22 d’octubre del 2013

Espriu, seny


Seny, no podríem / 
acollir-nos per sempre /
al teu refugi?

ANY
ESPRIU
2013