30 de gener del 2010

Un milió i mig de catalans cobra menys de mil euros

La majoria són dones i joves menors de 25 anys

Gairebé un milió i mig de persones assalariades a Catalunya cobren per sota dels 1.000 euros. Com el total d'assalariats és de 3.500.000 persones, es tracta del 40% del total. La dada figura en un informe de la UGT de Catalunya titulat "La situació dels treballadors inframileuristes al 2010. Posa’t a 1000. Cap conveni per sota”.

A més, el 49% de les dones ocupades són inframileuristes (784.441 dones), i el 88,7% (24.055) dels joves de menys de 18 anys cobren per sota els 1.000 euros. També, el 72,5% (339.075) dels joves entre 18 i 25 anys són inframileuristes, i el 67,3% d’estrangers ocupats assalariats (345.783) cobren per sota els 1.000 euros. 

S'afegeix que el 42,2% del total de persones que presten serveis a l’hostaleria, al comerç i a la construcció són inframilueristes: a l’hosteleria, el 67% (150.067); a la construcció, el 43% (183.218), i al comerç, el 47,8% (298.042).

S'indica que a Catalunya, dels 159 convenis col—lectius sectorials (provincials i d’àmbit català), el 36,4% tenen salaris per sobre els 1.000 euros, és a dir, quatre de cada deu convenis (58 convenis). Segons la UGT, el 55,2% del total de persones afectades pels 159 convenis (més d’un milió de persones) tenen salaris per sobre dels 1.000 euros.

S'ha inclòs la clàusula de mil euros com a salari mínim en convenis com els de l’hostaleria o el d’oficines i despatxos de Catalunya, així com els de la indústria del metall i el comerç del metall de Barcelona.   
 
D'altra banda, el 63,5% del total de convenis revisats (101 convenis) encara tenen categories inframileuristes. Els convenis col—lectius d’àmbit provincial són els que tenen més convenis amb aquestes categories.