15 de març del 2008

Modificacio del sistema electoral - una proposta molt treballada:El perill de l'asfíxia democràtica
 

El que vaig a dir és una obvietat, encara que en aquest cas necessària. La democràcia és un mètode per a garantir la representació dels ciutadans en la vida pública, en allò que en major o menor mesura afecta a tots.
Per tant, el que ens importa de la democràcia no són les declaracions de principis sinó el com funciona en la pràctica. De res serveix celebrar la bellesa i grandiositat d’un determinat model de cotxe, si després li falla el carburador de manera sistemàtica.
La garantia fonamental perquè el mètode funcioni és que els elegits, diputats, regidors, representin el més correctament possible als seus electors.

Aquesta representació ......és un mandat que es formalitza cada quatre anys, però que requereix d’una relació i un bon funcionament gairebé quotidià.
La idea que votant a un partit i un determinat programa es tanca el capítol de la representació és un falsejament de la democràcia.

En aquest sentit, els Parlaments no representen als partits polítics, sinó als ciutadans que els han triat. El paper dels partits és un altre. Existeixen perquè la societat és plural, perquè des del punt de vista secular la veritat està distribuïda en trossos diferents que és necessari recompondre.

Una garantia necessària del bon funcionament de la democràcia és el ben conegut equilibri de poders. Un Executiu, que actua controlat i determinat per un Parlament, que legisla, estableix normes, lleis; i un poder Judicial que jutja el possible incompliment de les mateixes. El principi de l'equilibri determina la independència de cadascuna de les parts.
Aquesta simple descripció revela l'enorme fal·làcia de la democràcia espanyola, on per una sèrie de causalitats un sol home, qui ocupa la presidència del govern, es converteix en una espècie de cabdill, revestit en l'origen d'un procediment formalment democràtic.
Ell és qui determina la posició del Congrés dels Diputats i el Senat. Ell decideix el paper dels fiscals. I ell mitjançant el seu partit incideix d'una manera determinant en el govern de la justícia i la promoció dels jutges. En aquest joc els partits polítics que no estan en el govern tenen també el seu tros de pastís, especialment el més gran d'entre ells.
La causa no única però sí central d'aquest problema radica en el sistema electoral de llistes tancades i bloquejades, mitjançant les quals els partits han suplantat en la representació dels ciutadans en el Parlament.
Per això el president del govern és un cabdill, perquè d'ell depèn no solament el que és lògic, el seu equip de govern, sinó tots els diputats del seu grup, majoritari en el Parlament, perquè qualsevol indisciplina serà castigada amb l'ostracisme en les pròximes eleccions.

Qui decideix qui serà o no triat no som nosaltres sinó aquells que manen en cada partit, que determinen el lloc que cadascun ocupa en les llistes.


La idea que les llistes obertes resoldrien el problema és un doble error.
Ho és conceptualment, perquè el que s’anomena normalment llista oberta, significa en realitat llista desbloquejada. És a dir, que un pugui marcar determinades preferències en els noms de la llista d'un partit, i així variar el seu ordre.
La llista oberta seria una cosa molt distinta, seria que cada votant podria marcar noms de llistes diferents. Aquest és un procediment escassament utilitzat perquè significa, sobretot en les circumscripcions amb molts noms, un coneixement exhaustiu de totes les llistes, per a posseir la capacitat d'assenyalar les preferències i un procediment de recompte electoral llarg i complicat.Les llistes desbloquejades no resolen la qüestió perquè ensopeguen amb el mateix inconvenient de conèixer bé cadascun dels candidats del partit de la teva preferència. En la pràctica la majoria de la gent no assenyala res, agafa la papereta i l'aplica tal qual.

Però, sobretot, la principal objecció a aquestes possibles millores del desastre del nostre sistema electoral tancat i bloquejat, és que no permet recuperar la dependència del diputat en relació a l'elector.


Segueix sent el partit qui decideix l'ordre en que va en la llista. L'elector continua sense tenir un diputat a qui acudir, i aquest no pot relacionar amb els seus electors simplement perquè no sap qui són. La solució a aquest punt és el sistema de majoria relativa, com en el Regne Unit, o de majoria absoluta a doble volta, com a França.
Aquí si que s’estableix la relació entre elector i triat.
Però l'inconvenient radica que es perden un gran nombre de vots. Tots aquells que no han votat pel triomfador manquen de representació.

Per això, segurament, el millor sistema que ens permetria superar la partitocràcia que ens ofega i mantenir el mandat de la proporcionalitat que estableix la Constitució, és el que es fonamenta en el sistema mixt, com l'alemany, on cada elector posseeix dos vots, un l’utilitza per a triar directament al diputat de la seva petita circumscripció, i l'altre l’empra per a triar la llista per un sistema proporcional, pur, que abasta una circumscripció molt major, com és lògic, que el districte uninominal, i que en el cas alemany correspon al lander.
Però canviar el sistema electoral no serà fàcil i per a constatar-ho n'hi ha prou amb observar les declaracions dels partits polítics davant aquesta qüestió. Tots es refereixen a la carrosseria del cotxe i ningú vol parlar del motor.


Els socialistes parlen d'ampliar la transparència, la millora del reglament del Congrés. El PP es limita a dir que no és una prioritat i que en tot cas ha de ser una reforma que tingui un amplíssim consens, el que equival a no mullar-se. I així podríem seguir amb algunes excepcions concretes que corresponen a partits tan distints com Unió Democràtica de Catalunya o Ciutadans.
La conclusió de tot això és evident. Si no es produeix en el conjunt d'Espanya, en cada autonomia, una mobilització ciutadana, transversal, que obligui als partits a canviar les normes de joc, com promou la iniciativa Acció per la Democràcia
, la partitocràcia aconseguirà al final asfixiar-nos del tot.
autor:Josep Miró i Ardèvol, ForumLibertas