12 de febrer del 2014

Carta memorable del Batle d'Esporles a la Consellera d'Educació del Govern Balear


Honorable Sra. Consellera d’Educació Govern de les Illes Balears 
                                             Esporles, 30 de gener de 2014 


En referència la preocupació per la Llaçada pintada a la façana del CP Gabriel Comas i Ribas, d’acord amb l’entrada en vigor de la Llei de símbols, vull manifestar-li que aquesta llaçada va ser pintada per la Delegació de l’Obra Cultural Balear a Esporles, amb la corresponent autorització per part d’aquest equip govern, i que, de moment, NO FEIM COMPTES RETIRAR-LA. Precisament la llaçada amb la senyera (que forma part del nostre escut, per cert) representa la lluita per aconseguir un ús regular de la nostra llengua dins tots els àmbits de la nostra societat; no perquè considerem que sigui millor o pitjor que les altres, sinó perquè és la nostra, la dels nostres pares i mares, la dels nostres padrins i padrines, la dels nostres avantpassats, en definitiva. I si no ho feim nosaltres, qui creu que ho farà Sra. consellera, els andalusos? els murcians? els castellans? És massa demanar que els mallorquins i mallorquines tenguem el dret a poder expressar-nos en qualsevol àmbit de la nostra societat en la nostra llengua? O, fins i tot, és massa demanar que els mallorquins i mallorquines ens puguem expressar? De totes maneres, senyora consellera, aquest no és el problema de la nostra escola. El problema principal que tenim a dia d’avui és que mai havíem tengut tants d’alumnes amb tants pocs professionals. Mai no havíem tengut tants de casos d’integració amb tants pocs educadors especialitzats per poder-los atendre. En lloc d’ampliar-ne el nombre -la plantilla existent ja era deficient-, heu fet el contrari: minvar-la i retallar-la fins a 6 places. A més a més, hem d’afegir que no es cobreixen les baixes laborals si no és després dels 30 dies, o que envien substituts a partir dels quinze dies. En termes d’inversió per a la millora de les instal·lacions, l’aportació de la Conselleria ha estat totalment nul·la tot i les mancances dels nostre centre que prou bé coneixeu perquè han estat comunicades a la Conselleria en reiterades ocasions. Les aportacions de la Conselleria d’Educació a l’Escoleta Infantil Municipal són gairebé ridícules, la qual cosa provoca que els pares i mares, i el mateix ajuntament, hagin de suportar damunt la seva esquena gairebé la totalitat del seu cost..... I com a Esporles, m’imagin la resta de centre escolars de la resta de pobles i de Ciutat. No debades, seguim essent una de les comunitats amb un índex estrepitós de fracàs i abandonament escolar i, francament Sra. consellera, crec que poc té a veure amb les llaçades, i molt amb què no hi destinen els recursos que realment serien necessaris. Per tant, Sra. consellera, li deman, des de la responsabilitat que el fet de ser el batle m’exigeix, que deixi de perdre el temps i els recursos en polèmiques totalment absurdes i estèrils, que no ens faci perdre el temps a nosaltres, que prou feines tenim, que deixi de cercar la provocació constant amb els docents, que els deixi fer feina tranquils i que es posi, d’una vegada per totes,a fer feina per solucionar els problemes REALS que tenim als nostres centres. 
Miquel Ensenyat Riutort, Batle d’Esporles