14 de setembre del 2007

AVE i suministre electric a bcn

Catalunya està en escac mat per l'AVE. Els talls de llum d'aquest estiu, amb milions a les fosques, són el resultat directe de les proves de l'AVE Tarragona-Barcelona. L'enginyeria eléctrica Im3, que dissenya les connexions de la nova terminal de l'aeroport de Barcelona i el Tram, el tramvia de Barcelona, ha fet un estudi per a Cilma, l'òrgan intermunicipal de medi ambient a Girona. 38 alcaldes afectats, representant tots els partits de Girona: CiU, Esquerra, Iniciativa i el PSC, s'oposen a la línia MAT de molta alta tensió que, com el rossinyol, ve de França. Roger Biosca, de les Nacions Unides i regidor d'Esponellà al Pla de l'Estany, m'envia l'informe: "Les característiques de l'alimentació elèctrica del TGV són especialment peculiars. Mentre el sistema d'alimentació és de corrent altern trifàsic, la càrrega és monofàsica i això provoca un gran desequilibri entre corrents i tensions afectant en forma de pertorbacions la resta d'usuaris de la xarxa de transport o distribució." No és cap casualitat que les proves de l'AVE a Barcelona dugueren al gran col.lapse elèctric. Un sol tren AVE consumeix 9 megavats, el mateix que un milió de bombetes de baix consum. La demanda elèctrica a Girona quan operi l'AVE serà de 60 megavats addicionals, un milió de bombetes normals. Avisa Im3: "El TGV constitueix una càrrega desequilibrant per la seva pròpia naturalesa que pot afectar a gran quantitat d'usuaris. A més càrrega desequilibrant, major potència de curtcircuit." L'actual xarxa no pot alimentar l'AVE jacobina i d'aquí la MAT superjacobina francoespanyola."

Pregunteta: ¿podrá aquesta ciutat de Barcelona suportar les talls electrics que suposarán la tuneladora durant 3 anys? ¿Estarem cronicament en la situació de l´apagada del 23 de juliol passat? Tot aixó ademés del caos circulatori que representa cada creuament amb una línia de metro?. A Barcelona no invertirán ni nacionals ni estrangers. No vui ni pensar.ho.