11 de setembre del 2021

Diari d'un conseller de Barcelona en els dies del setge de 1714

 
 

 Il·lustració Toni Deu
 
 
 
📜 Diari de Manuel Mas i Soldevila, jurista, austriacista, conseller de Barcelona i membre del govern 1713-1714:
 
 


«No havent dit mariscal duc de Bervic en lo temps de son comandament tirat al bombardeig de la ruina de la ciutat (com lo duc de Populi), si sols a inquietar las guarnicions de la bretxa y baluarts y als que treballavan en las cortaduras, encara que a vegadas se avansavan algunas bombas dins ciutat y a menut balas de la artilleria que batia la muralla; estava la gent ab menos susto, encara que pocs en sas casas, sinó en lo Arraval y alguns encara en la horta de Sant Bertran y Monjuïc.
 
La continuació de tanta bateria, que ab lo benefici de líneas y cordons aproximada a la muralla, havia ja dit duc de Bervic als últims de dit mes de agost lograt lo tenir obertas en dita muralla y baluarts del Portal Nou, Santa Clara y Llevant capacíssimas bretxas y bastants per qualsevol assalt. Per resistir al qual y total defensa y prevensió se estava en la plaza sens intermissió treballant singularment en perficionar dits fossos, cortaduras y defensa, si bé ab gran incomoditat y treball per lo contínuo disparo de bombas y pedras que se’ls estavan tirant per los sitiadors. Y lo mateix feyan contra de ells los de ciutat, inquietant-los també en sos cordons, que eran ja cerca del fosso; no sols ab pedras y bombas, si també ab continuada fusilleria, singularment des del dalt de la torre dita de Sant Joan que hi havia en dita muralla tras dit convent de Santa Clara, que és la que vuy ho és de la Ciutadela, desde ahont per la eminència los descubrian dins los cordons.
 
Y sobre ser tant esta part de muralla, com dits baluarts, paratge tant perillós com exposat al temut assalt, entravan a dits puestos de guarda y guarnició junt ab los pocs soldats que hi havia las companyias de la Coronela ab no menor ànimo y valor que si fossen soldats veterans y fets al foc; al qual se experimentà en lo llarc discurs de est horrorós y dilatat siti com se sabian llansar al igual dels matexos soldats, ab admiració dels matexos generals que s’o estavan mirant en las funccions que·ls comandavan com a cabos superiors.»
📸 Il·lustració Toni Deu
 
· · · · ·
 
Si us agrada, compartiu-ho i seguiu l'Esguard Històric