26 de maig del 2011

El cas d'Islàndia - Carta al director de La Vanguàrdia - 23.05.2011

 

 

Aquests darrers mesos els  mitjans de comunicació ens han  bombardejat amb notícies sobre el nord d' Africa i els seus problemes amb la democràcia. Pero no tan lluny d'aquí també han passat coses relacionades amb aquest tema, i ningú no ens ha dit res, no per la distància, ni per la falta  d'informació, sinó per interessos polítics. 

 

 A Islàndia, el poble s'ha manifestat de manera pacífica exigint un canvi de govern i una nova  Constitució. Després de molta pressió, unió i gens de violència han fet fora l'antic govern i ara el poble està redactant una nova Constitució. Pero, esclar, aquesta informació no interessa als polítics, encara es podria rebel·lar algun altre poble ... Per aixó els governs europeus han fet un pacte secret per ocultar-ho.  

 

EIs nostres govérnants ens enganyen i ens amaguen informació, es neguen a reduir despeses, a volar en classe turista, però estan disposats a retallar despesa pública. D'aixó en diuen una democràcia justa? 

 

BERTA GARCÍA MAÑOSA

JOSEP M. ESPINA SERRA