24 de juny del 2011

Tisorada al dèficit


 Foto d'e-notícies.

Baixa un 34% en els cinc primers mesos, sobre el mateix període de 2010El dèficit de la Generalitat de Catalunya s'ha reduït un 34% en els cinc primers mesos de l'any en relació amb el mateix període de l'any passat. D'aquesta manera, els números vermells acumulats se situen en 1.432 milions d'euros fins el maig, això és, gairebé 724 milions d'euros menys que dotze mesos enrere. La diferència s'assoleix bàsicament per la disminució de les despeses.


Concretament, l'apartat de despeses -sense comptar-hi actius ni passius financers, obligacions que no deixen marge de maniobra- ha arribat el maig del 2011 als 10.368 milions d'euros, xifra que suposa una retallada de despeses de prop d'un 6%. Els ingressos, de la seva banda -igualment sense actius ni passius financers- han arribat als 8.935 milions d'euros, incrementant-se un 1%.
 
http://economia.e-noticies.cat/tisorada-al-deficit-54425.html