4 de juny del 2010

Precisions a l'article de "l'Avui": "Túnel de l’AVE. La Unesco recomana més seguretat”


Carta al Director de l’Avui.
                                                                  
                                                                         Barcelona 03-06-2010

Sr Director:

Estem molt agraïts del seguiment que el seu diari fa de la nostre lluita en contra d’aquest túnel de l’AVE. Desde la meva petita blog faig un seguiment des de fa tres anys (420 entrades) www.cucadellum.org ,  i per aixó hem permeto fer tres correccions a l’article que ha publicat avui a la pag 28, “ Túnel de l’AVE – La Unesco recomana més seguretat - Congelar per si de cas” que espero publiqui per no induir error als lectors: n’hi ha molts que ho segueixen pel seu diari i pel  www.facebook.com/salvemeltemple.
 
Li adjunto l’informe preliminar que els tècnics de la Unesco han realitzat, i que va arribar a Barcelona cap el 20 de març 2010, com a resultat de la seva visita a la ciutat el 8 i 9 de febrer 2010.  Nosaltres com a Junta Permanent en Defensa del Patrimoni de Catalunya  en reunirem amb ells i els hi vam entregar molta documentació.

En base a aquest informe, cal fer tres observacions, - tradueixo no literal, perquè abaix els hi copio en anexe  els dos  trossos de l’informe Unesco original corresponents, en anglès:

1. Hi ha un error en l’opció prioritària  a implementar segons aquest informe de la Unesco

1.a)  En el punt 10. I.  – “Interim Results of the ICOMOS Mission and recommendations”.     Fins ara no existeix  cap anàlisi estructural transparent  amb  unes especificacions (dona la llista de quines)....per la Casa Milà i la Sagrada Família.
Es necessari  un anàlisi estructural independent d’aquests dos inmobles per a poder jutjat els assentaments que es puguin aceptar (“permisibles” en angles) i especialment els assentaments diferencials de les estructures abans que la tuneladora comenci.

1.b)  En el punt 10. II. – “La solució preferible seria canviar la ruta del túnel del  AVE  a un àrea a on no tinguès impacte a inmobles Patrimoni de la Humanitat d’Antoni Gaudí”

Considero que el seu article fa una lectura parcial d’aquest informe, ja que no aclara que la opció prioritària  es  canviar el traçat de l’AVE.

Es en segona opció, es a dir, soposant que no es puguesi canviar el traçat, que l’informe Unesco  es parla d’una llista d’anàlisi i mides preventives, tan difícils que en la pràctica son quasi impossibles d’acomplir.   I assenyala que aquests anàlisi son previs  al pas de la tuneladora.    Està dient que  els que tenim son insuficients!!!
Es un informe molt alarmant.
2- Hi ha un segon error  en el peu de foto  que acompanya l’article en l’edició impresa – no hi és en la digital-. La llàrgaria del túnel de l’AVE es de 5,64 Km., ( no 4,8 km. )


3-  En el peu de foto hi ha un tercer error.  El túnel  està projectat a uns 25 m sota el nivell del carrer Mallorca.  Dit d’un altre manera, comptat des de la clau de volta del túnel i la superfície del carrer hi uns 23-22 metres.

El que fa 41 metres es la profunditat  dels pilots   que s’han construit, - i que encara segueixen -  devant de la Sagrada Família, per soposadament minimitzar els efectes del pas de la tuneladora.  Els hi adjunto una secció d’aquest tram, amb legendes per fer-ho entenedor:

Esperant pugui fer aquestes esmenes  tan importants, 
el saluda molt atentament, 
Mercè  Vallès
Junta Permanent en Defensa del Patrimoni de CatalunyaAnexe 1- “Interim Results of the ICOMOS Mission and recommendations.  Punt 10. I.

10. Interim Results of the
ICOMOS Mission and
recommendations:

 I.
Up to now there do not exist any transparent and
checkable structural analysis with qualified
specifications for the

- geometry and construction epochs,
- materials used,
- type and amount of reinforcement,
- loads,
- safety factors applied and
- foundation systems

of the Cathedral Sagrada Familia and the Casa Milà.

So it is necessary that an independent structural
analysis of these World Heritage properties of the
works of Antoni Gaudí is undertaken in order to be
able to judge the permissible settlements and especially
the permissible differential settlements of the
structures, before an tunnel boring commences.Anexe 2-  “Interim Results of the ICOMOS Mission and recommendation.  En el punt 10. II. 

10. Interim Results of the
ICOMOS Mission and
recommendations:

II.
The preferable solution would be to change the route
of the AVE tunnel to an area where it would not
have the potential to impact on World Heritage
properties of Antoni Gaudí. If that is not possible,
then it is necessary, following the structural analysis
outlined above, and to apply a special design in the
sense of “Disaster Prevention” against worst case
scenarios by devising

a) special technical solutions with a level higher
than conventional design procedures and

b) organisational procedures, including the presence
of independent Experts from the early
beginning of the driving of the tunnel boring
machine, due to the responsibilities arising
from WH statusAquesta carta contesta a l'article següent de l'Avui: http://www.avui.cat/cat/notices/2010/06/congelar_per_si_de_cas_100575.php