27 de febrer del 2024

Carmen Calvo ha estat proposada pel Consejo de Estado. Observacions al respecte d'un diputat a les Cortes

 


>> https://youtu.be/W33cITYPhP4?si=65QwfrT7oCiSjz8G