18 de juliol del 2014

e-Cristians s'oposa a la proposta de llei GLBT del Parlament de Catalunya
Considerem que privilegia un col·lectiu sobre la resta de la ciutadania i demanem que –donat l’avançada situació parlamentària en què es troba- s’elimini el règim sancionador, s’elimini la inversió de la càrrega de la prova, i, de forma immediata, s’elabori una llei de caràcter general contra la discriminació per posar fi als privilegis que la llei GLBT estableix.

En relació a la ‘Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per a l’eradicació de l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia’, que es troba en tràmit parlamentari per ser aprovada, e-Cristians considera que:

1.  Els bisbes de Catalunya han qualificat de “desencertada” la Proposta de llei i, després de la trobada duta a terme per la Conferència Episcopal Tarraconense entre el 8 i el 10 de juliol a Salardú, han mostrat la seva “preocupació” per la redacció del projecte “per les greus conseqüències que pot tenir en l’exercici dels drets humans de la llibertat religiosa, de pensament i de consciència dels ciutadans de Catalunya”.

2.  És una llei que atorga privilegis a un col·lectiu en particular, en lloc de corregir discriminacions.

3.  Aquests privilegis estan basats en un parany profund. La discriminació és sobre les persones i, per tant, corregir la discriminació és corregir aquelles situacions personals que es produeixen, però això no vol dir fer apologia de les idees que tenen aquestes persones tal com proposa el redactat de la Proposta de llei. Que el col·lectiu LGBT no hagi de ser discriminat per la seva condició sexual no hauria d’implicar que a les escoles s’hagi d’ensenyar la teoria de gènere i l’homosexualitat. El Projecte de llei incorre en l’adoctrinament d’una determinada ideologia.

4. El redactat criminalitza els representants eclesials i a la Doctrina social de l’Església catòlica sobre aquesta matèria, ja que les pràctiques homosexuals són contràries als seus ensenyaments. L’article 258 referent a la ‘Castedat i homosexualitat’ del Catecisme diu així:
 “L’homosexualitat designa les relacions entre homes o dones que experimenten una atracció sexual, exclusiva o predominant, cap a persones del mateix sexe. Revesteix formes molt variades a través dels segles i les cultures. El seu origen psíquic roman en gran mesura inexplicat. Recolzant-se en la Sagrada Escriptura que els presenta com depravacions greus (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradició ha declarat sempre que “els actes homosexuals són intrínsecament desordenats” (Congregació per a la Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Són contraris a la llei natural. Tanquen l’acte sexual al do de la vida. No procedeixen d’una veritable complementarietat afectiva i sexual. No es poden aprovar en cap cas.”

5.  Es tracta d’una llei impresentable que, a més, pensem que té aspectes anticonstitucionals.

Per això, i per no provocar un marc d’indefensió jurídica, e-Cristians demana:
  • Que, en l’estat en què es troba la llei, s’elimini l’apartat de règim sancionador.
  • Que s’elimini la inversió de la càrrega de la prova, que anul·la la presumpció d’innocència i obliga el denunciat a demostrar-se lliure dels càrrecs que se li imputen.
  • Que de forma immediata s’elabori una llei de caràcter general contra la discriminació per posar fi als privilegis que la Llei GLBT estableix.