4 de febrer del 2010

El Parlament dóna suport a la ILP per una televisió sense fronteres


La iniciativa legislativa popular, impulsada per Acció Cultural del País Valencià, reclama la normalització de TV3 al País Valencià i, per extensió, d'Euskal Telebista a Navarra i de Televisió de Galícia (TVG) al Bierzo
El president i la junta de portaveus del Parlament han acordat en la reunió d'aquest matí donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) en tràmit al Congrés dels Diputats Televisió Sense Fronteres, que reclama un espai de comunicació de les llengües catalana, basca i gallega........
En la seva declaració, el Parlament mostra el seu"'suport institucional a la iniciativa" per la rellevància dels motius que la impulsen, "la promoció i la protecció de la nostra cultura", i perquè valora "la conveniència que l'Estat intervingui legislativament" per tal que les llengües oficials, regionals o minoritàries estiguin protegides en la implementació final de la televisió digital.
http://www.avui.cat/cat/notices/2010/02/el_parlament_dona_suport_a_la_ilp_per_una_televisio_sense_fronteres_86501.php