21 d’octubre de 2013

Espriu recomana


Llegir els grans clàssics de la humanitat, i no

per una temporadeta, sinó durant tota la vida

ANY
ESPRIU
2013