1 de desembre de 2008

Sagrera: treballs previs per la construcció del túnel Sants-Sagrera