2 de juliol del 2010

Polèmica i accions legals a Florència pel seu túnel sota la ciutat del TAV/TGV/AVE. Com el de BCN, no té una correcte declaració d'impacte ambiental (la qual inclou seguretat tots edificis trajecte)De la mateixa manera que el traçat de BCN, el de Florència NO té una correcte declaració d'impacte ambiental (la qual inclou seguretat pel edificis afectats pel traçat).  En el cas de BCN, degut a aquesta mancança, el Banc Europeu d'Inversions que en principi deixava diners per fer el túnel en unes condicions super-avantatjoses, ha decidit NO DEIXAR DINERS pel tram Sants- Sagrera; en canvi, SI  en deixa per tot el traçat Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa.

Florència:  des de la Junta Permanent en Defensa del Patrimoni de Catalunya us acompanyem i ens declarem a la vostra disposició per tot el que us poguem ajudar.
 
Florencia: dalla Permanente per la Difesa del Patrimonio della Catalogna, mentre ne accompagniamo di dichiarare vostra disposizione per tutto ciò che si potrebbe aiutare.
 
Florencia: desde la Junta Permanente en Defensa del Patrimonio de Catalunya os acompañamos y nos declaramos a vuestra disposición para todo lo que podamos ayudar.