1 de desembre del 2008

Sagrera: treballs previs per la construcció del túnel Sants-Sagrera