31 de maig del 2024

L'inici de la Guerra dels Segadors va ser el Corpus de Sang, 7 juny 1640.

 

 
El matí del 22 de maig de 1640, els pagesos revoltats contra els terços castellans després de foragitar els soldats de Sant Andreu  de  Palomar,  alliberen  el 
diputat militar Francesc de Tamarit i altres consellers de la presó de Barcelona.

L'estiu de 1640, per ordre de Madrid, els catalans havien d'hostatjar els terços castellans. Els pagesos, escanyats econòmicament, havien d'aguantar i mantenir uns soldats famolencs i barruts que cometien agressions i violacions. El virrei Dalmau no va aconseguir fer res al respecte i això provocà un clima de tensió irrespirable. A més, el 18 de març el virrei feu empresonar per ordre del rei al diputat Francesc Tamarit –un heroi nacional-, sota acusacions de contrafacció per motiu dels allotjaments, i  els consellers Joan Vergós i Lleonard Serra, per oposar-se als allotjaments obligatoris i les lleves. Les protestes foren violentes. Milers de pagesos armats, portant un crist com a capità, es concentraren a la plaça del Blat davant de la presó ubicada en una torre de la muralla romana i exigiren l’alliberament amb "fermesa".

El virrei, refugiat a les Drassanes reials, ordenà l’alliberament dels representants catalans. Tanmateix, la situació d’opressió per causa de mantenir els terços continuà, igualment com la manca de respecte a les lleis de la terra, i el dia de corpus, conegut com a Corpus de Sang, esclataren els avalots durant els quals fou mort el mateix virrei.

 

Publicació de 'Vibrant' à Facebook