17 de setembre del 2023

Autoaprenentatge: les pàgines del test de llengua d' "En Nacional". Autoaprenentatge dedicant 3 minuts cada dia. Examineu el vostre nivell de català.

Autoaprenentatge del català, uns minuts cada dia. 'De mica en mica s'omple la pica'
 
 
 
 
_