19 d’abril del 2021

Resum de la situació a l'Estat espanyol en descomposició, per Bernat Deltell

 ⁿ

Espanya: Resum global a data de 15.04.2022:
 
 
Pobresa, un 20,7% de la població en risc. A la UE és el tercer pais amb més nens pobres.
 
 


El deute públic espanyol en el seu màxim històric al tancar el 2020: el 120% del PIB. Una xifra que no s'havia vist des de 1902 després del desastre de 1898 (pèrdua de Cuba, la darrera colònia)
Pobresa, risc d'exclusió social, tases molt altes
 

Renda per càpita  un 27% menor que la dels països més avançats...
La productivitat un 19% més baixa i la taxa d'ocupació també.


Escàndols judicials
Monarquia corrupta (diners a paradisos fiscals)
Principals partits polítics corruptes.
Guerra bruta.
Incapacitat pel diàleg i per pendre decisions.
 En resum: franquisme.
 
(Per mi aquest resum del tweet n.10 és el diagnòstic del futur: no hi ha armes morals per redreçar Espanya. Cuca de Llum)