9 d’abril del 2016

2013 dec - Josep Fontana, lliçó inagural: "Espanya i Catalunya: tres-cents anys d'història" IEC. Excepcional. vídeo 39 min. (simposi "Espanya contra Catalunya")

Sosté la tesi, que suscric fa mesos, que Espanya està paralitzada davant els ràpids canvis de la globalitzaciò, enrocant-se en l'increment del control intern, com ha fet sempre en els processos de canvi històric en l'edat moderna (min 17.30). 

Mentre que Catalunya empeny per actualizar-se, i la dependència a l'Estat no li permet; doncs aquest no entèn ni la diagnosi, ni les solucions creatives, ni la terminología ni els conceptes que els catalans fem servir. 
Aquí està l'arrel profunda i reiterativa del conflicte actual.  

(Publicat a la Cuca de Llum per primer cop al desembre del 2013)