15 d’octubre del 2009

Les obres del TGV fan les primeres esquerdes al Clot

La notícia es donava en portada


Les primeres es van detectar al juny, segueixen creixent i afecten diferents pisos d’una finca situada a tocar del pou que s’excava a Trinxant


Cristina Palomar - L'AVUI - Barcelona 14/10/2009
Les obres del túnel del TGV ja han provocat les primeres esquerdes en una finca del barri del Clot. Es tracta de l’edifici que es troba al xamfrà banda Llobregat i muntanya del carrer Mallorca amb Trinxant, just on ara s’està excavant el primer pou de manteniment de la tuneladora.

Les esquerdes van començar a aparèixer a finals del mes de juny passat en els baixos de l’edifici situat al número 615-617 de Mallorca, propietat d’un negoci d’administració de finques, i a poc a poc han anat creixent i estenent-se per altres parets i també per altres pisos de l’immoble a mesura que ha anat augmentant la fondària del pou. Aquesta obra impressionant, que ocupa tot el perímetre del xamfrà i obliga els veïns del voltant a tenir les finestres tancades a pany i forrellat pel soroll i la pols des de fa mesos, també ha provocat moviments en la vorera més pròxima a Trinxant que envolta l’edifici afectat.

S’ha produït una inclinació en direcció al pou i s’ha obert una esquerda prou gran i fonda com per ficar-hi un dit. El mateix va passar l’agost passat a la vorera de davant del CEIP Octavio Paz, entre els carrers Mallorca i Navas de Tolosa. En tots dos casos s’ha intentat tapar amb ciment.

Informe sense firma
L’Ajuntament de Barcelona té constància de l’existència d’aquestes esquerdes des del mes de juliol passat, quan el propietari de Fincas A.G. Núñez, Antonio García Núñez, es va posar en contacte amb el responsable d’Infraestructures, Manuel Valdés. Des del consistori s’hi va enviar un geòleg encarregat de fer auscultacions per revisar-les. “Va redactar un informe de dos folis amb fotos que no va firmar i que deia que les esquerdes no tenien massa importància, però jo volia el parer d’un arquitecte”, explica García Núñez.

En paral·lel, uns operaris de l’obra del TGV van posar a les esquerdes de qualsevol manera uns pegats de guix com a testimonis per comprovar si aquestes creixien. En alguns punts ja han saltat.

Tanmateix, el diagnòstic del geòleg de l’Ajuntament no coincideix amb el que fa pocs dies va fer un enginyer independent a petició dels veïns, que ja comencen a estar bastant preocupats. Les esquerdes de la gestoria tenen una inclinació d’uns 45 graus i això vol dir que no són producte de les vibracions provocades per les màquines –que habitualment fan un dibuix horitzontal i vertical– sinó per l’assentament del terreny, cosa que pot acabar afectant l’estructura perquè s’està produint just sota l’edifici afectat.“Quan una obra produeix esquerdes per assentament no surten de forma immediata, sinó a poc a poc, perquè requereix un cert temps. Si s’arreglen malament poden tornar a sortir i poden anar a pitjor amb les vibracions que provoqui el pas dels trens a posteriori”, explica l’enginyer, que prefereix mantenir l’anonimat.

Les causes de l’aparició d’aquestes esquerdes per assentament podrien estar relacionades amb el fet que el pou que servirà per accedir al capçal de la tuneladora s’està excavant just per on passa la riera de l’antic rec Comtal. Des de fa temps, una bomba no para d’extreure aigua freàtica i abocar-la en un contenidor, i això podria haver provocat un encongiment del terreny afectat. “Quan un terreny humit s’asseca, s’encongeix i provoca que els fonaments es moguin i l’edifici baixi de nivell”, conclou l’enginyer.
de: http://paper.avui.cat/article/ciutats/176850/obres/tgv/fan/primeres/esquerdes/clot.html

__