19 de juliol del 2023

El govern de les Illes elimina l’impost de successions i donacions

 

El decret haurà de convalidar-se al parlament passats trenta dies de la publicació al BOIB
 
 

 
Vilaweb - 18.07.2023

El Butlletí Oficial de Balears (BOIB) ha publicat avui, en una edició extraordinària, el decret llei amb l’eliminació de l’impost de successions i donacions (ISD) i de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) en la compra de primer habitatge per a menors de trenta anys. Ho ha anunciat la presidenta Marga Prohens.

 

Després de la publicació al BOIB, el decret haurà de convalidar-se al parlament de les Illes els trenta dies vinents. En concret, el Decret llei 4/2023 modifica el decret legislatiu 1/2014 que aprova el text refós de les disposicions legals de les Illes en matèria de tributs cedits per l’estat espanyol. La presidenta Prohens ha anunciat la supressió de l’impost de successions i donacions entre pares i fills, nets i avis i entre cònjuges, tant per causa de mort com en herències en vida mitjançant pactes successoris.

 

El govern també ha aprovat l’eliminació de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) en la compra del primer habitatge habitual per a menors de trenta anys i persones amb discapacitat amb límit de renda de 52.800 euros en declaració individual o de 84.480 euros en declaració conjunta, amb un import de l’habitatge que no pot ser superior als 270.151 euros.

https://vilaweb.us8.list-manage.com/track/click?u=b3c3c84eccc60cc3b3d83a934&id=6f7878d36c&e=9bc8118848

 

__