16 de juny del 2010

LES VERITATS I LES MENTIDES DEL TÚNEL DE L’AVE


VERITATS

El túnel de l’AVE pel costat de la Sagrada Família és un risc.

Ho diuen:
·        UNESCO: “La solució preferent consistiria a modificar el traçat original del túnel de l’AVE, reconduint-lo per una zona l’impacte del qual sobre les obres de Patrimoni Mundial d’Antoni Gaudi fos nul.” El túnel “no està preparat per evitar amb absoluta seguretat desastres imprevistos, com el col·lapse sobtat d’estructures subjacents al túnel”. “Es recomana que la tuneladora no comenci amb el procés d’excavació del túnel fins que les mesures pertinents presentades més amunt siguin portades a terme”.  (Informe del 11 de febrer del 2010).

·        El pèrit triat per l’Audiència Nacional, Manuel Melis, enginyer de ferrocarrils i geotècnia, Catedràtic de Ferrocarrils de la Escola d’Enginyers de Camins de Madrid, ha demanat al jutge que instrueix el cas l’aturada immediata del túnel, assegura que el fet que el traçat passi pel costat de la Sagrada Família és un risc innecessari. “El més important –assegura el tècnic en el text remès el 26 de maig- és analitzar si hi ha un traçat alternatiu al triat i estudiar detalladament els motius pels que no s’ha volgut fer”.

  • Les següents institucions, entre d’altres:

-         l’Institut für Verkehrsplanung- Transportsysteme de Zurich,
-         l’Institute of Technology de Massachusetts
-         Fachochschule de Munich
-         l’Institut für Bau-und Stadtbaugeschichte Technische de Berlin,
-         l’Institut für Architekturgeschichte und Bauforschung Technische de Viena,
-         Technishe Universitelt Delf, Politecnico de Milano,  
-         University of Sidney,
-         Deakin University d’Austràlia
-         RMIT University i Newcastle University d’Austràlia
-         Colegio de Arquitectos de Yucatán,
-         Facultad de Arquitectura de Yucatán
      -     Universidad del Mayab (Mérida).

·        És il·legal. L’article 35 de la  Llei   9/1993  del Patrimoni Cultural Català diu: "En els entorns dels immobles d'interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol abocament d'escombraries, runa o deixalles."


MENTIDES

·        El Sr. Blanco, Ministro de Fomento diu l’UNESCO “"avala todas las actuaciones del ministerio, no cuestiona el trazado y tampoco pide que se paralicen las obras".

·        En el mes de maig del 2009, va dir a l’UNESCO, que no hi havia traçats alternatius (hi ha Aragó, Vallès i Litoral, entre d’altres).

·        També va dir a l’UNESCO que la portalada del naixement estava a 60 metres del túnel.

·        L’ADIF ha refusat l’enginyer Manuel Melis per “animadversión manifesta”.