9 de novembre del 2008

AUSCULTACION DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES A LAS OBRAS DEL AVE - MODELO DE AUTORIZACIÓN A ADIF


Benvolguts,
Molts de vosaltres, com a responsables de les comunitats, heu rebut o rebreu un comunicat de ADIF per a demanar-vos autorització per a posar als vostres edificis aparells d'auscultació per a mesurar els possibles moviments de tot tipus que poden provocar les obres del túnel del AVE.


La PLATAFORMA L'AVE PEL LITORAL venim dient fa més de 4 anys que la millor seguretat és no fer passar el túnel per carrers de 20 m. com són els de Mallorca i Provença, per la qual cosa seguim lluitant per evitar-ho.
Però la qüestió, avui, no és aquesta sinó que si l'Administració vol i pot tirar el tema endavant, exigirem que es faci amb la millor seguretat possible per als nostres habitatges.

Per aquesta raó us demanem que a l'hora de donar l'autorització per a posar els aparells fem constar per escrit el següent:

Autoritzem la instal·lació demanant que al menys mensualment se'ns faciliti a nosaltres i a la PLATAFORMA L'AVE PEL LITORAL la lectura dels aparells a fi de conèixer en tot moment els moviments de tot tipus que poguessin produir-se.

Nosaltres, la plataforma, exigirem que, per escrit, ADIF- responsable de l'obra- es responsabilitzi i es comprometi al següent:
No escatimar aparells si amb això tenim més seguretat.
Volem conèixer amb detall tots els edificis on es col·loquin, així com la potestat per a exigir que també s'instal·li en els que ells no pensaven fer-ho i que nosaltres creguéssim necessari.
Que la col·locació dels aparells a les façanes, terrats, etc. es faci amb gran cura i que s'asseguri que desprès, quan es retirin, tornin els edificis a l'estat actual.
Que els aparells no estiguin només el temps de la construcció del túnel, sinó un temps prudencial, a pactar, durant la seva explotació, per a veure el comportament del subsòl i els edificis amb el pas de tants trens tant a prop dels edificis.
Que ADIF es comprometi a lliurar a cada president i a la plataforma-L'AVE PEL LITORAL- que representa gran part dels edificis afectats les lectures, al menys mensualment, d'aquests aparells a fi de conèixer en tot moment els seus moviments.

______________________

Per si es del seu interés:
No se si haurà rebut un escrit d’ADIF amb el contingut que segueix aquí sota. Des de la plataforma aconsellem que s’inclogui el paràgraf en negreta que es troba al final d’aquesta pàgina:

Asunto: AUSCULTACIÓN EDIFICIO

Con motivo de las obras de construcción del túnel del tramo Sants – La Sagrera de la línea de alta velocidad Madrid –Zaragoza –Barcelona – Frontera Francesa, nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que se va a realizar un plan de auscultación de los edificios colindantes a la obra.

Este plan consiste en el control y seguimiento de estos edificios, por lo que precisaríamos de su permiso para acceder a la fachada ó a la azotea de su edificio con el fin de instalar prismas de puntería y clavos de nivelación en todos los edificios afectados por la traza, así como una estación total (ET) de medidas de topografía, en aquellos donde se estime oportuno.

Una ET, es un aparato monitorizado (es decir, no necesita presencia humana), completamente silencioso y que emite unas señales infrarrojas (por ejemplo, la que crea un mando a distancia de TV) que NO afectan a la salud de las personas. Dicha señal se refleja en el prisma, para llegar de nuevo a la ET, la cual detecta si el prisma sufre algún tipo de movimiento.

Los clavos de nivelación se colocan a pie de fachada para poder comprobar mediante topografía los posibles asentamientos de los edificios.Esta instalación consiste únicamente en realizar unos taladros de 12 mm de diámetro, necesarios para poder situar los prismas ó la base sobre la que apoye la ET. Las molestias ocasionadas serán mínimas puesto que solo accederemos a la azotea para la instalación de los mismos, mantenimiento y su posterior retirada al finalizar la obra.
Todos los daños ocasionados al instalar o retirar las ET, prismas o clavos de nivelación serán reparados por Adif.

AUTORIZA:
Autoritzem la instal.lació i demanem que Adif lluiri al President d’aquesta comunitat i a la Plataforma l’AVE Pel Litoral les lectures mensuals dels aparells instal·lats a fi de conèixer puntualment tots els moviments que es puguin efectuar.
Firma

Presidente ó representante de la comunidad:Sr./a.________ D.N.I.:_________
Edificio: Nº_________ de la C/__________________