16 de novembre del 2013

Més d'una quarta part dels assalariats catalans cobren un sou mileurista


Nivells salarials del 2012


Un 25,7% dels salaris són inferiors als 1.216 euros bruts mensuals

Un 66,8% són més baixos dels 2.095 euros

El nivell de formació millora la retribució

 

16/11/13 02:00 - barcelona - - La devaluació interna es deixa sentir en el nivell salarial dels catalans. El 2012, més d'una quarta part dels catalans es podien considerar mileuristes. Concretament, un 25,7% dels assalariats van cobrar menys de 1.216 euros bruts mensuals, segons dades difoses ahir per l'INE, que també van revelar que dos terços, un 66,8%, també cobraven menys de 2.095 euros al mes.

Les dades, però, són lleugerament millors que les del conjunt de l'Estat, on un 70% dels treballadors van guanyar per sota del nivell dels 2.095 euros bruts mensuals, mentre que els anomenats mileuristes arribarien a un 30%.Terme mitjà: 1.571 euros
Així, el salari mitjà estatal, situat a mig camí entre els que tenen un salari superior i els que el tenen inferior, es va situar el 2012 en 1.571 euros bruts mensuals, 268 euros menys del salari mitjà, resultant de sumar totes les percepcions i dividir-les entre el total de treballadors. En qualsevol cas, l'INE indica que el primer, el salari mitjà, ha anat pujant malgrat la crisi i ja és un 17,7% superior al del 2006 (1.334,4 euros).Joves en precari
En un context d'atur i precarietat laboral per als joves, dos terços dels empleats menors de 25 anys reben un sou mileurista. Confirma aquesta tendència el fet que només un 4,9% van cobrar un salari superior als 2.095 euros. A l'altra banda de la piràmide d'edats; és a dir, entre els assalariats de més de 55 anys, un 23,8% estaven en el tram baix del sou mensual, però també, malgrat la presumible antiguitat laboral, només un 39,6% perceben salaris del tram superior.
Entre altres realitats, el treball de l'INE demostra que el nivell de formació i qualificació continua influint positivament a l'hora d'obtenir una remuneració més substanciosa. Concretament, un 41,5% dels treballadors amb un nivell d'estudis mínim rebien el 2012 un sou situat en el tram inferior. En canvi, si es compta els que tenen educació secundària o estudis superiors, les proporcions de mileuristes són d'un 34,5% i d'un 17,9%, respectivament. Finalment, més de la meitat dels titulats universitaris cobraven l'any passat més de 2.095 euros al mes.

 

LA XIFRA:  4,9 és el minso percentatge de joves amb menys de 25 anys que cobren un salari de la franja alta de l'estudi.

 

El sector financer, el més ben pagat

L'estudi també analitza les diferències salarials des del punt de vista del sector econòmic. Així, a escala estatal, si òbviament els salaris més baixos van ser acaparats per tasques com ara les feines de la llar (un 78,9% reben per sota del nivell dels 1.216,1 euros al mes) i la pagesia (66,9%), les remuneracions més substancioses, tot i els efectes de la crisi en el sector, continuen molt centrades en les empreses de l'àmbit financer. Així, un 71,4% d'aquests treballadors van rebre salaris més alts dels 2.095 euros. En el rànquing sectorial, també són a la banda alta el subministrament de gas, energia i aire condicionat, i l'educació.

També es poden treure conclusions a partir de l'anàlisi de les dimensions del centre de treball. Concretament, hi ha una correlació entre els grans centres de treball, en què els empleats perceben salaris més alts, especialment en empreses amb 250 treballadors o més.
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/694074-mes-duna-quarta-part-dels-assalariats-catalans-cobren-un-sou-mileurista.html