2 de juliol del 2013

Hisenda intervindrà les autonomies que no paguin els proveïdors

 

El govern espanyol pot suspendre les competències tributaries si una comunitat autònoma supera, durant dos mesos consecutius, els trenta dies que estableix la llei per pagar proveïdors

 

L'Estat assumirà tributs cedits a les comunitats autònomes si aquestes incompleixen amb el termini mitjà de pagament a proveïdors, és a dir, quan superin, durant dos mesos consecutius, els trenta dies que estableix la llei. Entre les mesures que s'inclouen en l'avantprojecte de llei de control del deute comercial al sector públic, figura que el govern espanyol podrà dur a terme mesures "coercitives" sobre les autonomies que incompleixin el termini mitjà de pagament a proveïdors, tot i que hi haurà un període de "set mesos" perquè qualsevol administració pública pugui corregir les seves deficiències. L'objectiu, segons Hisenda, és no arribar a l'extrem d'aplicar mesures coercitives i per això el govern espanyol "treballarà" durant aquest període de set mesos amb les autonomies.

Entre les mesures "coercitives" que podrà dur a terme el govern espanyol també es troba la de no disponibilitat de crèdits i la d'efectuar retenció de crèdits a les autonomies. És a dir, un cop més el govern espanyol amenaça amb tancar l'aixeta dels diners si les autonomies no segueixen les seves directrius. La nova polèmica, s'afegeix a la sorgida, fa només uns dies, arran l'amenaça de no donar nous crèdits a les autonomies -en al·lusió a Catalunya- que no "aprimin" la seva administració suprimint organismes "redundants".


Els homes de negre
Entre les amenaces fetes públics aquest dilluns hi ha la d'enviar "homes de negre" a les comunitats autònomes, per tal de controlar-les. Si les autonomies no adopten les mesures que l'executiu espanyol consideri necessàries o si Madrid creu que aquestes són insuficients, el Ministeri d'Hisenda pot acordar enviar una "comissió d'experts" per avaluar la situació econòmica i pressupostària de la comunitat. A més, si el ministeri ho sol·licita, s'haurà de constituir un dipòsit amb interessos al Banc d'Espanya equivalent al 0,2 per cent del seu PIB nominal, segons les mateixes fonts.

Les noves amenaces han estat anunciades aquest dilluns en una trobada amb la premsa pel secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, que ha explicat que el govern del PP farà un "seguiment" del compliment dels terminis mitjà de pagament de les administracions i que, l'incompliment de la llei, desencadenarà un sistema "automàtic i progressiu" de mesures de control. Aquestes mesures, segons Beteta, seran "primer de prevenció, després de correcció i finalment coercitives".

"Comptador a zero"
El govern espanyol va aprovar el passat divendres un nou pla de pagament a proveïdors per a comunitats autònomes i entitats locals amb l'objectiu declarat de posar el "comptador de les factures a zero". El pla compta amb dues fases, la segona de les quals només s'activarà "quan la situació dels mercats ho permeti"; el govern espanyol no disposa de fons per fer-hi front i ha d'acudir als mercats per tal de buscar diners. Aquesta segona fase, si s'arriba a activar, es dedicaria a pagar contractes d'obres, arrendaments de béns immobles, aigua, energia, transports, serveis postals o indemnitzacions per expropiacions.
Abans, la primera fase del pla, anunciada divendres, preveu el pagament de deutes amb l'anomenat tercer sector: sanitari, educatiu i serveis socials, i també transferències a associacions sense ànim de lucre, subvencions per R+D+I, transferències a entitats locals i proveïdors d'universitats. Ara comencen els tràmits perquè arribin a cobrar els proveïdors de comunitats i d'ajuntaments que poden beneficiar-se d'aquest nou pla. Des d'Hisenda es calcula, però, que els primers deutes no es cobraran fins a finals d'octubre.