2 de juliol del 2013

Espanya accelera l’asfíxia econòmica a Catalunya
El govern espanyol no paga el seu deute, però suspendrà les competències d'impostos cedits a les comunitats que no paguin a un màxim de 60 dies
L'Estat ha avançat algunes de les "mesures coercitives" que constaran en el projecte de Llei orgànica de control del deute comercial al sector públic i per a l'eradicació de la morositat, que obliga a les comunitats a pagar als seus proveïdors a una mitjana de 30 dies. La proposta és una nova forma de posar traves a qualsevol intent d’hisenda pròpia del govern de Catalunya. D'aquesta manera, els territoris que acumulin set mesos sense fer-ho i incorrin en un pagament mitjà superior a 60 dies durant dos mesos consecutius seran inclosos al FLA. Aquest fet pot implicar l'adopció d'acords de no disponibilitat de crèdit, la supressió de competències normatives sobre els tributs cedits, que "passarien a ser exercides per part de l'Estat", l'enviament d'experts i l'exigència d'un dipòsit al Banc d'Espanya equivalent al 0,2% del PIB nominal. 


Hisenda amenaça amb l'enviament d'experts i amb exigir un dipòsit al Banc d'Espanya equivalent al 0,2% del PIB del territori

O ens espavilem o com va dir Trias Fargas, patirem l’asfíxia premeditada i accelerada que el Govern Espanyol vol exercir contra Catalunya. Espanya deu a Catalunya, per incompliments recents, més de 8.000 milions d’euros, sense incloure els deutes d’exercicis anteriors que mai han estat pagats; i decideix asfixiar més a Catalunya exigint que pagui a 30 dies, fet impossible si el màxim deutor de Catalunya no paga.Espanya per la via de l’asfixia econòmica vol acabar amb el dret a decidir

Per aquest motiu, el Govern Espanyol farà tot el possible per incomplir les inversions aprovades, sense pagar allò que deu i exigint tot i més al Govern de Catalunya, fins i tot exigir allò que el Govern Espanyol no compleix. Tot forma part de la decisió política d’Espanya d’acabar amb les voluntats o segons ells, derives independentistes. La manera, l’esclat social que el Govern Espanyol està decidit a fer explotar a Catalunya. O anem de pressa, i molt de pressa, o patirem molt.