7 de setembre de 2015

21 50raons Albert Pont (Atur) (vídeo 28'') Per Isona Passola