2 d’abril de 2022

Tenim dret a viure en català, avui a Palma de Mallorca