11 de novembre del 2023

Miquel Martí i Pol, 17è aniversari del seu traspàs

 "I sobretot, no oblidis que el teu temps

és aquest temps que t'ha tocat viure,

no un altre, i no en desertis,
orgullós o covard, 

quan et sentis cridat
a prendre part, com tothom, en la lluita,

car el teu lloc només tu pots omplir-lo"

17è aniv. del traspàs de Miquel Martí Pol
 
11.nov. 2021

https://t.co/Zyj9Z9OPQV