26 de febrer del 2011

Miró i Ardèvol al desè aniversari d'E-Cristians, vídeo de l'entrevista i extracte
23-Febrer-2011


Extractes de l'entrevista de Josep Miró i Ardèvol:


- E-cristians... es va constituir ara fa 10 anys al mes de febrer,...amb l'objectiu de donar veu als cristians, més projecció pública. Aquest objectius vosté creu que s'han complert?

J. Miró - "...d'una manera raonablement satisfactòria sí, ha aparegut en escena ... un nou subjecte col·lectiu que s'ha fet present, que ha formulat crítiques, que ha portat sol·lucions, ...lluny d'assolir el grau que seria dessitjable, hi ha un cert reequilibri de presències que no existía fa deu anys"


J. Miró - " El treball que queda per fer és extraordinari perquè el primer de tot es la consciència dels propis cristians, què en alló que ens uneix,... tenim de ser capaços de fent-se presents.  Perquè una societat democràtica en la que no estigui present una component tan important com aquesta,  la presència de persones, i també com a aportació cultural, i com a presència històrica, és una societat que es desequilibra." 

- Quins son els principals obstacles amb que es troben?...

J. Miró - "...Si li dic amb sinceritat ... crec que  la primera limitació neix de nosaltres mateixos. Si nosaltres no som consciens queel fet  de ocupant-se i preocupant-se de les coses que estàn més enllà de la nostra feina, de la nostra família, de nosaltres mateixos, es a dir, d'alló que és de tots, no forma part de la nostra vida més o menys quotidiana,- la intensitat variarà, perquè cada ú tindrà més maldecaps d'un tipus o d'un altre-, pero no forma part també de la nostra vida quotidiana, no estem complint en plenitud. 
El dos últims Papes han remarcat moltísimes vegades que la política no entesa com a partit, sino com a participació en els afers col·lectius, és una de les més altes manifestacions de l'amor cristià, la política per tant, entesa com a servei. Bé, aixó els cristians ho hem d'entendre i ens tenim de fer més presents a les propostes, a les demandes de la nostra societat."


J. Miró - "... des de que porto, diguem-ne així, aquest afegit a sobre... En aquest deu anys ... he deixat d'escriure en diaris d'un dia per un altre,...  només m'han trucat per participar, diguem-ne, en conflictes, en questions de l'Esglèsia, ..com si no tingués criteri en la vida econòmica, malgrat els llibres que he publicat. Jo he estat treballant molt en dos camps, posem per cas,  aquest darrers vint anys, sobre capital social relacionat amb les pensions, i sobre el rendiment escolar relacionat amb el capital social, he publicat, he fet llibres..."

- No ha tingut el ressò, diguem, que es mereix 

J. Miró - "No n'he tingut, no he tingut el ressó que jo m'he guanyat. L'etiqueta de cristià, sí que ven, ...en els mitjans de comunicació en el nostre país, no és una etiqueta que et faci fàcil la vida.
Sí que ven. No estic parlant de la recepció de les persones, estic parlant dels intermediaris, del canal. No tenim facilitat per posar en el lineal del supermercat el que nosaltres portem."

J. Miró - "E-cristians no té cap contingut propi. La seva feina es transmetre i raonar el que és la doctrina social de l'Esglèsia,..."


http://www.catdialeg.cat/frontend/catdialeg/Catalunya-vs50022