10 d’octubre del 2014

La diputació de Lleida comença a assajar la Hisenda pròpia

 (Això sí que és el futur!   Cuca de Llum)Posarà en marxa un pla pilot per començar a recaptar impostos a través de la seva xarxa d'oficines

 
9.10.2014 - Xavier Lladó - La diputació de Lleida comença a assajar la Hisenda pròpia. Ha anunciat avui través d'un comunicat que posarà en marxa aquest mes un pla pilot per començar a recaptar impostos de la Generalitat a través de la seva xarxa d'oficines.


Fonts del Govern han explicat que, després d'aquesta prova pilot, se signarà el proper any un conveni entre la Diputació i la Generalitat on es concretaran els detalls sobre com des de l'administració provincial es recaptaran aquests impostos, que fins ara tramita l'Estat.

En el que va d'any la Generalitat ha signat convenis al respecte amb les diputacions de Barcelona (al febrer) i la de Tarragona (al juliol) i està pendent que ho faci properament amb la de Girona. Aquests acords són conseqüència del conveni signat el 2012 entre les diputacions catalanes i el president de la Generalitat, Artur Mas, per crear Tributs de Catalunya i avançar cap a la creació d'una hisenda pròpia.

Tributs de Catalunya es va presentar oficialment el passat mes de febrer i està basat en una xarxa de 53 oficines tributàries distribuïdes per tot el territori i la col·laboració de la Generalitat i les quatre diputacions catalanes. El conveni amb la Diptuació de Lleida permetrà que el Govern delegui en un organisme autònom de recaptació de tributs i no a Hisenda els valors de la Generalitat a la via executiva.


Avançaments als ajuntaments

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de la diputació de Lleida ha avançat 37 milions d'euros als 228 ajuntaments de la província en què gestiona impostos a través de l'Organisme de Recaptació i Gestió de Tributs Locals.

Concretament, ha avançat fins a la primera meitat de 2014 un volum de més de 37 milions d'euros en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d'Activitats Econòmiques (IAE) i el de Béns Immobles urbans i rústics (IBI).

L'acció de l'Organisme també ha permès concedir aquest any quatre milions de bestretes extraordinàries per a cobrir necessitats temporals i transitòries de tresoreria dels ajuntaments. També s'han incrementat el nombre de fraccionaments i pròrrogues als ciutadans: el 2009 la diputació de Lleida va atendre 138 sol·licituds de pròrroga, i ara la xifra se situa en 1.200 peticions.

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals és un organisme que depèn de la diputació de Lleida i que compta amb un centenar de professionals i 10 oficines desplegades per les comarques de Lleida, i 228 municipis lleidatans dels 231 existents li han delegat voluntàriament la gestió dels seus impostos municipals.
 http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/10/la_diputacio_de_lleida_comenca_a_assajar_la_hisenda_propia_103695.php