, 12,1 milions d'euros.

Per últim, en el cas del Fons de Suficiència, que cobreix les necessitats d'ingressos territorials, les autonomies hauran de pagar 4.264,3 milions d'euros, que se sumaran a uns altres 4.211 milions d'euros pel recaptament de l'IVA. En aquest cas, Catalunya hauria de pagar a l'Estat 367,3 milions.