4 d’octubre del 2023

A Molins de Rei, a Figueres, a Suècia, greus desordres públics.

 MOLINS DE REI, FIGUERES, GREUS ALDARULLS:
SUÈCIA,  DESORDRES PÚBLICS: