23 d’agost del 2008


Adif ha començat les obres de l´AVE a Barcelona SENSE donar el projecte executiu el veins de L´AVE Pel Litoral como ha ordenat l´Audiencia Nacional.

Es pot denunciar?