1 de juny del 2011

L'herència del tripartit (els interessos del deute)


 Foto d'e-noticies


La Generalitat haurà de pagar enguany quasi 1.500 milions en interessos

31-05-2011   / La presentació de la llei de pressupostos ha servit per fer una radiografia exacta de les finances de la Generaltiat després del pas del tripartit pel Govern. L'evolució de les despeses en interessos s'ha disparat i enguany l'Administració catalana haurà de pagar 1.477 milions.


En els últims anys del triparit, la despesa financera no ha parat de créixer: 480 milions el 2005, 504 el 2006, 570 el 2007, 696 el 2008, 796 el 2009 i quasi mil milions el 2010. Entre el 2004 i el 2006 un 60%.


La llei parla també de "desbordament del dèficit" perquè l'nici de la desviació va començar el 2007 i es va incrementar "dràsticament" el 2008 quan ja va superar els 5.000 milions. El 2010 és de 7.607 milions, és a dir, el 3,86% del PIB


Els ingressos no financers de la Generalitat l'any 2010 se situen a nivells propers a l'any 2006 per culpa de la crisi amb una pèrdua de 3.400 milions, però en canvi no es van moderar ni les despeses ni les inversions.


L'endeutament també ha tingut un "increment insostenible": el percentatge acumulat sobre el PIB al final del 2010 era del 16,2%, més del doble del que hi havia a finals del 2007 (7,5%).