26 d’octubre del 2009
NOTÍCIES D´ULTIMA HORA


ADIF CONTINUA LA CONSTRUCCIO DE PILOTS DEVANT DEL TEMPLE SAGRADA FAMÍLIA. PASSAN DE TOT!!!!!

PER QUE TENIM JUTGES SI NO FUNCIONEN???????? AIXÓ ES LA GUERRA: NO HI HAN NORMES.