28 de setembre del 2013

Comunicat d'e-Cristians: Quan s'emeten determinats programes de 13TV s'ataquen les Benaurances, 27-09-2013

 Sant Climent, a Coll de Nargó, Alt Urgell Sant Serni de Cabó, Alt Urgell

En els últims temps hem detectat a Catalunya una indignació creixent amb alguns dels programes de la cadena 13TV. El menyspreu, la crispació i la violència verbal, la manca de respecte en són les seves característiques.
Sobre aquesta realitat vol pronunciar-se e-Cristians:

La discrepància no ha d’expressar-se amb odi o menyspreu sinó que ha de tenir com a primer motor la caritat, i el respecte a les persones, sobretot tractant-se d’una cadena que es diu cristiana i que té en el seu accionariat a la Conferència Episcopal.

El fet que 13TV s’identifiqui amb l’Església genera a Catalunya una reacció negativa sobre el fet catòlic que paga l’Església a Catalunya, i en la seva dimensió catòlica, això és, universal.

En realitat es tracta de programes guiats per ideologies polítiques. Aquesta és una responsabilitat molt greu que contrauen tots els responsables de 13TV. L’Església no està al servei de cap ideologia, i el cristianisme no pot reduir-se a una opció política de partit sense trair-lo. La seva forma està totalment allunyada del que ens transmet el Magisteri de l’Església, i de les crides reiterades del Papa Francesc a expressar la misericòrdia i l’amor de Déu.

Les solucions que es donin en l’organització interna d’Espanya i la via que cerqui Catalunya no pot ser un motiu de divisió i enfrontament entre catòlics, ni que, emparats en una televisió que es vol catòlica, fomentin la crispació i el conflicte. La missió principal de l’Església és preservar la seva capacitat de transmetre la Bona Nova de Jesucrist, i realitzar-la, tot cercant pacificar els cors i els esperits. Quan els esmentats programes de 13TV s’emeten, s’ataquen les Benaurances.

Cal subratllar que el tracte donat a les coses de Catalunya en aquests programes no és realment una excepció. Aborden altres realitats socials, culturals i polítiques espanyoles amb el mateix esperit de confrontació i manca de respecte.

Recordem i subratllem que els mitjans de comunicació social que depenen de l’Església només tenen sentit si la seva tasca és evangelitzadora.

Cridem als responsables de 13TV a rectificar de manera immediata i a suprimir de la seva programació els programes de debat i opinió que estan situats fora del marc precís que l’Evangeli, el Magisteri i la Tradició que l’Església estableix en ordre a la forma en que han de produir-se els judicis humans, el tracte a les persones, i la missió dels mitjans de comunicació catòlics.

Barcelona, 26 de setembre de 2013