2 d’octubre del 2013

Jubilats per Mallorca, "CONTRA COLONIALISME, INDEPENDÈNCIA"

Jubilats per Mallorca
 
CONTRA COLONIALISME, INDEPENDÈNCIA

Essent que el tribunal constitucional ha validat l’atac als drets lingüístics dels autòctons de les illes Balears, que va perpetrar el Partit Popular Balear l’estiu de l’any passat, i que l’ha declarat d’acord amb la constitució espanyola, l’associació de Jubilats per Mallorca conclou que aquesta Constitució és colonialista.

Que una constitució establesca que un ciutadà de Madrid té dret a exigir esser entès quan conversa en madrileny a qualsevol funcionari públic a Madrid i a Mallorca i un ciutadà de Mallorca no pugui exigir esser entès quan conversa en mallorquí a qualsevol funcionari públic, ni tan sols a Mallorca, és colonialisme pur i dur, imperialisme i genocidi lingüístic.

Aquest fet, lligat a l’acció antidemocràtica d’aquells que quan els ha fallat la lliure elecció de llengua a l’ensenyament han inventat un TIL amb l’únic objectiu de fer recular la llengua pròpia d’aquestes illes, lligat a l’ofensiva Wert, a l’espoli fiscal que patim tant quan governa el PP al govern espanyol com quan hi governa el PSOE, i a les declaracions que fan molts d’alts dirigents polítics espanyols, entre ells els dels principals partits polítics, ens fa arribar a la conclusió que un dels objectius bàsics de l’estat espanyol és fer desaparèixer les senyes d’identitat del nostre poble, acabar de perpetrar l’etnocidi que va començar en Felip V.

És per això que la Junta Directiva de l’Associació Jubilats per Mallorca, d’acord amb les conclusions del nostre IV congrés, i com a ciutadans del món i defensors de la riquesa lingüística i cultural del planeta Terra, ens declaram partidaris de desfer-nos de la pertinença a aquest estat colonialista i lingüicida.

Palma, 3 d’octubre de l’any 2013

La Junta Directiva de Jubilats per Mallorca