2 de juliol del 2024

La madre de todas las batallas, preservar nuestra LIBERTAD. Han promulgado leyes que permitiran tenernos controlados, no sabemos si las aplicaran o no. Hay que tomar posición y luchar la libertad.

 


No a inhibir-nos. Que està en joc LA LLIBERTAT DEL CIUTADÀ!  No podem passar de llarg devant les males notícies, cal conèixe-les i actuar:


>>  https://youtube.com/shorts/SiGPN2UyI_o?si=6fCtJ_7uatGimImT

 

__