20 de febrer del 2024

2021, Recaptació sobre impostos cedits als governs regionals per comunitats autònomes