15 de setembre del 2012

Dades PIB, deute, deute/PIB i deute per càpita de Catalunya. I d'Espanya amb i sense Catalunya


Per si encara queda algú que dubti:

Catalunya PIB            = 210.150 M €
Catalunya deute        =   43.900 M €
Catalunya deute/PIB  = 20,8%

Renda per càpita        = 28.020 €
Deute per càpita       =  5,850 €

 

Espanya PIB  (amb Cat) =  1.051.000 M €
Espanya deute (amb Cat) =  804.388M €
Espanya deute/PIB = 76%
Espanya renda per càpita =    23.300 €
Espanya deute per càpita  = 17.875 € Espanya PIB (sense Cat) =     840.850 M €
Espanya deute (sense Cat) = 760.488 M €
Espanya deute/PIB (sense Cat) = 90%

Espanya renda per càpita (sense Cat) = 22.300 €
Espanya deute per càpita (sense Cat) = 21,450 €

 


- Fixem-nos en el deute per càpita, del qual ara se'n parla molt:
Catalunya =                5.850 €
Espanya sense Cat =  21.450 €Ara mirem el ranquing del FMI (compte que està en dòlars):
> http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

>Catalunya amb 28.020 € ($ 36.770 ) seria al lloc 21, entre Dinamarca i Finlàndia  

 
>Espanya (amb Cat) amb 23.300 € ($30.575) serà al lloc 28, entre les Bahamas i Itàlia

 
>Espanya (sense Cat) amb 22.300 € ($29.260) seria al lloc 34, entre Bahrain i la Rep.Txeca
 


Si comparem amb Europa:
 

>Catalunya amb 28.020 € ($ 36.770 ) seria al lloc 12, entre Dinamarca i Finlàndia
 

>Espanya (amb Cat) amb 23.300 € ($30.575) seria al lloc 16, entre França i Itàlia
 

>Espanya (sense Cat) amb 22.300 € ($29.260) seria al lloc 18, entre Eslovènia i la Rep.Txeca


 Fonts:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Catalunya

http://ca.wikipedia.org/wiki/Producte_interior_brut

 

Producte interior brut 210.150 milions (2011)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Catalunya#cite_note-0
> [1]

PIB per capita>28.269,81 € (2011)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Catalunya#cite_note-1
> [2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Spain


http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
> GDP
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro
> 1.051 trillion
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar> $1.41 trillion) (4th term 2010)
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Spain#cite_note-inegdp-0
> [1]


GDP per capita
$32,120 (PPP) (2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Spain#cite_note-imf2-2
> [3]
$32,875 (nominal) (2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Spain#cite_note-imf2-2
> [3]
  

Deute, segons el Banc d'Espanya:
http://www.ara.cat/premium/economia/Catalunya-registra-deute-record-PIB_0_774522621.html