28 d’octubre del 2016

La baixa recaptació de l’Impost de Societats revela l’enginyeria fiscal de les (grans empreses multinacionals) empreses a la UE


L’impost de Societats, un dels més importants en volum de recaptació, ha estat un 31% menor aquest agost respecte el de l’any anterior. Les Pymes són les que continúen patint més la càrrega fiscal

   5 octubre, 2016 - Francesc García Mestres   
L’Impost de Societats està perdent cada vegada més la seva capacitat recaptatòria. Per exemple, aquest agost la recaptació a Espanya va ser un 31% menys que el de l’any anterior. La raó no es troba en que els beneficis de les empreses siguin menors, sinó a causa de la enginyeria fiscal que les grans multinacionals porten a terme. És el cas, de Google o Facebook que fan tributar els beneficis que guanyen a Espanya amb l’impost de societats d’Irlanda, on el tipus és més baix. Encara que majoritàriament sigui legal l’elusió fiscal, la Unió Europea està prenent més mesures per una major equitat.
Ara mateix, a Espanya, les grans empreses suposen entre un 25% i un 33% de la recaptació total de l’Impost de Societats. Això vol dir que la resta té com a origen les petites i mitjanes empreses. Aquest fet produeix un escenari on les empreses més grans tenen una major productivitat que les més petites i l’estat no rep tot el que hauria de recaptar.

Però Espanya no és l’únic membre de la Unió Europea (UE) que està patint aquest problema. Els països amb un tipus impositiu més alt són: França (36,1%), Malta (35%), Bèlgica (34%), Portugal (31,5%),Itàlia (31,4%) i Espanya (30%).

Per una altra banda, els que tenen els tipus més baixos són els següents: Eslovènia amb un 17%. Letònia amb un 15%, Irlanda un 12,5% i finalment Xipre amb un tipus de 10%.
 

La lluita de la Unió Europea

Com ja hem vist en els darrers anys amb els casos de multinacionals com Google, la Unió Europea està tractant de posar fi aquesta situació injusta. Per portar a terme una solució a aquest problema de magnitud internacional, la UE està actuant contra les Tax rullings (condicions favorables de determinats governs a les multinacionals que elueixen). També s’està procurant la disminució dels factors que distorsionen les bases fiscals de l’Impost de Societats, és a dir, tenir clar que existeixin diferents tipus impositius però sobre unes bases harmonitzades.


Una unió que mai arriba

Amb el pas dels anys s’ha avançat vers una Unió Europea més unida, fiscalment parlant, però no el suficient. Des d’abans de la creació de la UE, sempre s’havia parlat d’una unió fiscal en el que les diferències entre membres fossin petites (Plan Werner). Però la realitat actual és un altre, on ens trobem en una situació on les grans multinacionals (sobretot les que no són d’origen europeu) busquen totes les vies per tributar el mínim possible. És per aquest motiu el que fa més urgent una autèntica unió fiscal, on els tipus siguin més semblants.