23 d’octubre del 2009

AVE - pilones devant la Sagrada Família - esquerdes. Crónica d' una setmana calenta.1- construcció de les pilones del mur pantalla a la façana de la Glòria. Tenen una fondària de 41 metres. Avui el Patronat ha fet una roda de premsa a la tarda per informar del següent:

La Sagrada Família demana a l'Audiència Nacional la suspensió cautelaríssima de les obres d'acord amb l 'art. 135 de la Llei de Jurisdicció del contenciós-administratiu motivant-se en que les pilones del mur pantalla que en l'estud...i projecte de 2006 i 2009 havien de passar a 1,95 m dels fonaments del temple i en la seva execució s' estàn fent a 1,12 m !!! (desviació del 42% respecte al projecte!!!)


2- cal recordar que Adif ha faltat a la seva paraula (de cavaller) al seguir endavant amb les obres de les pilones, trencant el pacte Adif-Patronat de no construir res fins que l´empresa independent INTEMAC, pagada per Adif, hagues emes el seu informe sobre la construccio o no de les pilones/ i sobre les interaccions entre el Temple i les vibracions del 250 tres al dia que hi haurien de passar.

Per exemple falta estudiar si les vibracions podrien produir el fenómen de la resonancia amb algun element del temple (aixó NO ha estat estudiat en el projecte básic ni constructiu perquè estrictament parlant no hi ha una obligació legal. Nomes es consideren les ones sonores, el sorolls.)


3- aquesta setmana ha fet rebombori la noticia de les greus esquerdes al inmoble Malloca 615 i al de Mallorca 640, de 45º en el plà de la pared; aquesta inclinació es símptoma inequivoc de que s´ha produit un assentament en l' edifici. A menys de 2 metres dels fonaments, s' està construint en aquest moments un pou de manteniment de tuneladora a la cruïlla Mallorca-Trinxant, ( molt a prop de Meridiana). Aquest pou te ara uns 14-18 m de fondària: es a dir que ha traspassat el límit dels 17 m a partir del qual es trova una capa de sorres, graves i un tipus d´argila, i pel que circula aigua a una velocitat de 1 metre al dia en direcció al mar. A tall d´exemple, la Sagrada Família no ha gosat mai de fer els seus fonaments mes fondos que 17 m. Devant la portada de l´Avui denunciant aquestes esquerdes, l´intervenció del president de l´Adif per la tele, etc. Adif va anunciar ahir que es querellaria amb qui diguesi que les esquerdes son culpa de l´AVE.....


En aquest contexte cal recordar que el Ministeri de Cultura va informar a la Unesco que no hi havia cap altre projecte alternatiu per l´AVE a Barcelona, i que la Façana del Naixement era a 61 metres de distància del túnel, tot i que n´està a 30 m. Tot aixó va ser denunciat el 22 agost 09 en un article a La Vanguardia: "El Ministerio engaña a la Unesco", i que no ha sigut rebatut. En total tenim per ara tres vegades que han faltat a la veritat.